Leesbaarheid:

Terugblik P3NL-middag 14 oktober

We kijken terug op een inspirerende middag, waarin we gezamenlijk hebben verkend hoe we de zorg echt kunnen verbeteren.

Uitreiking P3NL-prijs

Anita Jansen kreeg de P3NL-prijs toegekend. Ze werd namens de jury toegesproken door Welmoed Visser-Korevaar.  Een citaat uit het juryrapport:

“Anita heeft met haar onconventionele wijze van handelen, haar durf, doorzettingsvermogen, niet aflatende inzet en creativiteit een significante impact op de GGZ. Ze verdient naar de mening van de jury dit jaar als geen ander de P3NL prijs.”. Je kunt de motivatie van de jury hier teruglezen. Voorzitter Bas Rikken reikte Anita de prijs uit, waarna Anita een lezing gaf met als titel ‘Nieuwe diagnostiek, nieuwe behandeling: symptoomnetwerken’. Je kunt haar presentatie hier terugzien.

 

Een falend systeem voor zorg aan kwetsbare mensen

Daarna was het de beurt aan Michelle van Tongerloo, huisarts en straatarts in Rotterdam-Zuid. Ze vertelde met sprekende en schrijnende voorbeelden uit haar praktijk over de vicieuze cirkel van armoede en het systeem dat faalt om kwetsbare mensen fundamentele hulp te bieden. Vooroordelen en stigma zorgen voor suboptimale zorg. De regels en stelsels maken een hulpvraag vaak nodeloos ingewikkeld en duur. Michelle probeert voor haar patiënten echte, menselijke hulp te bieden en vraagt in de media aandacht voor het falen van het huidige systeem. 

 

De stap naar beleid: van nazorg naar voorzorg

Als laatste sprak Thomas Plochg over de vertaling van deze schrijnende praktijkvoorbeelden en het onderzoek naar de symptoomnetwerken naar de beleidstafels. De Federatie voor GEzondheid streeft naar een beweging van nazorg naar voorzorg. De balans is zoek tussen curatieve zorg en verzorging (cure&care) en het vermogen van mensen om sturing te geven aan hun gezondheid (heal&deal). Professionals en hun wetenschappelijke verenigingen en beroepsverenigingen kunnen bijdragen aan het herstellen van die balans tussen cure&care en heal&deal. Dit geeft stof tot nadenken, binnen P3NL zullen we dit gesprek vervolgen. Je kunt de presentatie van Thomas hier terugzien.