Leesbaarheid:

P3NL is een federatie van twaalf wetenschappelijke verenigingen en beroepsverenigingen. De verenigingen hebben wetenschappelijk en hbo-opgeleide zorgverleners in hun achterban die allemaal psychologische en/of pedagogische zorg verlenen. De verenigingen hebben gezamenlijk bijna 50.000 leden (NB: deze leden zijn soms bij meerdere verenigingen aangesloten). De professionals zijn dagelijks aan de slag op het gebied van zorg, jeugdhulp en ondersteuning en werken zo aan de mentale veerkracht van de samenleving. P3NL verbindt een divers beroepenveld, bevordert de kwaliteit van het vak en draagt bij aan de profilering van de psychologische en pedagogische professional. P3NL streeft ernaar dat professionals op grond van hun bekwaamheid samen met hun cliënten bepalen wat de juiste zorg is. P3NL werkt onder meer samen met cliëntenorganisaties, overheden, zorgverzekeraars, kennisinstituten en beroeps- en brancheverenigingen op het gebied van zorg en ondersteuning.

Lees meer over onze visie

Laatste nieuwsbrief Alle nieuwsbrieven

Gezamenlijk position paper vrije artsenkeuze

Maandag 5 december was er in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de vrije artsenkeuze. NIP, NVP, NVvP en P3NL hebben voorafgaand gezamenlijk een position paper opgesteld met als hoofdboodschap dat de mogelijkheid om zelf een behandelaar te kiezen een recht is en essentieel is voor de geestelijke gezondheidszorg. Lees meer over het postion paper een een terugkoppeling van het rondetafelgesprek.

Lees verder

Patiënteninformatie over de zorgpolis 2023

MIND heeft een aantal tips en links over de zorgverzekeringen in 2023 op een rijtje gezet. Gebruik het om je patiënten voor te lichten!

Naar website

Verzamelpunt voor lerende netwerken

In de ggz zijn verschillende formele en informele lerende netwerken actief waarin professionals, ervaringsdeskundigen en naasten ervaringen en inzichten met elkaar delen die leiden tot verbetering van kwaliteit van zorg. Lerende netwerken passen bij de ambitie van ‘een lerende ggz’ zoals nagestreefd door veldpartijen, politiek en overheid. Met GGZ Netwerken biedt Akwa GGZ projectmatige, financiële en communicatieve ondersteuning aan lerende netwerken. 

Naar website
Meer nieuws…