Leesbaarheid:

P3NL is een federatie van elf wetenschappelijke verenigingen en beroepsverenigingen. Deze verenigingen brengen hbo- en wo-opgeleide professionals samen die werkzaam zijn in de psychologische en pedagogische zorg. Gezamenlijk hebben de verenigingen de ambitie en verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een mentaal gezonde samenleving.

De professionals zijn werkzaam in de zorg, jeugdhulp en ondersteuning en werken zo aan de mentale gezondheid van de samenleving. P3NL stimuleert de samenwerking tussen de verenigingen, verbindt een divers beroepenveld, bevordert de kwaliteit van het zorg en draagt bij aan de profilering van de psychologische en pedagogische professional. P3NL streeft ernaar dat professionals op grond van hun bekwaamheid samen met hun cliënten bepalen wat de juiste zorg of ondersteuning is. Dit vraagt om een domeinoverstijgende benadering.

P3NL werkt onder meer samen met cliëntenorganisaties, overheden, zorgverzekeraars, kennisinstituten en beroeps- en brancheverenigingen op het gebied van zorg en ondersteuning.

Lees meer over onze visie

Laatste nieuwsbrief Alle nieuwsbrieven

Nieuw lid: Federatie Vaktherapeutische Beroepen

De FVB vertegenwoordigt zo’n 5.000 vaktherapeuten. Vaktherapie kent 7 disciplines. Het en is een therapievorm waarbij doen en ervaren centraal staan en wordt ingezet bij mensen met psychiatrische, psychische of psychosociale problematiek. Het bestuur en de leden zijn blij dat de FVB zich bij het platform P3NL wil aansluiten. De FVB zorgt voor de verdere verbreding van P3NL.

Lees verder

Bestuur P3NL is compleet!

In januari is Pauline Janse bij P3NL gestart als bestuurslid met het aandachtsgebied wetenschap en kwaliteit van zorg. Met de komst van Pauline is het onafhankelijke bestuur van P3NL compleet.

Lees verder

Starterskit somatische screening

Mensen met ernstige psychische problemen hebben vaak lichamelijke klachten. Het in kaart brengen van de lichamelijke klachten (somatische screening) binnen de gespecialiseerde ggz en eerste lijn laat echter vaak te wensen over bij deze doelgroep. Om dit te verbeteren, gaat Phrenos een Starterskit Somatische Screening ontwikkelen. Deze starterskit biedt handvatten voor ggz-aanbieders om somatische screenign te implementeren. Dit project is onderdeel van Zinnige Zorg Psychose.

Naar website
Meer nieuws…