Leesbaarheid:

P3NL is een federatie van elf wetenschappelijke verenigingen en beroepsverenigingen. Deze verenigingen brengen hbo- en wo-opgeleide professionals samen die werkzaam zijn in de psychologische en pedagogische zorg. Gezamenlijk hebben de verenigingen de ambitie en verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een mentaal gezonde samenleving.

De professionals zijn werkzaam in de zorg, jeugdhulp en ondersteuning en werken zo aan de mentale gezondheid van de samenleving. P3NL stimuleert de samenwerking tussen de verenigingen, verbindt een divers beroepenveld, bevordert de kwaliteit van het zorg en draagt bij aan de profilering van de psychologische en pedagogische professional. P3NL streeft ernaar dat professionals op grond van hun bekwaamheid samen met hun cliënten bepalen wat de juiste zorg of ondersteuning is. Dit vraagt om een domeinoverstijgende benadering.

P3NL werkt onder meer samen met cliëntenorganisaties, overheden, zorgverzekeraars, kennisinstituten en beroeps- en brancheverenigingen op het gebied van zorg en ondersteuning.

Lees meer over onze visie

Laatste nieuwsbrief Alle nieuwsbrieven

Uitnodiging P3NL-middag 6 oktober

6 oktober is de P3NL-middag. Een inspirerende middag voor alle leden en medewerkers van de verenigingen in P3NL. Deelname is gratis.

De P3NL-prijs wordt uitgereikt en er is een presentatie over Zinnige zorg bij PTSS en psychose.

Er is beperkt plek, dus geef je snel op door een mailtje te sturen naar rianne.groen@p3nl.nl.

Lees verder

Ondersteuning professionals: evalueren in de behandeling

Akwa GGZ  helpt professionals om het verloop van de behandeling en het herstel te bespreken met de patiënt. Door evaluatie in de behandeling krijgen professional meer zicht op de voortgang en effectiviteit van de behandeling en kan er tijdig worden bijgestuurd. Er is veel informatie verzameld en er zijn hulpmiddelen beschikbaar, zoals een folder en online evaluatie-ondersteuning: een hulpmiddel om behandeldoelen te bepalen en een evaluatieplan op te stellen. Maak hier gebruik van!

Naar website

Het lerend vermogen in de ggz is groot

Het Trimbos-instituut en Significant Public hebben in april 2023 onderzoek gedaan naar lerende netwerken. Doel van de onderzoeken is inzicht te krijgen in het lerend vermogen van de ggz. In de onderzoeken zijn goede voorbeelden verzameld van lerende netwerken in de ggz waarin professionals onderling of samen met cliënten en naasten van elkaar leren. Met de uitkomsten willen de samenwerkende partijen, waaronder P3NL professionals handvatten bieden voor het optimaliseren van hun bestaande lerend netwerk of het oprichten van een lerend netwerk. Het doel van zo'n netwerk is dat professionals onderling of samen met cliënten en naasten kennis en ervaringen delen en zo de zorg verbeteren.

Lees verder
Meer nieuws…