Leesbaarheid:

P3NL-dag 2021: 8 oktober

Op vrijdag 8 oktober vindt de jaarlijkse P3NL-dag plaats.Het programma is nog niet bekend. Wel is er één vast programmapunt: de uitreiking van de P3NL-prijs 2021. Zie voor meer informatie over de prijs en het aanmelden van kandidaten deze pagina.

 

Terugblik webinar 30 oktober 2020

Bekijk het webinar rechtstreeks op YouTube om gemakkelijk het onderdeel Kennisagenda of de voordracht van Iva Bicanic terug te zien.

P3NL organiseert jaarlijks de 'P3NL-middag', dit jaar was dit in de vorm van een interactief webinar. Onderwerpen van deze webinar waren:

  1. korte toelichting op de koers van P3NL.
  2. presentatie van de kennisagenda en gesprek over doel en vervolgacties voor professionals.
  3. Uitreiking van de P3NL-prijs 2020 aan Iva Bicanic. Iva won de prijs vanwege haar uitzonderlijke inzet voor goede psychologische hulp voor slachtoffers van seksueel geweld.
  4. Lezing door Iva Bicanic, waarin ze een nieuw idee voorlegde ter verbetering van het huidige zorgaanbod voor slachtoffers van seksueel misbruik.