Leesbaarheid:

Visie

P3NL is een federatie van wetenschappelijke verenigingen en beroepsverenigingen. De verenigingen kiezen ervoor om binnen P3NL op een aantal onderwerpen domeinoverstijgend samen te werken. De verenigingen hebben de volgende gezamenlijke ambitie geformuleerd:

De bij P3NL aangesloten verenigingen voelen een collectieve verantwoordelijkheid voor een mentaal gezonde samenleving. Deze verantwoordelijkheid verbindt de verenigingen. P3NL is als platform het véhicle voor de aangesloten verenigingen om knelpunten en trends te signaleren, en om antwoorden te formuleren op vragen en uitdagingen voor de gezondheidszorg. Deze antwoorden dragen de partijen gezamenlijk uit. Hierbij is P3NL met mandaat van de aangesloten verenigingen, zichtbaar en agendazettend.

Lees het position paper over deze ambitie en de bijbehorende uitgangspunten en taken van P3NL.

De verenigingen hebben gezamenlijk bijna 50.000 leden (deze leden zijn soms bij meerdere verenigingen aangesloten).

Jaarverslagen en jaarplannen

Hieronder vind je de actuele jaarverslagen en jaarplannen van P3NL

Lees hier onze nieuwsberichten terug. Volg P3NL ook op LinkedIn

Kernwaarden

P3NL is een federatie waarbinnen beroepsverenigingen en wetenschappelijke verenigingen intensief samenwerken. Vanwege het belang van de patiënt en zijn mentale gezondheid staat de bekwaamheid van de professionals centraal. Dat vertalen we ook in onze bestuurlijke rol. Zoals geen patiënt of professional hetzelfde is, zijn ook de vraagstukken waar we ons over buigen en de belangen die daarbij een rol spelen, verschillend. Daarom zoeken we altijd eerst naar de nuance om vervolgens te komen tot concrete en praktische oplossingen. De bestuurlijke stijl van P3NL is stevig waar nodig maar vooral verbindend met oog en oor voor verschillen. En met de professional en zijn cliënt scherp in het vizier.

Evidence based werken

P3NL omarmt evidence-based werken. P3NL neemt het statement van de APA over Evidence-Based Practice in Psychology (EBPP) als uitgangspunt.

Lees verder

Standpunt voortgangsfeedback

Voortgangsfeedback is belangrijk voor kwaliteitsverbetering en transparantie, maar niet geschikt voor de onderhandelingstafel met zorgverzekeraars. Lees meer in ons standpunt over voortgangsfeedback en kwaliteitstransparantie.

Verbeteren zorg bij psychose en PTSS

P3NL is actief betrokken bij de trajecten Zinnige Zorg voor psychose en PTSS, met als doel de zorg voor patiënten met deze stoornissen te verbeteren.

Lees verder

Therapiewinst: elke investering in de ggz levert minstens het dubbele op.

P3NL heeft in 2018 samen met de Angst, Dwang en Fobiestichting en de VGCt een manifest opgesteld bij de verschijning van het boek Therapiewinst: de waarde van de psychologische behandeling. Het boek Therapiewinst en het manifest zijn aangeboden aan de Tweede Kamer en staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid.

Lees verder