Leesbaarheid:

P3NL is een federatie van elf wetenschappelijke verenigingen en beroepsverenigingen. Deze verenigingen brengen hbo- en wo-opgeleide professionals samen die werkzaam zijn in de psychologische en pedagogische zorg. Gezamenlijk hebben de verenigingen de ambitie en verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een mentaal gezonde samenleving.

De professionals zijn werkzaam in de zorg, jeugdhulp en ondersteuning en werken zo aan de mentale gezondheid van de samenleving. P3NL stimuleert de samenwerking tussen de verenigingen, verbindt een divers beroepenveld, bevordert de kwaliteit van het zorg en draagt bij aan de profilering van de psychologische en pedagogische professional. P3NL streeft ernaar dat professionals op grond van hun bekwaamheid samen met hun cliënten bepalen wat de juiste zorg of ondersteuning is. Dit vraagt om een domeinoverstijgende benadering.

P3NL werkt onder meer samen met cliëntenorganisaties, overheden, zorgverzekeraars, kennisinstituten en beroeps- en brancheverenigingen op het gebied van zorg en ondersteuning.

Lees meer over onze visie

Laatste nieuwsbrief Alle nieuwsbrieven

Update project versterken (post-)hbo-professionals

De initiatiefgroep, bestaande uit de verenigingen VGCt, NBTP, VVP, NVRG, NVVS, LV POH-GGZ en FVB, zet de eerste stappen naar de gezamenlijke ambitie: het versterken van de erkenning en waardering van (post-)hbo-professionals in het biopsychosociale domein.

Lees verder

Kiesvoorggz.nl gelanceerd

Op 22 november 2023 vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Hoe denken politieke partijen over de ggz, mentale gezondheid en middelengebruik? De website www.kiesvoorggz.nl geeft meer informatie over de standpunten van de politieke partijen over o.a. wachtlijsten, toegankelijkheid van de ggz, preventie en het bevorderen van mentale gezondheid. De site is voor de 5e keer gelanceerd door het Trimbos-instituut in samenwerking met de Nederlandse ggz, MIND, Kenniscentrum Phrenos en P3NL.

Lees verder

Vacature bestuurslid P3NL

P3NL zoekt vanwege de vernieuwde ambitie in combinatie met een aanpassing in de governance van de federatie, versterking van het bestuursteam. Dit voorjaar is er een kandidaat geworven voor de bestuursfunctie met aandachtsgebied maatschappelijke ontwikkelingen. Deze zomer is er een kandidaat geworven voor het aandachtsgebied platformfunctie. Op de algemene ledenvergadering op 6 oktober heeft de ledenvergadering deze twee nieuwe bestuursleden benoemd, hun benoeming is per direct ingegaan.

We werven nu het laatste nieuwe bestuurslid met het aandachtsgebied wetenschap en kwaliteit van zorg. Deze vacature staat open tot 20 november 2023.

Lees verder
Meer nieuws…