Leesbaarheid:

Veelgestelde vragen & Tips

Staat je vraag er niet tussen, stel dan vraag via het contactformulier.

Algemeen

Kan ik als individu lid worden van P3NL?

P3NL is een federatie, bestaande uit beroepsverenigingen en wetenschappelijke verenigingen. Bij deze verenigingen kunnen individuele zorgverleners zich aansluiten, bij P3NL niet. Hier kun je zien welke verenigingen samen P3NL vormen.

P3NL biedt de leden van de deelnemende verenigingen wel een aantal diensten aan, zoals een klachten- en geschillenregeling en ondersteuning bij de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarvoor zorgverleners zich individueel kunnen aanmelden.

Waar staat P3NL voor?

P3NL is een federatie en platform voor verenigingen die professionals in de psychologische en pedagogische zorg vertegenwoordigen. De verenigingen werken samen in P3NL en streven ernaar dat professionals optimaal kunnen bijdragen aan de mentale gezondheid van Nederland.

Bij de oprichting stond P3NL voor de Federatie van Psychologen, Psychotherapeuten en Pedagogen in Nederland. Inmiddels is 'P3NL' een herkenbare naam en is de federatie verbreed. Er zijn ook verenigingen lid die andere beroepen op hbo- en wo-opleidingsniveau in de psychologische en pedagogische zorg vertegenwoordigen. De naam 'Federatie van Psychologen, Psychotherapeuten en Pedagogen' is per juni 2023 vervallen.

Wie zijn er aangesloten bij P3NL?

P3NL bestaat op dit moment uit elf beroepsverenigingen en wetenschappelijke verenigingen. Bekijk hier welke verenigingen dat zijn. Deze verenigingen brengen hbo- en wo-opgeleide professionals samen die werkzaam zijn in de psychologische en pedagogische zorg. Gezamenlijk delen de verenigingen de ambitie en verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een mentaal gezonde samenleving.

Met welke onderwerpen houdt P3NL zich bezig?

Op deze webpagina lees je het actuele jaarplan en het position paper met de ambitie van P3NL voor 2023 en verder. Ook staan hier onze kernwaarden en de visie op evidence based werken en transparantie en voortgangsfeedback.

Hoe ziet het bestuur van P3NL eruit?

Het bestuur bestaat momenteel uit vijf bestuursleden. De voorzitter is onafhankelijk, de andere vier bestuursleden zijn ook bestuurslid van een P3NL-vereniging. De benoeming geldt voor een periode van drie jaar en bestuursleden kunnen maximaal twee keer herbenoemd worden. Bestuursleden hebben geen stemrecht in de Algemene Ledenvergadering. Je kunt hier de actuele samenstelling van het bestuur van P3NL vinden.

Heeft P3NL een eigen bureau met medewerkers?

P3NL heeft een directeur, bestuurssecretaris en een medewerker voor de financiële administratie. Deze drie medewerkers werken parttime voor P3NL. Daarnaast is er ondersteuning door medewerkers van de verschillende verenigingsbureaus, projectleiders en actieve leden van de deelnemende verenigingen op dossierniveau.

Hoe verhoudt P3NL zich tot de FGzPt, FBZ en SKJ?

 • FGzPt: de FGzPt houdt zich primair bezig met regelgeving, erkenning, registratie en toezicht op BIG-opleidingen, P3NL niet.
 • FBZ: de cao-onderhandelingen worden gevoerd door de FBZ. Een aantal verenigingen binnen P3NL is bij FBZ aangesloten.P3NL zelf is niet bij FBZ aangesloten.
 • SKJ: de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd is geen beroepsvereniging, maar een beroepsregister voor professionals in de jeugdsector.

Wanneer kan een vereniging zich aansluiten?

De organisaties die geïnteresseerd zijn in aansluiting bij P3NL kunnen contact opnemen met Rianne Groen via info@P3NL.nl of telefoonnummer 030-8201595.

Hoe kan ik mij aanmelden voor de nieuwsbrief?

De aanmeldmogelijkheid voor de nieuwsbrief staat rechtsonderaan elke pagina op deze website.

Klachten- en geschillenregeling

Wat zijn de kosten voor aanmelding bij de klachten- en geschillenregeling?

Voor aansluiting betaal je jaarlijks een vast abonnementstarief. In 2023 zijn deze kosten 30 euro, inclusief btw. Dit abonnementstarief is exclusief de kosten voor de inzet van de klachtenfunctionaris of geschillencommissie. Als een cliënt een klacht en eventueel daarna een geschil indient, dan komen deze kosten voor rekening van jou als de vrijgevestigde zorgaanbieder. De inzet van de klachtenfunctionaris kost 75 euro ex btw per uur (prijspeil 2023). De kosten van de geschillencommissie bedragen per geschil en zitting ongeveer 2.500 euro exclusief btw, afhankelijk van of er wel of niet een zitting plaatsvindt.

Je kunt je als vrijgevestigde zorgaanbieder verzekeren voor de kosten van de geschillencommissie en rechtsbijstand. Vanuit P3NL wordt daarvoor geen gezamenlijke regeling voor aangeboden. Aangesloten verenigingen kunnen echter wel collectieve verzekeringen voor hun leden aanbieden, zie hieronder de FAQ over verzekeringen. Controleer de polisvoorwaarden van je verzekering om er zeker van te zijn welke kosten en welke bijstand worden vergoed.

Kan ik mijn praktijk aanmelden voor de klachten- en geschillenregeling?

De Klachten- en Geschillenregeling van P3NL is opgesteld voor vrijgevestigden, je schrijft je als individuele zorgverlener in. Het is niet mogelijk om je praktijk bij deze klachten- en geschillenregeling aan te melden. Als je werkt in een kleine groepspraktijk en een Kwaliteitsstatuut als vrijgevestigde hebt, dan kunnen alle zorgverleners binnen de praktijk die lid zijn van een P3NL-vereniging zich wel afzonderlijk aanmelden.
Het model klachten- en geschillenreglement is in principe geschreven voor individueel werkende zorgverleners, en niet voor praktijken met meerdere zorgverleners. Zijn alle zorgverleners van een kleine groepspraktijk bij de P3NL-regeling aangesloten, pas dan het modelreglement zo aan zodat duidelijk is dat dit geldt voor elke afzonderlijke zorgverlener binnen de praktijk (die zich heeft aangesloten bij de P3NL-regeling).

Een praktijk kan ook kiezen voor een andere regeling dan de P3NL-regeling. Bijvoorbeeld de algemene geschillencommissie zorg met inzet van het klachtenloket zorg. Zie hiervoor https://www.degeschillencommissiezorg.nl/zorgaanbieders/zorgcommissies/zorg-algemeen/.

Ik heb al een klachtenregeling, moet ik me dan ook hier aanmelden?

Er zijn meer verenigingen die hun leden aanbieden om zich aan te sluiten bij een klachten- en geschillenregeling. Val je als vrijgevestigde zorgaanbieder onder de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg), dan hoef je je maar één keer bij een klachtenfunctionaris en geschillencommissie aan te sluiten. Je kunt kiezen van welke dienstverlening je gebruik wilt maken. Ook als je van meerdere P3NL-verenigingen lid bent, bijvoorbeeld van de VGCt en de NVO, hoef je je maar één keer aan te melden bij de klachten- en geschillenregeling van P3NL. Het is wel belangrijk de beide lidmaatschappen en lidmaatschapsnummers in te vullen op het aanmeldformulier.

Is de geschillenregeling van P3NL door de minister van VWS erkend?

De geschillenregeling is door de minister van VWS erkend als geschilleninstanties in de zorg. Deze erkenning is gepubliceerd op de website van VWS.

Wat is de taak van de klachtenfunctionaris? Hoe verhoudt hij zich tot de klager en de aangeklaagde?

De klachtenfunctionaris ondersteunt cliënten en professionals tussen wie het spaak loopt. Ze adviseert beide partijen en stimuleert dat zij er samen uit komen. De klachtenfunctionaris handelt als onpartijdig en onafhankelijk procesbegeleider.

Wat is het verschil tussen de Wkkgz-klachten- en geschillenregeling zoals P3NL die aanbiedt en het tuchtrecht?

Het tuchtrecht en Wkkgz-klachtrecht zijn twee verschillende procedures die naast elkaar bestaan. In het tuchtrecht beoordelen tuchtrechters of de behandelaar volgens de professionele standaard heeft gehandeld. De tuchtrechter kan maatregelen aan de behandelaar opleggen als deze niet volgens de professionele standaard heeft gehandeld.

In het Wkkgz-klachtrecht vindt eerst inzet van de klachtenfunctionaris plaats. De klachtenfunctionaris probeert in samenspraak met de cliënt en de behandelaar tot een voor beiden werkbare oplossing te komen. Lukt dat niet dan kan de klager een oordeel van de geschillencommissie vragen. De geschillencommissie kan de zorgaanbieder ook een bindend advies geven over maatregelen die de zorgaanbieder moet nemen. Als het geschil gaat over een eventuele schadevergoeding dan kan de geschillencommissie daarover ook een bindend advies geven, tot een maximaal schadebedrag van 25.000 euro. Dit bindende advies houdt in dat de behandelaar en cliënt zijn gehouden aan de uitspraak. Het is niet mogelijk om na een uitspraak van de geschillencommissie dezelfde klachten over de behandelaar en eventueel een eis tot schadevergoeding voor te leggen aan civiele rechter.

Zie voor meer informatie de handreiking preventie en omgaan met klachten van het NIP (te downloaden op de webpagina).

Moet ik een verzekering afsluiten?

P3NL verhaalt de kosten voor de inzet van de klachtenfunctionaris op de behandelaar over wie de klacht is ingediend, ongeacht de uitkomst van de klacht. Hetzelfde geldt voor de kosten van een geschil. De kosten voor de klachtafhandeling via de klachtenfunctionaris verschillen, maar kunnen snel oplopen. Een tijdsinzet van 5 tot 10 uur (a 75 euro ex btw per uur) voor een klacht is niet uitzonderlijk. De kosten van een geschilprocedure bedragen ongeveer 2.500 euro ex btw, afhankelijk van of er wel of geen zitting plaatsvindt. Het is daarom raadzaam na te gaan wat jouw verzekering(en) wel en niet dekt.

Als je een beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebt, controleer dan in de polisvoorwaarden of de kosten van de inzet van de klachtenfunctionaris of erkende geschillencommissie vergoed worden. Het is je eigen keuze of je voor deze kosten een aansprakelijkheidsverzekering afsluit of het risico zelf draagt.

Daarnaast kun je er ook voor kiezen om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. Controleer in de polisvoorwaarden of de verzekering ook zakelijke rechtsbijstand verleent voor klachten- en geschillenprocedures in de gezondheidszorg volgens de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg).

Het NIP biedt haar leden verzekeringen aan in samenwerking met AON (zie www.nipverzekeringen.nl) en heeft een juridische adviesdesk in samenwerking met de VvAA. De NVRG biedt haar leden in samenwerking met DBA-advies een collectieve verzekering aan. Deze verzekering vergoedt ook de kosten van de klachtenfunctionaris. Zie hiervoor https://www.nvrg.nl/paginas/openbaar/lid-worden/voordelen-lidmaatschap.

Ik werk met kinderen en jongeren vanuit de Jeugdwet, waarom is de P3NL-regeling daarvoor niet afdoende?

De klachten- en geschillenregeling van P3NL is opgesteld volgens de regels uit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet is niet van toepassing op diensten met financiering vanuit de jeugdwet en de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Werk je met kinderen of jongeren en wordt de zorg gefinancierd door de gemeente, dan is de Wkkgz en de P3NL-regeling niet van toepassing. De jeugdwet heeft een eigen klachtenregeling in § 4.2.a Jeugdwet. Het grootste verschil tussen de klachtenregeling volgens de Jeugdwet en de Wkkgz, is dat de Jeugdwet een klachtencommissie vereist. De Wkkgz vereist een klachtenfunctionaris en een geschillencommissie.

Hoe voorzie ik in een klachtenregeling volgens de Jeugdwet?

Kijk als eerste vanuit welke gemeente(n) de betaling van je diensten plaatsvindt:

 • Check hoe daar de inzet van een Vertrouwenspersoon Jeugdhulp (VPJ) is geregeld en vraag de contactgegevens. Neem met deze Vertrouwenspersoon Jeugdhulp contact op en vraag welke gegevens je op je website kan publiceren.
 • Vraag bij de financierende gemeente(n) ook na hoe de klachtenregeling (Klachtencommissie Jeugdhulp) conform de Jeugdwet is georganiseerd; is er sprake van een via de gemeente(n) of door gezamenlijke zorgaanbieders ingestelde Klachtencommissie Jeugdhulp? Kijk dan of je je bij die Klachtencommissie kunt aansluiten en wat daar de kosten van zijn.
 • Je kunt ook nagaan of je je bij de commissie van een grotere zorgaanbieder in de regio kunt aansluiten en/of samen met andere zelfstandig gevestigden een commissie kunt vormen.
 • Het NIP heeft een aanbod voor de Wkkgz en een aanbod voor de Jeugdwet, zie hiervoor https://psynip.nl/klachtenregeling/.
 • De NVP heeft voor hun leden een aanbod waar een klachtencommissie bij is inbegrepen. Daarmee voldoe je aan regels voor klachtenafhandeling volgens de Wkkgz en de Jeugdwet. Zie https://www.psychotherapie.nl/het-beroep-psychotherapeut/klachtenregeling.
 • De LVVP heeft een klachtenregeling als onderdeel van het lidmaatschap. Deze regeling bestaat uit een regeling voor volwassen cliënten en kinderen en jongeren (https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/)

Val ik onder de Wkkgz?

Als je als zelfstandige zorg verleent die wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet Langdurige Zorg (Wlz), dan valt de zorg binnen de reikwijdte van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Dat geldt ook als je zorg verleent die de cliënt uit eigen middelen betaalt. Zorg die wordt vergoed door de gemeente, vanuit de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), valt buiten de Wkkgz. Er zijn uitzonderingen:

 • Ook zorg aan kinderen en jongeren met een andere financiering dan via de Jeugdwet en Wmo valt onder de reikwijdte van de Wkkgz. Bijvoorbeeld als ouders de zorg zelf betalen.
 • Ook zorg aan volwassenen die niet vergoed wordt vanuit de zorgverzekeringswet, maar die de cliënt bijvoorbeeld zelf betaalt, valt onder de reikwijdte van de Wkkgz
 • Ook zorg aan cliëntsystemen (relatietherapie, gezinstherapie) kan onder de Wkkgz vallen, mits het gaat om zorg met financiering vanuit de Zvw of Wlz, of als het valt onder de definitie van 'andere zorg' in de Wkkgz.
 • coaching valt in principebuiten de Wkkgz-regeling, tenzij de coach ook werkzaam is als zorgverlener en zich als zorgverlener profileert. De coaching moet gericht zijn op de verbetering van de gezondheid van de cliënt.
 • De inzet van expertise in de vorm van een deskundigenrapportage (bijvoorbeeld bij keuring of gerechtelijke procedure) geldt niet als zorg en valt daarmee ook buiten de reikwijdte van de Wkkgz.
 • Een second opinion (na verwijzing, met financiering vanuit de Zvw) valt wel binnen de reikwijdte van de Wkkgz.

Wil je zeker weten of je aan de vereisten moet voldoen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)? Bekijk dan de zelftest en uitzonderingenlijst in de brochure  'Val ik onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg?'. Op de website van de Rijksoverheid vind je aanvullende informatie over de Wkkgz.

 

Tips om klachten te voorkomen

Verbeter je informatievoorziening

 • Klachten kunnen voorkomen worden als je goede informatievoorziening aan cliënten geeft. Loop je website en folders en andere informatie voor cliënten na. Licht je cliënt goed in over de kosten van de behandeling. Wat is het tarief en heb je contracten met zorgverzekeraars? Wat zijn de kosten voor de intake? Is er een regeling bij no-show? Het is niet voldoende om een cliënt hiervoor naar je website of naar diens zorgverzekeraar te verwijzen.

 • Wees bereid om de cliënt uitleg te geven als hij daarom vraagt. Dit kan gaan om praktische zaken maar ook om uitleg over de inhoudelijke keuzes bij de behandeling. Deze plicht om uitleg te geven reikt ver; het is niet voldoende dat je je beroept op je professionaliteit en vakbekwaamheid.

 • Geef eenduidige en eenvoudige informatie over de klachtenregeling en de klachtenfunctionaris. Vermeld duidelijk hoe de cliënt contact kan opnemen met de klachtenfunctionaris. Op het ledengedeelte van de klachten- en geschillenregeling kun je voorbeeldteksten downloaden. Maak op basis van het modelreglement je eigen klachtenreglement en plaats dit op je website. Verwijs cliënten ook naar de informatie op www.p3nl.nl/klachtenregeling/clienten.

Ken de beroeps-ethische regels

Veel klachten en tuchtrechtzaken gaan over het optreden van de behandelaar bij het opstellen van verklaringen of rapportages en over vertrouwelijkheid en het beroepsgeheim. Lees de informatie hierover in de beroepscodes en tuchtrechtelijke uitspraken van het NIP en de NVO, op https://www.nvo.nl/beroepscode-en-tuchtrecht.aspx en https://www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/.  

Vraag advies!

Het NIP en de NVO hebben een beroepsethisch spreekuur of de mogelijkheid om juridisch advies in te winnen. Ben je bij een van deze verenigingen aangesloten, dan kun je daar terecht voor advies. De andere verenigingen hebben deze mogelijkheid niet of in mindere mate.

De spreekuren van het NIP en de NVO zijn niet bedoeld voor procedurele of juridische bijstand in een klachten- of geschilprocedure. Voor bijstand door een jurist of advocaat kun je een rechtsbijstandverzekering afsluiten.