Leesbaarheid:

P3NL is een federatie van elf wetenschappelijke verenigingen en beroepsverenigingen. Deze verenigingen brengen hbo- en wo-opgeleide professionals samen die werkzaam zijn in de psychologische en pedagogische zorg. Gezamenlijk hebben de verenigingen de ambitie en verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een mentaal gezonde samenleving.

De professionals zijn werkzaam in de zorg, jeugdhulp en ondersteuning en werken zo aan de mentale gezondheid van de samenleving. P3NL stimuleert de samenwerking tussen de verenigingen, verbindt een divers beroepenveld, bevordert de kwaliteit van het zorg en draagt bij aan de profilering van de psychologische en pedagogische professional. P3NL streeft ernaar dat professionals op grond van hun bekwaamheid samen met hun cliënten bepalen wat de juiste zorg of ondersteuning is. Dit vraagt om een domeinoverstijgende benadering.

P3NL werkt onder meer samen met cliëntenorganisaties, overheden, zorgverzekeraars, kennisinstituten en beroeps- en brancheverenigingen op het gebied van zorg en ondersteuning.

Lees meer over onze visie

Laatste nieuwsbrief Alle nieuwsbrieven

Uitnodiging P3NL-middag

Dit jaar wordt de P3NL-middag georganiseerd op vrijdag 4 oktober. Net als voorgaande jaren begint het middagprogramma met de uitreiking van de P3NL-prijs, gevolgd door een lezing van de winnaar(s) van deze prijs. Na de prijsuitreiking krijgen twee inspirerende sprekers het woord die in lijn met het thema ‘Voor de verandering…’ zullen prikkelen tot nadenken: oud-staatssecretaris Paul Blokhuis en kunstenaar en ‘veranderaar’ Merlijn Twaalfhoven.

Lees meer over het programma en de sprekers en geef je snel op!

Lees verder

Metingen PsyQ over traumagerichte behandeling PTSS

Voor het project 'meer traumagerichte behandeling bij PTSS', onderdeel van Zinnige Zorg PTSS, vinden nulmetingen plaats bij instellingen. Eind mei wordt de nulmeting afgenomen bij de behandelaars en managers van PsyQ. Aan de hand van de resultaten gaan we in het lerend netwerk in gesprek over de knelpunten en mogelijke oplossingen om ervoor te zorgen dat meer mensen met PTSS een traumagerichte behandeling krijgen. Heb je een vraag of wil je de vragenlijst ook invullen? Neem dan contact op met Rianne Groen, via rianne.groen@p3nl.nl

Naar alle informatie over Zinnige Zorg PTSS en Psychose

Save the date: P3NL-middag 4 oktober

Op vrijdag 4 oktober vindt de jaarlijkse P3NL-middag plaats. De middag wordt afgetrapt met de uitreiking van de P3NL-prijs. De winnaar geeft traditigetrouw een lezing. Daarnaast zullen twee sprekers de aanwezigen vanuit een verrassende invalshoek en in lijn met het thema 'Voor de verandering...' aan het denken zetten.

Schrijf de datum in je agend en geef je alvast op!

Lees verder
Meer nieuws…