Leesbaarheid:

Uitnodiging P3NL-middag

Dit jaar wordt de P3NL-middag georganiseerd op vrijdag 4 oktober. Net als voorgaande jaren begint het middagprogramma met de uitreiking van de P3NL-prijs, gevolgd door een lezing van de winnaar(s) van deze prijs. Na de prijsuitreiking krijgen twee inspirerende sprekers het woord die in lijn met het thema ‘Voor de verandering…’ zullen prikkelen tot nadenken: oud-staatssecretaris Paul Blokhuis en kunstenaar en ‘veranderaar’ Merlijn Twaalfhoven.

Lees meer over het programma en de sprekers en geef je snel op!

Metingen PsyQ over traumagerichte behandeling PTSS

Voor het project 'meer traumagerichte behandeling bij PTSS', onderdeel van Zinnige Zorg PTSS, vinden nulmetingen plaats bij instellingen. Eind mei wordt de nulmeting afgenomen bij de behandelaars en managers van PsyQ. Aan de hand van de resultaten gaan we in het lerend netwerk in gesprek over de knelpunten en mogelijke oplossingen om ervoor te zorgen dat meer mensen met PTSS een traumagerichte behandeling krijgen. Heb je een vraag of wil je de vragenlijst ook invullen? Neem dan contact op met Rianne Groen, via rianne.groen@p3nl.nl

Naar alle informatie over Zinnige Zorg PTSS en Psychose

Save the date: P3NL-middag 4 oktober

Op vrijdag 4 oktober vindt de jaarlijkse P3NL-middag plaats. De middag wordt afgetrapt met de uitreiking van de P3NL-prijs. De winnaar geeft traditigetrouw een lezing. Daarnaast zullen twee sprekers de aanwezigen vanuit een verrassende invalshoek en in lijn met het thema 'Voor de verandering...' aan het denken zetten.

Schrijf de datum in je agend en geef je alvast op!

Vacature directeur P3NL

P3NL zoekt een directeur per 1 september 2024. Een verbinder die met (politieke) sensitiviteit het netwerk binnen en buiten P3NL onderhoudt. Een gedreven directeur met gevoel voor dynamiek binnen verenigingen, die samen met de medewerkers op het bureau structuur biedt en behoudt binnen een federatie van beroeps- en wetenschappelijke verenigingen. Spreekt dit je aan? We gaan graag met je in gesprek.

Input P3NL voor debat hoofdlijnenakkoord PVV, VVD, NSC, BBB

P3NL heeft in een brief aan de fractievoorzitters in de Tweede Kamer haar zorgen gedeeld over het ontbreken van aandacht voor mentale gezondheid in het hoofdlijnenakkoord. We spreken onze oprechte hoop uit dat bij de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord preventie, vroeg-signalering en vroege interventie met concreet beleid en bijbehorende middelen worden belegd. 

Invitational conference - Versterken van (post-)hbo-professionals

Bekijk de tekening voor een visuele weergave van de dag. Er zijn drie vervolgacties gekozen:

  • Gezamenlijke stem versterken: werkgevers, opleiders en beroepsverenigingen.
  • Kwaliteitserkenning optimaliseren: erkenning van de kwaliteiten van hbo-professionals verbeteren.
  • Loopbaanpaden versterken en verduidelijken: meer ontwikkelkansen en duidelijkheid bieden voor hbo-professionals.

Met deze conferentie hebben we een belangrijke stap gezet richting een sterker en beter erkend werkveld voor hbo-professionals. Samen werken we aan een toekomst waarin hun bijdrage optimaal wordt benut en gewaardeerd.

Wie wint dit jaar de P3NL-prijs?

We reiken dit jaar voor de 6e keer de P3NL-prijs uit aan een toonaangevende professional of groep professionals in de psychologische en pedagogische zorg. Vorig jaar won het team medisch psychologen van het Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie de prijs. Wie volgt hen op? 

Je kunt tot 1 juli kandidaten aandragen bij de jury.

Lees verder voor de criteria, procedure en de winnaars van afgelopen jaren.

Lees verder

Vacature projectleider traumagerichte behandeling PTSS

P3NL, de Nederlandse GGZ en andere partijen zetten zich in voor het verbeteren van de zorg voor mensen met PTSS. In het Zinnige Zorg-project heeft het zorginstituut geconstateerd dat meer mensen met PTSS een traumagerichte behandeling moeten krijgen. Er is een plan van aanpak opgesteld waarin het doel en de acties zijn geconcretiseerd. Er is een start gemaakt met de implementatie, onder andere door het opzetten van een lerend netwerk van instellingen die traumazorg aanbieden.

We zoeken een projectleider die samen met instellingen, behandelaars en andere partijen dit plan van aanpak verder gaat uitwerken, zodat eind 2025 meer mensen met PTSS een traumagerichte behandeling krijgen. Heb je affiniteit en ervaring met de zorg voor mensen met trauma en PTSS en wil je als projectleider je bijdrage leveren aan deze zorg? Solliciteer dan snel! Reageren kan tot 22 mei. Lees verder voor het profiel en projectplan.

Nieuw lid: Federatie Vaktherapeutische Beroepen

De FVB vertegenwoordigt zo’n 5.000 vaktherapeuten. Vaktherapie kent 7 disciplines. Het en is een therapievorm waarbij doen en ervaren centraal staan en wordt ingezet bij mensen met psychiatrische, psychische of psychosociale problematiek. Het bestuur en de leden zijn blij dat de FVB zich bij het platform P3NL wil aansluiten. De FVB zorgt voor de verdere verbreding van P3NL.

Bestuur P3NL is compleet!

In januari is Pauline Janse bij P3NL gestart als bestuurslid met het aandachtsgebied wetenschap en kwaliteit van zorg. Met de komst van Pauline is het onafhankelijke bestuur van P3NL compleet.

Starterskit somatische screening

Mensen met ernstige psychische problemen hebben vaak lichamelijke klachten. Het in kaart brengen van de lichamelijke klachten (somatische screening) binnen de gespecialiseerde ggz en eerste lijn laat echter vaak te wensen over bij deze doelgroep. Om dit te verbeteren, gaat Phrenos een Starterskit Somatische Screening ontwikkelen. Deze starterskit biedt handvatten voor ggz-aanbieders om somatische screenign te implementeren. Dit project is onderdeel van Zinnige Zorg Psychose.

Gratis webinarserie verslaving en psychische problematiek

Verslaving en psychische problematiek komen vaak samen voor, maar de zorg voor mensen die te maken hebben met beide is vaak apart georganiseerd.Bij de behandeling van verslaving in combinatie met andere psychische problematiek voelen professionals in de verslavingszorg én ggz zich vaak onvoldoende bekwaam.

Om kennis over dit onderwerp te vergroten en de samenwerking te versterken organiseren Verslavingskunde Nederland, NIP, NVvP, Stichting het Zwarte Gat en Akwa GGZ drie gratis lunchwebinars.

P3NL brengt een aantal onderwerpen onder de aandacht bij informateur Ronald Plasterk

P3NL geeft informateur Ronald Plasterk aandachtspunten mee voor het nieuw te vormen kabinet. De bij P3NL aangesloten verenigingen vragen aandacht voor de focus op het bieden van tijdige, passende zorg, het bevorderen van domeinoverstijgende samenwerking, het investeren in mentale gezondheid, het belang van preventie en goede jeugdhulp en jeugd-GGZ. Lees verder voor de hele brief.

Interactief webinar Akwa GGZ: Evalueren in de behandeling

Akwa GGZ organiseert op maandag 22 januari van 19.30 tot 21.00 uur een gratis en interactief webinar over evalueren in de behandeling. Tijdens het webinar wisselen vertegenwoordigers van het patiënt- en professionalperspectief kennis en praktijkervaring uit. Vragen die aan bod gaan komen: hoe geef je evalueren in de behandeling vorm en hoe gebruik je vragenlijsten daarbij; hoe voer je een evaluatiegesprek en welke praktische hulpmiddelen zijn er om professionals en patiënten te ondersteunen?

Update project versterken (post-)hbo-professionals

De initiatiefgroep, bestaande uit de verenigingen VGCt, NBTP, VVP, NVRG, NVVS, LV POH-GGZ en FVB, zet de eerste stappen naar de gezamenlijke ambitie: het versterken van de erkenning en waardering van (post-)hbo-professionals in het biopsychosociale domein.

Kiesvoorggz.nl gelanceerd

Op 22 november 2023 vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Hoe denken politieke partijen over de ggz, mentale gezondheid en middelengebruik? De website www.kiesvoorggz.nl geeft meer informatie over de standpunten van de politieke partijen over o.a. wachtlijsten, toegankelijkheid van de ggz, preventie en het bevorderen van mentale gezondheid. De site is voor de 5e keer gelanceerd door het Trimbos-instituut in samenwerking met de Nederlandse ggz, MIND, Kenniscentrum Phrenos en P3NL.

Vacature bestuurslid P3NL

P3NL zoekt vanwege de vernieuwde ambitie in combinatie met een aanpassing in de governance van de federatie, versterking van het bestuursteam. Dit voorjaar is er een kandidaat geworven voor de bestuursfunctie met aandachtsgebied maatschappelijke ontwikkelingen. Deze zomer is er een kandidaat geworven voor het aandachtsgebied platformfunctie. Op de algemene ledenvergadering op 6 oktober heeft de ledenvergadering deze twee nieuwe bestuursleden benoemd, hun benoeming is per direct ingegaan.

We werven nu het laatste nieuwe bestuurslid met het aandachtsgebied wetenschap en kwaliteit van zorg. Deze vacature staat open tot 20 november 2023.

Terugblik P3NL-middag 6 oktober

6 oktober reikte P3NL de vijfde P3NL-prijs uit. Voor het eerst won een team de prijs: de medisch psychologen van het Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie. De voorzitter van het kennis- en zorgcentrum hield een lezing.

Het tweede onderwerp van de middag was Zinnige Zorg GGZ. De projectleider deelde de lessons learned van de projecten rond betere zorg voor ptss en psychose. Mark van der Gaag, winnaar van de P3NL-prijs in 2019, gaf zijn reactie op het Zinnige Zorg-project ‘meer CGT bij psychose’.

Lees verder voor het juryrapport en de lessons learned van Zinnige Zorg.

P3NL verwelkomt twee nieuwe bestuursleden

Op de ledenvergadering van 6 oktober hebben de leden twee bestuursleden benoemd:Henrie Henselmans, bestuurslid met het aandachtsgebied maatschappelijke ontwikkelingen en Saskia Mulder, bestuurslid met het aandachtsgebied platformfunctie P3NL.

Beide bestuursleden hebben affiniteit met werken in een vereniging en hebben ervaring in de ggz en de zorg. Het bestuur, leden en het bureau van P3NL zien uit naar de samenwerking!

Er staat nog één bestuursvacature open, voor het aandachtsgebied wetenschap en kwaliteit van zorg.

Uitnodiging P3NL-middag 6 oktober

6 oktober is de P3NL-middag. Een inspirerende middag voor alle leden en medewerkers van de verenigingen in P3NL. Deelname is gratis.

De P3NL-prijs wordt uitgereikt en er is een presentatie over Zinnige zorg bij PTSS en psychose.

Er is beperkt plek, dus geef je snel op door een mailtje te sturen naar rianne.groen@p3nl.nl.

Ondersteuning professionals: evalueren in de behandeling

Akwa GGZ  helpt professionals om het verloop van de behandeling en het herstel te bespreken met de patiënt. Door evaluatie in de behandeling krijgen professional meer zicht op de voortgang en effectiviteit van de behandeling en kan er tijdig worden bijgestuurd. Er is veel informatie verzameld en er zijn hulpmiddelen beschikbaar, zoals een folder en online evaluatie-ondersteuning: een hulpmiddel om behandeldoelen te bepalen en een evaluatieplan op te stellen. Maak hier gebruik van!

Het lerend vermogen in de ggz is groot

Het Trimbos-instituut en Significant Public hebben in april 2023 onderzoek gedaan naar lerende netwerken. Doel van de onderzoeken is inzicht te krijgen in het lerend vermogen van de ggz. In de onderzoeken zijn goede voorbeelden verzameld van lerende netwerken in de ggz waarin professionals onderling of samen met cliënten en naasten van elkaar leren. Met de uitkomsten willen de samenwerkende partijen, waaronder P3NL professionals handvatten bieden voor het optimaliseren van hun bestaande lerend netwerk of het oprichten van een lerend netwerk. Het doel van zo'n netwerk is dat professionals onderling of samen met cliënten en naasten kennis en ervaringen delen en zo de zorg verbeteren.

Wie wint dit jaar de P3NL-prijs?

We reiken dit jaar voor de 5e keer de P3NL-prijs uit aan een toonaangevende professional of groep professionals in de psychologische en pedagogische zorg. Vorig jaar won Anita Jansen de prijs, wie volgt haar op?

Je kunt tot 18 september kandidaten aandragen bij de jury.

Lees verder voor de criteria, procedure en de winnaars van afgelopen jaren.

Lees meer

Kennisclip Trauma en PTSS

De VGCt heeft een video gemaakt waarin experts uit het veld ingaan op onder andere de verschillen tussen trauma en PTSS, de evidence based behandelmethoden, de achterliggende leermodellen en de belemmeringen die de behandelaar in de praktijk kan tegenkomen. Bekijk de video en alle andere informatie rond zinnige zorg voor PTSS en Psychose in ons dossier.

Naar het dossier

Vacature bestuurslid

P3NL zoekt vanwege de vernieuwde ambitie in combinatie met een aanpassing in de governance van de federatie, versterking van het bestuursteam. Het eerste nieuwe bestuurslid is geworven, de werving voor de tweede vacature is gestart. Deze vacature staat open tot 1 september 2023.

We zoeken iemand voor het aandachtsgebied 'platformfunctie'. Bij dit aandachtsgebied is het belangrijk dat je de verenigingen in P3NL kent of wil leren kennen en dat je ervaring hebt met werken in verenigings- of federatieverband. Je bent benaderbaar voor de leden en signaleert samenwerkingskansen en mogelijke knelpunten tussen de leden.

Oproep aan minister VWS: raming en bekostiging opleiding orthopedagoog-generalist

In de reactie van de ministers van VWS op de Raming van het Capaciteitsorgaan wordt met geen woord gerept over de orthopedagoog-generalist (OG). Dit is onbegrijpelijk gezien de grote tekorten in de zorg en de bijdrage die deze BIG-geregistreerde beroepsgroep aan de zorg kan leveren. Om die reden sloeg een brede coalitie op initiatief van de NVO de handen ineen.

Brede coalitie stuurt brief over opleidingsplekken gz-psychologen

De ministers van VWS hebben het advies van het capaciteitsorgaan over de opleidingsplaatsen voor gz-psychologen in 2024 niet overgenomen. Ze besluiten om fors minder plaatsen toe te kennen dan was geadviseerd. Het opleiden van meer gz-psychologen is een duurzame oplossing voor de knelpunten op de arbeidsmarkt. Een brede coalitie, waaronder NIP, de Nederlandse ggz en P3NL heeft daarom op initiatief van het NIP een brief opgesteld voor de Tweede Kamer. We vragen de Kamerleden om de ministers te bevragen op hun besluit.

Jeugd: samenwerking beroepsverenigingen versterkt en hervormingsagenda in consultatie

Stappen vooruit in het jeugdddomein!

Op woensdag 31 mei 2023 ondertekenden elf beroepsverenigingen van professionals voor zorg en hulp aan jeugdigen, waaronder het NIP en de NVO een samenwerkingsovereenkomst. Deze samenwerkende beroepsverenigingen jeugd hebben ook meegewerkt aan de hervormingsagenda jeugd, die nu ter consultatie voorligt.

Bijeenkomst somatische screening EPA

Uit het 'Verbetersignalement Psychose' blijkt dat ondanks de aanbeveling in de zorgstandaard, slechts 17% van de mensen in de psychosezorg de afgelopen vijf jaar een somatische screening heeft ontvangen. Op 1 juni organiseren we een bijeenkomst in het kader van Zinnige Zorg, om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren over somatische screening bij mensen met een ernstig psychiatrische aandoening. 

 

Bestuurslid P3NL gezocht!

P3NL zoekt vanwege de vernieuwde ambitie van P3NL versterking van het bestuursteam. We zoeken iemand met affiniteit met de (geestelijke) gezondheidszorg, sociaal domein en welzijn en oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen in deze domeinen. Met de andere bestuursleden en de aangesloten verenigingen signaleer je ontwikkelingen en draag je oplossingen aan voor de vragen en uitdagingen in de brede gezondheidszorg.

Fris je kennis rond PTSS en psychose op!

Nieuw: toolkits samen beslissen bij PTSS en Psychose!

P3NL is betrokken bij de Zinnige Zorg-trajecten PTSS en psychose. We werken samen met andere beroeps- en brancheorganisaties, MIND en ZN mee aan het plan van aanpak voor meer CGT bij psychose (CGTp) en meer evidence based traumagerichte behandeling bij PTSS.

Om deze twee acties te laten slagen, is het belangrijk dat professionals hun kennis en vaardigheden bij CGTp en traumagerichte behandeling bij PTSS bijhouden. Op veel plekken is hiervoor materiaal te vinden. In dit dossier zetten we het op een rijtje.

Denk mee: welke kwaliteitsstandaarden zijn toe aan herziening?

Kwaliteitsstandaarden omschrijven goede zorg gebaseerd op wetenschappelijke kennis en ervaringen van patiënten, naasten en professionals. Om de vier jaar beoordeelt Akwa GGZ of een kwaliteitsstandaard nog actueel en bruibaar is. Via een enquete kunnen patiënten en naasten, professionals en wetenschappers/onderzoekers nu hun mening geven over zes verschillende standaarden. De enquête gaat over vragen als: is de inhoud nog actueel, zijn er nieuwe wetenschappelijke inzichten en sluit de standaard nog genoeg aan bij de praktijk? Invullen duurt 5 tot 15 minuten en kan t/m 31 maart.

Nieuwe zzp-modelovereenkomsten voor psychologen

Op 2 februari gaf de Belastingdienst zijn positieve oordeel over de nieuwe, geactualiseerde modelovereenkomsten voor psychotherapeuten, klinisch (neuro-) psychologen en gz-psychologen, opgesteld en voorgelegd door P3NL, NIP en LVVP i.s.m. VvAA. Door gebruik te maken van deze modelovereenkomsten wordt vooraf duidelijk dat de zzp’er daadwerkelijk zelfstandig werkt en dat de opdrachtgever geen loonheffingen hoeft af te dragen.

Versterken (post-)hbo-professionals

Adviesbureau SiRM heeft in opdracht van NBTP, NVRG, VVP, LV POH-GGZ, VGCt en NVVS verkend welke (post-)hbo-professionals werkzaam zijn om het biopsychosociale welzijn van mensen te bevorderen. Dit heeft geresulteerd in dertien factsheets. Ook heeft SiRM een plan van aanpak opgeleverd met drie bouwstenen waarmee alle betrokken partijen vanaf 2023 verder werken aan het verduidelijken en versterken van de hbo-professionals.

Gratis en interactief webinar Diagnostiek 31 januari

Om een patiënt de juiste zorg op de juiste plek te kunnen bieden, zijn goede triage en diagnostiek van belang.

Op dinsdag 31 januari van 19.30 – 21.00 uur organiseert Akwa GGZ een gratis en interactief webinar Diagnostiek voor professionals, patiënten en naasten. Aan bod komen de aanbevelingen en praktische toepassing van de nieuwe generieke module Diagnostiek. Roelf Scholma, Els Graafsma, Henk Mathijssen en Theo Ingenhoven hebben de generieke module mede ontwikkeld en spreken onder andere over thema’s als eigen regie, het voorkomen van over- en onderdiagnostiek en continu evalueren en bijsturen.

Subsidieoproep ZonMw vroege herkenning en behandeling

ZonMw heeft een subsidieronde geopend voor klinisch toegepast onderzoek naar vroege herkenning en behandeling in de geestelijke gezondheidszorg. Indienen kan tot 28 februari. Het is een pre als het onderzoek aansluit op de kennisagenda van P3NL. Aanvragen kan tot 28 februari.

Gezamenlijk position paper vrije artsenkeuze

Maandag 5 december was er in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de vrije artsenkeuze. NIP, NVP, NVvP en P3NL hebben voorafgaand gezamenlijk een position paper opgesteld met als hoofdboodschap dat de mogelijkheid om zelf een behandelaar te kiezen een recht is en essentieel is voor de geestelijke gezondheidszorg. Lees meer over het postion paper een een terugkoppeling van het rondetafelgesprek.

Patiënteninformatie over de zorgpolis 2023

MIND heeft een aantal tips en links over de zorgverzekeringen in 2023 op een rijtje gezet. Gebruik het om je patiënten voor te lichten!

Verzamelpunt voor lerende netwerken

In de ggz zijn verschillende formele en informele lerende netwerken actief waarin professionals, ervaringsdeskundigen en naasten ervaringen en inzichten met elkaar delen die leiden tot verbetering van kwaliteit van zorg. Lerende netwerken passen bij de ambitie van ‘een lerende ggz’ zoals nagestreefd door veldpartijen, politiek en overheid. Met GGZ Netwerken biedt Akwa GGZ projectmatige, financiële en communicatieve ondersteuning aan lerende netwerken. 

VWS positief over nieuwe beroepenstructuur psychologische zorg

Minister Ernst Kuipers heeft een brief over de beroepenstructuur gestuurd aan de Tweede Kamer. Hij wil dat het advies beroepenstructuur van het NIP en NVP per 1 januari 2025 is opgenomen in de Wet BIG.

28 november webinar best practises dwang

Behandel je mensen met een dwangstoornis? TOPGGz organiseert op 28 november een webinar waarin  desamenwerkende TOPGGz-afdelingen voor dwangstoornissen hun best practises presenteren.

Infographics en webinars voor verbeteren zorg psychose en ptss

Het nieuwe gefuseerde NIP en de VGCt hebben twee mooie hulpmiddelen ontwikkeld om professionals te helpen bij goede zorg voor mensen met psychose en PTSS. Doe er je voordeel mee!

Terugblik P3NL-middag 14 oktober

We kijken terug op een inspirerende middag, waarin we gezamenlijk hebben verkend hoe we de zorg echt kunnen verbeteren. Lees en bekijk de terugblik en de presentaties.

 

 

Samenwerkende beroepsverenigingen jeugd sturen brief aan wethouders

Het NIP en de NVO vormen met 9 andere beroepsverenigingen het netwerk Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd. In een open brief aan alle wethouders in Nederland geeft het netwerk concrete tips om het verschil te maken voor de jeugd en gezinnen in hun gemeente. Breng de brief ook onder de aandacht in jouw gemeente!

Anita Jansen wint de P3NL-prijs 2022

De P3NL-prijs is een jaarlijkse erkenning voor en door professionals en wordt voor de vierde keer uitgereikt. De jury heeft dit jaar unaniem prof. dr. Anita Jansen gekozen tot winnaar. Anita is hoogleraar experimentele klinische psychologie aan de Universiteit Maastricht en wetenschappelijk directeur van New Science of Mental Disorders (NSMD) en een internationale autoriteit op het gebied van eetstoornissen.

Kom 14 oktober naar de P3NL-middag!

De bij P3NL aangesloten verenigingen hebben de gezamenlijke ambitie om te werken aan een mentaal gezonde samenleving. Op de P3NL-middag op 14 oktober starten we met het vertalen van deze ambitie naar de praktijk: hoe dragen we proactief bij aan het verbeteren van de zorg? We laten ons laten inspireren door collega’s van binnen en buiten ons eigen vakgebied die deze ambitie delen of al in de praktijk brengen.

Lees meer over het programma en geef je snel op!

P3NL kritisch over het Integraal Zorgakkoord

P3NL is positief over de ambities maar sceptisch over de haalbaarheid en uitvoering. Het Integraal Zorgakkoord (IZA) beschrijft goed waar de belangrijkste knelpunten zitten in de organisatie van de Nederlandse gezondheidszorg. Denk aan de toegankelijkheid, de samenwerking tussen de verschillende domeinen, de zorgmedewerkers die onder druk staan en de betaalbaarheid. Principiele keuzes worden echter niet gemaakt en de randvoorwaarden om de ambities te realiseren zijn nog onvoldoende uitgewerkt. Hierdoor is het akkoord op veel punten de weerslag van wensdenken. P3NL sluit met haar reactie aan bij de reactie van het NIP.

Meer CGT bij psychose in jouw instelling

Akwa GGZ heeft een ondersteuningsprogramma voor meer CGTp gemaakt. Dit ondersteuningsprogramma is onderdeel van de implementatie Zinnige Zorg Psychose. Per instelling worden de mogelijke knelpunten voor meer inzet van CGT bij mensen met een psychose geinventariseerd. Afhankelijk van de knelpunten en behoeften wordt passende ondersteuning geboden zoals webinars, studiedagen, praktische toolkits, centrale supervisie of het faciliteren van ontmoetingen tussen EPA-psychologen.

Cliënten- en naastenversie van het Landelijk Kwaliteitsstatuut!

Wijs je cliënten en hun naasten op deze speciale versie van kwaliteitsstatuut. Hierin staat wat de cliënt en zijn naasten kunnen en mogen verwachten van de ggz. De fases van de behandeling staan beschreven, bij elke fase staat een aantal vragen die de cliënt en naaste aan de verwijzer of behandelaar kunnen stellen.
Het is ook een goede check voor behandelaren: staat al deze informatie goed in je eigen kwaliteitsstatuut en kunnen (aankomende) cliënten en naasten deze informatie gemakkelijk vinden?

Hbo-professionals: wat is de kern van jouw vak?

In de ggz en andere sectoren werken veel (post-)hbo-opgeleide hulpverleners om het biopsychosociale welzijn van mensen te bevorderen. Deze professionals werken onder veel verschillende namen. Dit kan voor onduidelijkheid zorgen bij cliënten, verwijzers, werkgevers en professionals onderling. Op verzoek van een aantal P3NL-verenigingen brengt SiRM in kaart welke hbo'ers werkzaam zijn in de ggz en andere sectoren en wat de kern van hun vak is. Hiervoor hebben we informatie van (post-)hbo-professionals nodig! Vul uiterlijk 25 september de vragenlijst in en draag zo bij aan de verduidelijking van het hbo-werkveld.

Ga direct naar de vragenlijst.

Nieuw wetenschappelijk onderzoek voor psychologische en pedagogische zorg

In de Kennisagenda staan de 10 belangrijkste kennishiaten. Wetenschappelijk onderzoek naar deze onderwerpen helpt om de pedagogische en psychologische zorg in de praktijk te verbeteren. Op deze pagina verzamelen we de onderzoeken die aansluiten bij de kennishiaten, zoals 'wat zijn de werkzame elementen in de behandeling', 'effectiviteit van de POH-GGZ', en 'effectiviteit van intensieve kortdurende behandeling'.

Wie wint dit jaar de P3NL-prijs?

Welke professional of groep professionals heeft zich bijzonder ingezet voor de psychologische en pedagogische zorg? Nomineer je kandidaat voor 15 augustus. Klik hieronder voor de criteria en de winnaars van voorgaande jaren.

Lees meer

Hulp bij somatische screening EPA-patiënten

Mensen met een psychose of andere ernstige psychische aandoening (EPA) hebben vaak last van somatische klachten. Het is daarom belangrijk dat zij jaarlijks een somatische screening krijgen, dit is ook onderdeel van de zorgstandaard psychose.

Om zorgverleners in de (gespecialiseerde) ggz en de huisartsenzorg te ondersteunen, heeft Kenniscentrum Phrenos in opdracht van Zorginstituut Nederland een overzicht met praktijkvoorbeelden voor somatische screening ontwikkeld. Alle praktijkvoorbeelden bevatten onderliggende documenten en hulpmiddelen zoals stappenplannen, handreikingen, voorbeeldbrieven en e-learning tools.

Onderzoek gebruik kwaliteitsstandaarden

Hoe sluiten kwaliteitsstandaarden voor de ggz aan op de praktijk, welke knelpunten zijn er en welke ondersteuning hebben professionals nodig? Akwa GGZ en de Nederlandse ggz onderzochten bij 1.000 ggz-professionals in 59 teams de praktische ervaring met zorgstandaarden en de thema’s samen beslissen, betrekken van naasten, herstelondersteuning en evalueren. Deze thema's vinden alle teams en professionals belangrijk, maar het in de praktijk brengen blijkt lastig.

Nieuwe module biedt handvatten voor inzet ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigheid wordt steeds vaker beroepsmatig ingezet binnen zorg en welzijn. Een mooie ontwikkeling. Maar het is niet altijd duidelijk wat er nodig is en wat ervaringsdeskundigen, andere professionals, beleidsmakers en bestuurders moeten doen om ervaringsdeskundigheid goed in te zetten. De nieuwe generieke module Ervaringsdeskundigheid geeft handvatten.

NVGzP-jaarcongres Buitenbeentjes 16 september

Het NVGzP-jaarcongres gaat dit jaar over ‘buitenbeentjes’ en de manier waarop zij grenzen verleggen en vernieuwing brengen. De één doet dat door een innovatieve methodiek toe te passen, de ander door in een rampgebied te improviseren, weer een ander door het ‘buiten zijn’ centraal te stellen. Kortom; hoe ga je ‘over de grens’ of ‘tot aan de grens’ van de gebaande paden van je vak als BIG-psycholoog?

Generieke module Diagnostiek gepubliceerd

Voor de juiste zorg op de juiste plek zijn goede triage en diagnostiek van belang. De generieke module Diagnostiek beschrijft waar goede diagnostiek in de ggz volgens patiënt, naaste en professional aan moet voldoen. In de nieuwe generieke module staan diverse aanbevelingen, zoals het uitvoeren van een inhoudelijke screening na aanmelding van een nieuwe patiënt.

Enquete generieke modules leefstijl en somatische screening

Akwa GGZ is benieuwd naar de ervaringen van professionals met het aanbieden van leefstijlinterventies en het uitvoeren van een somatische screening in de ggz. Dit als aftrap van de ontwikkeling van twee nieuwe kwaliteitsstandaarden: de generieke module Leefstijl én de generieke module Somatische screening.
Help mee in de voorbereiding van deze nieuwe kwaliteitsstandaarden en vul uiterlijk 26 juni de enquete in! Invullen duurt ongeveer 10 minuten.

Subsidieoproep ZonMw praktijkgericht onderzoek eerstelijns ggz

In deze subsidieronde kan subsidie worden aangevraagd voor praktijkgericht onderzoek in de geestelijke gezondheidszorg. Onderzoek moet zich richten op het verbeteren van de toegankelijkheid en organisatie van de geestelijke gezondheidszorg om de omslag naar passende zorg te versterken in de eerstelijns ggz.

Uitstel besluitvorming toekomst wet BIG

De afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar hoe de wet BIG (wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg) toekomstbestendiger kan worden gemaakt. Dit gelet op ontwikkelingen in de maatschappij en binnen de gezondheidszorg. Psychologen, psychotherapeuten en orthopedagogen hebben meegepraat over ontwikkelingen in deze wet. Het NIP, NVP, NVGzP en NVO hebben de Kamerbrief hierover samengevat.

Vacature lid geschillencommissie

P3NL biedt vrijgevestigde psychologische en pedagogische professionals een klachten- en geschillenregeling aan. Deze klachten- en geschillenregeling is opgesteld volgens de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Voor de geschillencommissie zijn we op zoek naar psychologische en/of pedagogische professionals die zitting willen nemen in de commissie.

Vrijgevestigd? Pas voor 1 juli je kwaliteitsstatuut aan!

 Voor 1 juli 2022 moeten alle zorgaanbieders hun kwaliteitsstatuut invullen of aanpassen naar versie 3.0. Declaratie van zorg met een goedgekeurd kwaliteitsstatuut op basis van de formats versie 1.0 en versie 2.0 is mogelijk tot en met uiterlijk 31 december 2022.Vanaf 1 januari 2023 is alleen nog een kwaliteitsstatuut op basis van format versie 3.0 geldig. Alle aanbieders die nog geen kwaliteitsstatuut versie 3.0 hebben, hebben half april een reminder gekregen van Mediquest.

Ga dus naar www.ggzkwaliteitsstatuut.nl, log in en start met het bijwerken van je kwaliteitsstatuut. In dit nieuwsbericht lees je meer inhoudelijke informatie over de nieuwe versie van het kwaliteitsstatuut.

 

Hulpmiddelen voor Samen Beslissen met ROM

Wil jij Samen Beslissen met ROM ook graag verder brengen? Bezoek www.synquest.nl voor hulpmiddelen. Voor iedereen die Samen Beslissen met ROM wil toepassen in de praktijk zijn er nu allerlei hulpmiddelen ontwikkeld die gratis tot je beschikking staan. De hulpmiddelen zijn ontwikkeld door acht ggz-organisaties die samenwerken in SynQuest. Er zijn folders, filmpjes, trainingen, instructies en digitale tools, die goed aansluiten bij behoeften van cliënten, naasten en zorgprofessionals. In een animatiefilmpje leggen we uit hoe Samen Beslissen met ROM kan bijdragen aan de behandeling. Wil je aan de slag in de praktijk? Bekijk dan het volledige productenoverzicht op: www.synquest.nl/producten.

Terugblik webinar AVG en AVG OK Vignet

Op 24 maart organiseerden P3NL en de Stichting AVG een webinar voor pedagogische en psychologische professionals.Je kunt de presentatie terugzien. Het AVG-programma is uitgebreid met een AVG OK Vignet, waarmee je laat zien dat je de bescherming van persoonsgegevens van cliënten goed op orde hebt. Heb je het AVG-programma, vraag het vignet dan aan!

Dossiers voor psychologische en pedagogische professionals oorlog Oekraïne

Meerdere beroeps- en wetenschappelijke verenigingen verzamelen informatie voor zorgverleners in de psychologische en pedagogische zorgverleners over de oorlog in Oekraïne.

Het NIP heeft een dossier waar heel veel informatie is gebundeld: https://www.psynip.nl/actueel/themas/thema/oorlog-in-oekraine/.

De Vereniging EMDR Nederland heeft een dossier met onder andere richtlijnen en artikelen van EMDR Europe: https://www.emdr.nl/dossier-oekraine/

Brief aan minister over STAP-regeling

Vanaf 1 januari 2022 zijn studiekosten en andere scholingsuitgaven niet meer aftrekbaar van de inkomstenbelasting. In plaats daarvan kunnen professionals vanaf 1 maart 2022 een subsidie van maximaal € 1000,- per jaar aanvragen voor opleiding en ontwikkeling (STAP-budget). Op dit moment kunnen de verenigingen aangesloten bij P3NL niet in het scholingsregister worden opgenomen en komt veel geaccrediteerde scholing niet in aanmerking voor het STAP-budget. P3NL heeft samen met andere verenigingen dit probleem aangekaart bij de minister van sociale zaken en werkgelegenheid.

Geef je op voor het gratis AVG-webinar op 23 maart

P3NL biedt in samenwerking met AVG-Programma het stappenplan aan om gemakkelijk te blijven voldoen aan de eisen van de AVG. Op woensdag 23 maart om 16.00 uur organiseren P3NL en AVG Programma een gratis webinar.

In dit webinar wordt je in ongeveer drie kwartier bijgepraat over de AVG

Lees meer, of schrijf je direct in.

Nieuwe hulpmiddelen van Akwa GGZ voor Samen beslissen

Door samen te verkennen wat écht past, halen patiënt en professional meer uit de samenwerking. Het draagt bij aan het vergroten van de kwaliteit van behandeling en de autonomie van de patiënt. Akwa GGZ heeft een aantal producten ontwikkeld om samen beslissen te bevorderen, zo kun je gratis folders voor cliënten bestellen.

Kitlyn Tjin A Djie neemt de P3NL-prijs in ontvangst

V Marnix reikt Kitlyn de P3NL-prijs 2022 uitrijdag 11 maart heeft Kitlyn Tjin A Djie de P3NL-prijs in ontvangst genomen. Kitlyn kreeg de award overhandigd en gaf een inspirerende lezing. Je kunt het artikel 'het licht op wisselwerkingen' teruglezen.

Kitlyn Tjin A Djie wint de P3NL-prijs - uitreiking op 11 maart

De P3NL-prijs wordt op 11 maart voor de derde keer uitgereikt. Met de prijs wil P3NL vakmensen belonen én aanmoedigen die het vakgebied van de psychologische en pedagogische zorg op een betrokken, positieve, innovatieve en kwalitatief hoogstaande manier op de kaart zetten. Kitlyn ontwikkelde het model 'beschermjassen' waarin handvatten worden geboden aan professionals en iedereen die te maken heeft met diversiteit en culturele verschillen.

Bas Rikken nieuwe voorzitter van P3NL

De algemene ledenvergadering van P3NL heeft Bas Rikken unaniem benoemd tot nieuwe voorzitter van de federatie. Rikken volgt daardoor met ingang van 5 april 2022 prof. dr. Marc Verbraak op die vanaf de oprichting van P3NL in 2015 bestuurslid was en vanaf april 2018 voorzitter.

“Voor de fase waarin P3NL zit qua ontwikkeling, is Bas de juiste persoon voor de functie omdat hij beschikt over zeer ruime bestuurlijke ervaring binnen de gezondheidszorg in brede zin”, aldus de scheidend voorzitter.

Help mee aan betere contracten met zorgverzekeraars!

Jaarlijks monitort de NZa de stand van zaken met betrekking tot de contractering in de ggz. De monitor laat zien hoe het met het contracteren gaat én waar het beter kan. Help jezelf en je collega’s, en deel je ervaringen met contractering. Vul de vragenlijst zelf in als je vrijgevestigd bent, of breng de vragenlijst onder de aandacht van de instelling waar je werkzaam bent. Ook als je geen contracten afsluit, of contracten hebt met een beperkt aantal verzekeraars, is het belangrijk om je ervaringen en overwegingen te delen.

Samen beslissen met ROM heeft betrekking op elke behandeling en elke doelgroep

Monique van Bueren en Margot Metz zijn programmamanagers van Samen beslissen met ROM. Acht ggz organisaties werkten in SynQuest verband mee aan dit programma.Samen beslissen met ROM werd mogelijk gemaakt met subsidie vanuit ZorginstituutNederland en liep vanaf oktober 2019 tot en met december 2021. Margot en Moniqueblikken in het laatste interview terug op de opbrengsten en de lessons learned. 

TOPGGz webinar - Best practices Psychotrauma: meten en intensieve behandeling

Op 8 februari 2022 van 15.30 - 17.00 uur vindt het TOPGGz webinar ‘Best practices Psychotrauma: meten en intensieve behandeling’ plaats.

De samenwerkende TOPGGz-afdelingen voor Psychotrauma presenteren dan hun adviezen voor meetinstrumenten voor screening, diagnostiek en monitoring van PTSS en de intensieve behandelmogelijkheden bij TOPGGz-afdelingen voor patiënten met traumagerelateerde problematiek.

Kwaliteitsstatuut in 2022

Op 1 januari 2022 is er een nieuwe versie van het kwaliteitsstatuut in werking getreden: het landelijk kwaliteitsstatuut GGZ (LKS). Dat betekent dat zorgaanbieders vanaf 1 januari handelen naar de geest van het LKS en voor 1 juli 2022 hun eigen kwaliteitsstatuut moeten aanpassen aan het LKS. Wat is er gewijzigd en wat betekent dit nieuwe kwaliteitsstatuut voor jou als vrijgevestigde psychologische of pedagogische professional?

Jaarplan 2022

Op de Algemene Vergadering op 14 december is het Jaarplan 2022 goedgekeurd. In dit jaarplan op één A3 zijn de 13 acties verzameld. U vindt het jaarplan en de voorgaande jaarplannen en jaarverslagen hier.

Onderzoek nieuwe raming Capaciteitsorgaan voor de Beroepen Geestelijke Gezondheid

Binnenkort start het Capaciteitsorgaan een onderzoek onder zorgprofessionals en vrijgevestigden van geestelijke gezondheidszorg in alle sectoren. Dit is dus dé kans om input te leveren voor de raming van het Capaciteitsorgaan. Deze raming draagt bij aan voldoende bekostigde opleidingsplekken voor de GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch (neuro)psycholoog, verpleegkundig specialist GGZ en verslavingsarts KNMG.

 

vLOGO zoekt een onafhankelijk voorzitter

De vereniging voor de opleidingsinstellingen GZ, PT, KP, KNP zoekt een onafhankelijk voorzitter. Reageren kan t/m 20 januari. Kijk op de website van vLOGO voor de vacaturetekst.

Studiekosten vanaf 2022 niet meer aftrekbaar

Vanaf 1 januari 2022 zijn studiekosten en andere scholingsuitgaven niet meer aftrekbaar van de inkomstenbelasting. In plaats daarvan komt er een subsidieregeling voor scholing en ontwikkeling: het STAP-budget.

Webinar kwaliteitsstandaard betrekken naasten

Naasten hebben een belangrijke rol in het herstelproces van mensen met psychische of verslavingsproblematiek. Daarom is er een generieke module Naasten over de samenwerking met én ondersteuning van naasten. Om kennis te maken met de vernieuwde standaard organiseert Akwa GGZ een gratis interactief webinar op dinsdag 7 december om 19.00 uur.  Hoe kun je als professional naasten zo goed mogelijk betrekken én ondersteunen. Welke elementen en hulpmiddelen uit de vernieuwde standaard zijn behulpzaam voor professional, patiënt en naaste.

Vernieuwde kwaliteitsstandaard voor Assertieve en verplichte zorg

Samen met patiënten, naasten en professionals is onder begeleiding van Akwa GGZ de kwaliteitsstandaard voor het verlenen van verplichte of assertieve zorg herzien. Bij assertieve of verplichte zorg is er altijd sprake van een ernstige en complexe situatie. Daarom is er een generieke module Assertieve en verplichte zorg die de weg van vrijwillige zorg via assertieve zorg naar verplichte zorg en weer terug beschrijft.

P3NL zoekt een nieuwe voorzitter!

"P3NL vervult voor de psychologische en pedagogische beroepen werkzaam in de zorg een steeds grotere rol in een stevige en duidelijke positionering en profilering van deze beroepen. Als voorzitter van het bestuur heb je daarin zowel intern als extern een verbindende rol. Het is dan mooi om te zien hoe je als ambassadeur van de psychologie en pedagogiek een gewaardeerde samenwerkingspartner wordt. En hoe de omgeving op die manier steeds meer de toegevoegde waarde van deze beroepen herkend en erkend. Dat geeft voldoening waar op voortgebouwd kan worden. Want het werk is nog niet gedaan!" -Marc Verbraak, huidige voorzitter P3NL

Samen beslissen in de ggz

Ruim 700 ggz-professionals delen via het online Panel van Akwa GGZ hun praktijkervaring en dragen zo bij aan continue kwaliteitsverbetering. Het nieuwste rapport toont de uitkomsten van de enquête over samen beslissen. Als voordeel van samen beslissen wordt betere motivatie en commitment bij de patiënt genoemd. Ook worden er belemmeringen ervaren door professionals én is er behoefte aan ondersteuning op dit vlak.

Samenwerken met hart voor de zorg

De geschillencommissie, waar ook de P3NL-geschillencommissie bij hoort, werkt samen met de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijszorg aan het delen van kennis en kunde rond klachten en geschillen. Gezamenlijk willen ze de komende periode iedereen (alle betrokken partijen en professionals) met een groot ‘kwaliteitshart voor de zorg’ aanspreken en roepen op tot het duurzaam halen en brengen van kennis en kunde naar en voor elkaar. Met als resultante een brede dialoog over samenwerken met hart voor de zorg!

P3NL zoekt een nieuwe voorzitter

P3NL zoekt in verband met het verlopen van de bestuurstermijn per 5 april 2022 een nieuwe voorzitter van haar bestuur. De voorzitter die we zoeken heeft als specifieke opdracht om P3NL als platform voor psychologische en pedagogische professionals binnen de ggz te versterken en verder uit te bouwen. Hierbij is de voorzitter het gezicht naar buiten toe op basis van een sterke en aansprekende agenda die eensgezindheid uitstraalt. Reageren kan tot 30 november.

Brief aan Tweede Kamercommissie over tekort opleidingsplaatsen GZ

Nederlandse GGZ, Actiz, VGN, LVVP, NIP, NVGzP en P3NL hebben gezamenlijk een brief gestuurd naar de vaste Kamercommissie VWS. In de brief bieden we een oplossing voor het tekort aan opleidingsplaatsen voor GZ-psychologen.  7 oktober was er een commissiedebat 'arbeidsmartkbeleid in de zorg', waar dit onderwerp op de agenda stond.

Input gevraagd voor herziening kwaliteitsstandaard eHealth

Akwa GGZ inventariseert via het online Panel onder ggz-professionals de ervaringen met en behoeften aan ondersteuning voor eHealth. Het aanbod groeit en daarin kunnen organisaties, professional en patiënt keuzes maken. Via een enquête kunnen professionals hun praktijkervaring met eHealth delen, de resultaten worden gebruikt bij de herziening van de generieke module eHealth. Klik op de link hieronder voor meer informatie en aanmelden voor de enquete.

Ontwikkeling kwaliteitsstandaard Diagnostiek

De generieke module diagnostiek is in de consultatiefase. Hoe komt zo'n generieke module tot stand?Hoe wordt de samenwerking vormgegeven en hoe wordt er omgegaan met verschillende visies en meningen? We spreken met drie deelnemers van de werkgroep over het proces tot nu toe. Henk Mathijssen, voorzitter plusminus, Roelf Scholma, voorzitter MIND Familie- en Naastenraden en Jenneken Hasper, psychodiagnostisch werker bij GGZ Drenthe en voorzitter van de Vereniging Van Psychodiagnostisch werkenden, delen hun ervaring.

Samenwerking TOPGGz en CCE om consultaties te stimuleren

Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) en de Stichting Topklinische GGz (TOPGGz) bundelen hun krachten en gaan actief gebruik maken van elkaars expertise bij consultaties en advies aan professionals. De samenwerking is gericht op het stimuleren van consultaties en daarmee het delen van kennis en expertise bij professionals in de ggz, wanneer de behandeling van cliënten met complexe zorgvragen stagneert of dreigt te stagneren.

Toolkits samen beslissen

De Toolkits Samen Beslissen helpen patiënten, naasten en behandelaars om gezamenlijk goede keuzes te maken. Er zijn door MIND toolkits ontwikkeld voor de behandeling van angst, ADHD, persoonlijkheidsstoornissen, alcoholgebruik, depressie en bipolaire stoornissen. Op www.ggzstandaarden.nl vind je per standaard de toolkits en andere hulpmiddelen, zoals samenvattingskaarten, casuskaarten en video's.

Zinnige Zorg PTSS en Psychose

De zorg bij psychose en PTSS moet beter! P3NL is daarom actief betrokken bij de trajecten Zinnige Zorg voor psychose en PTSS. Verenigingen, experts en andere organisaties zetten zich samen in voor o.a. meer CGT bij psychose en meer traumagerichte behandeling bij PTSS. 

Vernieuwde kwaliteitsstandaard betrekken van naasten

Samen met patiënten, naasten en professionals is onder begeleiding van Akwa GGZ de kwaliteitsstandaard voor het betrekken van naasten herzien. Naasten zijn heel belangrijk voor de patiënt en het herstelproces. Daarom is er een zogenaamde generieke module Naasten over de samenwerking met én ondersteuning van naasten.

zes innovatieve onderzoeken in de ggz gestart

ZonMw heeft zes innovatieve onderzoeken in de ggz gesubsidieerd. De eerste resultaten worden in 2026 verwacht. Lees wat de projectleiders gaan onderzoeken, en waarom.
Er is aansluiting bij de onderwerpen uit de kennisagenda van P3NL, o.a. interventies voor LVB, 'welke behandeling werkt voor wie' en e-health.

P3NL stuurt brief aan informateur met drie hoofdpunten

P3NL heeft namens de 13 aangesloten verenigingen een brief aan formateur mevrouw Mariëtte Hamer gestuurd. In de brief noemen we drie zaken die urgent zijn en een kans vormen voor de nieuw te vormen regering.

P3NL reageert op wetsvoorstel inkoop jeugdhulp

P3NL heeft een aantal punten bij de Kamerleden van de Commissie VWS onder de aandacht gebracht, met betrekking tot het wetsvoorstel Wet Maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en WMO 2015. We zien drie risico's: verschraling en minder keuzevrijheid voor jeugdhulp en jeugd-ggz, verschuiving van de administratieve lasten en verder oplopende wachtlijsten.

Kandidaten gezocht voor de P3NL-prijs 2021

P3NL wil met deze prijs de leden van de aangesloten verenigingen maar ook vakmensen buiten onze eigen kring belonen én aanmoedigen het eigen vakgebied op een betrokken, positieve, innovatieve en kwalitatief hoogstaande manier te promoten. Je kunt kandidaten aandragen tot 1 augustus 2021, waarna een vakkundige jury de kandidaten beoordeelt. Lees verder voor meer informatie en de criteria voor kandidaten.

Lees verder

Infrastructuur voor aanpak stigmatisering van psychische aandoeningen in gevaar

Het voortbestaan van Samen Sterk zonder Stigma, de organisatie die zich al 10 jaar met vele maatschappelijke partijen inzet voor destigmatisering van psychische aandoeningen, wordt ernstig bedreigd. De huidige projectsubsidie stopt en een aanbesteding van het Ministerie van VWS is aan een andere partij gegund. Hierdoor dreigt een aantoonbaar effectief programma tegen stigma te verdwijnen. De hoop op het voortbestaan van de stichting is daarom nu gevestigd op een gesprek met VWS. P3NL ondersteunt deze oproep van Samen Sterk zonder Stigma.

Nieuw praktijkverhaal Kennisagenda geplaatst

Tamarinde Brouwers, kinder- en jeugdpsycholoog NIP, Cognitief gedragstherapeut VGCt en EMDR-practitioner, schreef een bijdrage over de inzet van wijkteams, onderwijs, CGJ, POH-GGZ bij hulp aan kinderen en jongeren. 'Er moet mijns inziens weer meer aandacht komen voor echte diagnostiek, waarbij ook gekeken wordt naar de levensgeschiedenis van een kind.'

 

'Zó werkt de ggz' gepresenteerd

Vier op de tien Nederlanders krijgen in hun leven te maken met psychische problemen, zij komen voor behandeling veelal terecht in de ggz. Voor hen, maar ook voor zorgverleners en beleidsmedewerkers is er nu het boek Zó werkt de ggz: een overzicht in begrijpelijke teksten en met overzichtelijke visualisaties. Veel organisaties en experts hebben aan de ontwikkeling van het boek bijgedragen, waaronder P3NL en NIP.

Zorgprestatiemodel klaar voor gebruik!

De nieuwe bekostiging voor de ggz en de forensische zorg is klaar voor gebruik. Op www.zorgprestatiemodel.nl is alle informatie gepubliceerd waarmee zorgaanbieders en zorgverzekeraars zich verder kunnen voorbereiden op de invoering van het zorgprestatiemodel in 2022.

Contracteer kinder- en jeugdpsychologen in het jeugddomein

Veel kinder- en jeugdpsychologen ondervinden problemen bij de contractering, door het ontbreken van een BIG-registratie. Daarbij wordt door gemeenten verwezen naar kaders die gelden voor het volwassenendomein. Op verzoek van het NIP heeft de VNG een factsheet gepubliceerd waarin zij gemeenten oproept k&j-psychologen gelijk te behandelen aan BIG-geregistreerde gz-psychologen.

Nieuwe tools bij standaarden suicidaal gedrag, bipolaire stoornissen en ADHD

Om ggz-professionals te ondersteunen bij het gebruik van zorgstandaarden in de praktijk heeft Akwa GGZ een aantal nieuwe tools toegevoegd bij de generieke module zelfbeschadiging en suicidaal gedrag en de kwaliteitsstandaarden bipolaire stoornissen en ADHD.

Naar betere zorg bij PTSS en psychose

In het Zorginstituut Magazine een interview met de Nederlandse GGZ en P3NL, trekkers van twee verbeterplannen Zinnige Zorg PTSS en psychose.

"Psychose en PTSS hebben een grote impact op patiënten en hun omgeving. Die patiënten krijgen niet altijd de voorkeursbehandeling zoals beschreven in de richtlijnen. Dat willen we graag verbeteren."

 

Presentatie boek 'Zó werkt de ggz'

Het boek 'Zó werkt de ggz' is met 18 partijen in het veld opgesteld en geeft cliënten, zorgverleners en beleidsmedewerkers een duidelijk overzicht van deze zorgsector. Op 21 april wordt het boek online gepresenteerd, je kunt daarbij zijn!

Webinar nieuwe zorgstandaard psychotrauma

Om kennis te maken met deze nieuwe standaard organiseert Akwa GGZ een interactief webinar. Diagnostiek, samen beslissen, medicatie, herstel en nazorg worden besproken door een ervaringsdeskundige en klinisch psycholoog.

Nieuwe webinars over het zorgprestatiemodel gepland

Save the date! Op 20 april, 17 mei en 25 mei organiseert het programma Zorgprestatiemodel nieuwe webinars, elk met een eigen aandachtspunt.

Boek 'binnen de buitenkant'

Het boek Binnen de buitenkant gunt de lezer een kijkje in het hoofd en hart van mensen die vastliepen in zichzelf. Wat gebeurde er in hun leven? Wat gaat er nu beter en is dat mede toe te schrijven aan de herstelbevorderende aanpak?

Informatie corona

De verenigingen binnen P3NL krijgen veel vragen van professionals over corona en de gevolgen voor hun werk en de zorg. We hebben de relevante sites voor professionals en cliënten op een rijtje gezet (update maart 2021)

Resultaten enquete zingeving ggz-professionals

"Aandacht voor zingeving leidt tot betere behandelresultaten" vindt 87% van de ggz-professionals in het Online panel van Akwa GGZ. Bij ruim 60% van de respondenten is zingeving een onderdeel van de visie.

Toolkit 113 zelfmoordpreventie voor professionals

Samen werken aan het toegankelijker maken van de kennis over diagnostiek en behandeling van suïcidaliteit: gebruik de toolkit van 113 zelfmoordpreventie voor ggz-professional. In deze blog van de NVGzP lees je er alles over.

Posters en flyers thuisarts.nl voor in je wachtruimte of praktijk

Juist nu er veel signalen zijn dat psychische klachten toenemen, is het belangrijk dat mensen weten dat op Thuisarts.nl betrouwbare informatie over goede zorg bij psychische klachten te vinden is. Bestel gratis posters en folders voor in jouw praktijk.

Lerende netwerken in de praktijk

Akwa GGZ heeft het panel met 600 professionals gevraagd welke behoeften en knelpunten op het gebied van leren, verbeteren en netwerken zij ervaren. Iets meer dan de helft van de respondenten is aangesloten bij een netwerk en bijna allemaal vinden zij hun deelname aan een netwerk nuttig voor de kwaliteit van hun werk.

Marleen Rijkeboer nieuwe voorzitter VGCt

Vanaf 27 maart 2021 neemt zij het stokje over van Arnold van Emmerik. Marleen is geen onbekende van de VGCt en ziet zichzelf als cognitief gedragstherapeut in hart en nieren.

Wat willen politieke partijen met de ggz?

Hoe denken de politieke partijen over belangrijke thema’s in de geestelijke gezondheidszorg? De GGZ Kieswijzer geeft alle informatie en standpunten weer van de politieke partijen op 10 thema’s rond mentale gezondheid.