Leesbaarheid:

P3NL vertegenwoordigt dertien wetenschappelijke en beroepsverenigingen waarbij ruim 36.000 psychologen, psychotherapeuten en pedagogen en aanverwante zorgverleners zijn aangesloten. Deze professionals zijn dagelijks aan de slag op het gebied van zorg, jeugdhulp en ondersteuning en werken zo aan de mentale veerkracht van de samenleving. P3NL verbindt een divers beroepenveld, bevordert de kwaliteit van het vak en draagt bij aan de profilering van de psychologische en pedagogische professional. P3NL streeft ernaar dat professionals op grond van hun bekwaamheid samen met hun cliënten bepalen wat de juiste zorg is.  P3NL werkt onder meer samen met cliëntenorganisaties, overheden, zorgverzekeraars, kennisinstituten en beroeps- en brancheverenigingen op het gebied van zorg en ondersteuning.

Lees meer over onze visie

Laatste nieuwsbrief Alle nieuwsbrieven

Webinar kwaliteitsstandaard betrekken naasten

Naasten hebben een belangrijke rol in het herstelproces van mensen met psychische of verslavingsproblematiek. Daarom is er een generieke module Naasten over de samenwerking met én ondersteuning van naasten. Om kennis te maken met de vernieuwde standaard organiseert Akwa GGZ een gratis interactief webinar op dinsdag 7 december om 19.00 uur.  Hoe kun je als professional naasten zo goed mogelijk betrekken én ondersteunen. Welke elementen en hulpmiddelen uit de vernieuwde standaard zijn behulpzaam voor professional, patiënt en naaste.

Naar website

P3NL zoekt een nieuwe voorzitter!

"P3NL vervult voor de psychologische en pedagogische beroepen werkzaam in de zorg een steeds grotere rol in een stevige en duidelijke positionering en profilering van deze beroepen. Als voorzitter van het bestuur heb je daarin zowel intern als extern een verbindende rol. Het is dan mooi om te zien hoe je als ambassadeur van de psychologie en pedagogiek een gewaardeerde samenwerkingspartner wordt. En hoe de omgeving op die manier steeds meer de toegevoegde waarde van deze beroepen herkend en erkend. Dat geeft voldoening waar op voortgebouwd kan worden. Want het werk is nog niet gedaan!" -Marc Verbraak, huidige voorzitter P3NL

Naar website

Vernieuwde kwaliteitsstandaard voor Assertieve en verplichte zorg

Samen met patiënten, naasten en professionals is onder begeleiding van Akwa GGZ de kwaliteitsstandaard voor het verlenen van verplichte of assertieve zorg herzien. Bij assertieve of verplichte zorg is er altijd sprake van een ernstige en complexe situatie. Daarom is er een generieke module Assertieve en verplichte zorg die de weg van vrijwillige zorg via assertieve zorg naar verplichte zorg en weer terug beschrijft.

Naar website
Meer nieuws…