Leesbaarheid:

P3NL is een federatie van elf wetenschappelijke verenigingen en beroepsverenigingen. Deze verenigingen brengen hbo- en wo-opgeleide professionals samen die werkzaam zijn in de psychologische en pedagogische zorg. Gezamenlijk hebben de verenigingen de ambitie en verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een mentaal gezonde samenleving.

De professionals zijn werkzaam in de zorg, jeugdhulp en ondersteuning en werken zo aan de mentale gezondheid van de samenleving. P3NL stimuleert de samenwerking tussen de verenigingen, verbindt een divers beroepenveld, bevordert de kwaliteit van het zorg en draagt bij aan de profilering van de psychologische en pedagogische professional. P3NL streeft ernaar dat professionals op grond van hun bekwaamheid samen met hun cliënten bepalen wat de juiste zorg of ondersteuning is. Dit vraagt om een domeinoverstijgende benadering.

P3NL werkt onder meer samen met cliëntenorganisaties, overheden, zorgverzekeraars, kennisinstituten en beroeps- en brancheverenigingen op het gebied van zorg en ondersteuning.

Lees meer over onze visie

Laatste nieuwsbrief Alle nieuwsbrieven

Wie wint dit jaar de P3NL-prijs?

We reiken dit jaar voor de 6e keer de P3NL-prijs uit aan een toonaangevende professional of groep professionals in de psychologische en pedagogische zorg. Vorig jaar won het team medisch psychologen van het Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie de prijs. Wie volgt hen op? 

Je kunt tot 1 juli kandidaten aandragen bij de jury.

Lees verder voor de criteria, procedure en de winnaars van afgelopen jaren.

Lees verder

Vacature projectleider traumagerichte behandeling PTSS

P3NL, de Nederlandse GGZ en andere partijen zetten zich in voor het verbeteren van de zorg voor mensen met PTSS. In het Zinnige Zorg-project heeft het zorginstituut geconstateerd dat meer mensen met PTSS een traumagerichte behandeling moeten krijgen. Er is een plan van aanpak opgesteld waarin het doel en de acties zijn geconcretiseerd. Er is een start gemaakt met de implementatie, onder andere door het opzetten van een lerend netwerk van instellingen die traumazorg aanbieden.

We zoeken een projectleider die samen met instellingen, behandelaars en andere partijen dit plan van aanpak verder gaat uitwerken, zodat eind 2025 meer mensen met PTSS een traumagerichte behandeling krijgen. Heb je affiniteit en ervaring met de zorg voor mensen met trauma en PTSS en wil je als projectleider je bijdrage leveren aan deze zorg? Solliciteer dan snel! Reageren kan tot 22 mei. Lees verder voor het profiel en projectplan.

Lees verder

Nieuw lid: Federatie Vaktherapeutische Beroepen

De FVB vertegenwoordigt zo’n 5.000 vaktherapeuten. Vaktherapie kent 7 disciplines. Het en is een therapievorm waarbij doen en ervaren centraal staan en wordt ingezet bij mensen met psychiatrische, psychische of psychosociale problematiek. Het bestuur en de leden zijn blij dat de FVB zich bij het platform P3NL wil aansluiten. De FVB zorgt voor de verdere verbreding van P3NL.

Lees verder
Meer nieuws…