Leesbaarheid:

Klachten- en geschillenregeling

 

Werk je als vrijgevestigde zorgverlener en ben je aangesloten bij een van de verenigingen binnen P3NL? Dan kun je je aanmelden voor de klachten- en geschillenregeling en voldoe je daarmee aan de eisen van de Wkkgz. Lees hieronder meer informatie over de regeling en de wet.

Wat houdt de regeling in?

Als je bent aangemeld voor de regeling, dan kan je cliënt de volgende stappen zetten als hij ontevreden is over je zorgverlening:

  • Je cliënt kan bij de klachtenfunctionarissen van Klacht & Company een klacht  indienen. 
  • De klachtenfunctionaris zoekt samen met de cliënt en met jou naar een oplossing.
  • Lukt het niet om door bemiddeling tot een oplossing te komen? Dan kan de cliënt de klacht ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Psychische en Pedagogische Zorg
  • De geschillencommissie doet vervolgens een bindende uitspraak.
Wet klachten en geschillen zorg

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) schrijft voor dat elke zorgaanbieder die zorg verleent vanuit de Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg een klachtenregeling, klachtenfunctionaris en een geschillenregeling moet hebben. P3NL heeft namens de bij haar aangesloten verenigingen een klachten- en geschillenregeling voor vrijgevestigde zorgverleners opgezet die voldoet aan de Wkkgz. 

De Wkkgz is niet van toepassing op zorg die wordt gefinancierd vanuit de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Werk je met kinderen en jongeren, dan kan het zijn dat de P3NL-regeling niet afdoende is. Geef je zorg aan volwassenen en betalen je cliënten deze zorg zelf, dan kan de Wkkgz wel van toepassing zijn. In de veelgestelde vragen is hier een vraag over opgenomen (Klachten- en geschillenregeling -> val ik onder de Wkkgz?).

Valt een klacht buiten de Wkkgz en dus buiten onze klachten- en geschillenregeling, maar ben je wel aangemeld? Als er geen andere passende regeling is, kun je de diensten van de klachtenfunctionaris inzetten om de klacht op te lossen. Je maakt hierover in het concrete geval vooraf afspraken met de klachtenfunctionarissen van Klacht&Company. De werkwijze en kosten van de klachtenfunctionaris zullen overeenkomen met wat daarover binnen de P3NL-regeling is vastgelegd.

Verplichtingen voor zorgaanbieders

Je moet als zorgaanbieder (vrijgevestigde zorgverlener) een klachtenreglement hebben en de klachtenregeling ook bekendmaken aan je cliënten. Als je bent aangemeld voor de P3NL-regeling, kun je gebruikmaken van het Model Klachten- en Geschillenreglement en van de voorbeeldteksten. Vul het Model Klachten- en Geschillenreglement aan met de gegevens en de werkwijze van je praktijk. Dit op maat gemaakte reglement plaats je op je website en/of leg je ter inzage in je praktijk. De voorbeeldteksten kun je gebruiken voor je website of een informatiefolder. Je kunt ook een link maken naar onze informatie voor cliënten.

Kosten

Als je lid bent van een of meerdere verenigingen die zijn aangesloten bij P3NL, dan kun je je aansluiten bij de klachten- en geschillenregeling. Voor aansluiting betaal je jaarlijks een vast abonnementstarief. In 2022 is dit tarief 25 euro, inclusief btw. Dat bedrag is exclusief de kosten voor de inzet van de klachtenfunctionaris of geschillencommissie.

Als een cliënt een klacht en eventueel daarna een geschil indient, dan komen deze kosten voor jouw rekening.  De inzet van de klachtenfunctionaris kost ongeveer 70 euro per uur (prijspeil 2022). De kosten van de geschillencommissie bedragen per geschil en zitting ongeveer 2.000 euro, afhankelijk van of er wel of niet een zitting plaatsvindt. Als er een klacht over je wordt ingediend, ontvang je na maximaal vier maanden na afronding van de klacht door de klachtenfunctionaris een factuur over deze kosten.

Sommige beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen vergoeden de kosten voor de geschillencommissie, vraag dit na bij je verzekeraar. De kosten van de inzet van de klachtenfunctionarissen worden door weinig verzekeraars vergoed, vraag dit ook na bij je verzekeraar.

Lees voor meer informatie ook de veelgestelde vragen over de klachten- en geschillenregeling.

 

Meld je aan via het aanmeldformulier

 

Al aangemeld?

Log hier in om je profiel te bekijken en documenten te downloaden

 

Let op: leden van de NVGzP

Voor de leden van de NVGzP die zich hebben aangesloten bij de klachtenregeling voor vrijgevestigden van de NVGzP geldt de eigen reeds bestaande klachtenprocedure. Deze leden worden door de NVGzP zelf aangemeld bij de Geschillenregeling van P3NL en hoeven het aanmeldformulier dus niet in te vullen. Hiermee kunnen deze leden –indien nodig- gebruik maken van de Geschillencommissie Psychische en Pedagogische Zorg van P3NL.