Leesbaarheid:

Visie

Voor P3NL is de zorg en ondersteuning door psychologen, psychotherapeuten en pedagogen een maatschappelijke factor van belang. De drie beroepsgroepen dragen eraan bij dat zoveel mogelijk mensen deelnemen aan het arbeidsproces, onderwijs en sociale leven. Zij houden mensen aan boord die, korter of langer, niet zonder deze zorg en ondersteuning kunnen, en dragen zo bij aan de mentale veerkracht van de samenleving.

De missie van P3NL bestaat uit vier elementen:

  • De aandacht vestigen op de maatschappelijke meerwaarde van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen.
  • Het bijdragen aan de transparantie over de kwaliteit en effectiviteit van hun professionele beroepsuitoefening.
  • Het pleiten voor gepast gebruik van psychologische, psychotherapeutische en pedagogische zorg; onder andere via preventie en vroege interventie.
  • Het uitdragen van het belang van evidence based werken.

P3NL werkt onder meer samen met overheden, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties, beroepsverenigingen en branches in zorg, ondersteuning en onderwijs, kennisinstituten en Akwa GGZ.

Jaarverslagen en jaarplannen

Hieronder vind je de actuele jaarverslagen en jaarplannen van P3NL

Bij belangrijk nieuws voor psychologen, pedagogen en psychotherapeuten versturen we een nieuwsbericht. Lees hier alle nieuwsberichten of meld je aan.

Kernwaarden P3NL

P3NL is een federatie waarbinnen beroepsverenigingen en wetenschappelijke verenigingen intensief samenwerken. Vanwege het belang van de patiënt staat de bekwaamheid van de professionals die we vertegenwoordigen centraal. Dat vertalen we ook in onze bestuurlijke rol. Zoals geen patiënt of professional hetzelfde is, zijn ook de vraagstukken waar we ons over buigen en de belangen die daarbij een rol spelen, verschillend. Daarom zoeken we altijd eerst naar de nuance om vervolgens te komen tot concrete en praktische oplossingen. De bestuurlijke stijl van P3NL is stevig waar nodig maar vooral verbindend met oog en oor voor verschillen. En met de professional en zijn cliënt scherp in het vizier.

Evidence based werken

P3NL omarmt evidence-based werken. P3NL neemt het statement van de APA over Evidence-Based Practice in Psychology (EBPP) als uitgangspunt.

Lees verder

Verbeteren zorg bij psychose en PTSS

P3NL is actief betrokken bij de trajecten Zinnige Zorg voor psychose en PTSS, met als doel de zorg voor patiënten met deze stoornissen te verbeteren.

Lees verder

Standpunt voortgangsfeedback

Voortgangsfeedback is belangrijk voor kwaliteitsverbetering en transparantie, maar niet geschikt voor de onderhandelingstafel met zorgverzekeraars. Lees meer in ons standpunt over voortgangsfeedback en kwaliteitstransparantie.

Therapiewinst: elke investering in de ggz levert minstens het dubbele op.

P3NL heeft in 2018 samen met de Angst, Dwang en Fobiestichting en de VGCt een manifest opgesteld bij de verschijning van het boek Therapiewinst: de waarde van de psychologische behandeling. Het boek Therapiewinst en het manifest zijn aangeboden aan de Tweede Kamer en staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid.

Lees verder