Leesbaarheid:

P3NL-prijs

Welke professional heeft zich bijzonder ingezet voor het vak?

Jaarlijks wordt de P3NL-prijs uitgereikt aan een toonaangevende professional of team van professionals in de psychologische en pedagogische zorg.

Criteria

P3NL wil met deze prijs de leden van de aangesloten verenigingen maar ook vakmensen buiten onze eigen kring belonen én aanmoedigen het eigen vakgebied op een betrokken, positieve, innovatieve en kwalitatief hoogstaande manier te promoten. Naast personen, is het ook mogelijk om een (vak- of onderzoeks-)groep, afdeling of organisatie te nomineren.

P3NL zoekt kandidaten die:

  • actief aandacht weten te vestigen op de maatschappelijke betekenis van psychologische en pedagogische professionals en het bieden van effectieve, doelmatige en cliëntgerichte zorg.
  • actief bijdragen aan de mogelijkheden voor psychologische en pedagogische professionals om transparantie over de kwaliteit en effectiviteit van hun professionele beroepsuitoefening te kunnen laten zien.
  • bijdragen aan het pleidooi voor passende zorg. Passende zorg bestaat uit vier elementen: de zorg is waardegedreven, komt gezamenlijk met en rondom de patiënt of cliënt tot stand, vindt plaats op de juiste plek en gaat over gezondheid i.p.v. ziekte.
  • bijdragen aan het pleidooi voor evidence based werken in de psychologische en pedagogische zorg.

De prijs bestaat uit een fraai beeldje en een bescheiden geldbedrag. De winnaar wordt uitgenodigd een voordracht geven op de jaarlijkse P3NL-middag, dit jaar op 6 oktober.

Aanmelden kandidaten en beoordeling door de jury

Leden van de P3NL-verenigingen kunnen kandidaten aandragen bij de jury, voor 18 september. Elke voordracht moet gemotiveerd en schriftelijk worden ingediend bij Rianne Groen (rianne.groen@p3nl.nl).

De kandidaten worden door een vakkundige jury beoordeeld. De jury bestaat drie leden: twee leden uit de Algemene Ledenvergadering en een bestuurslid van P3NL. In 2023 zijn dit Welmoed Visser-Korevaar (NVVS), Jiska Weijermans (VEN) en Marleen Rijkeboer, bestuurslid P3NL. De jury toetst de kandidaten aan de criteria en besluit gemotiveerd wie de P3NL-prijs wint. De winnaar wordt door de jury op de hoogte gebracht en uitgenodigd om de prijs in ontvangst te nemen en een lezing te verzorgen op de bijeenkomst op 6 oktober.

Eerdere winnaars

De prijs werd in 2019 voor het eerst uitgereikt aan prof. dr. Mark van der Gaag. Hij kreeg de prijs voor zijn grote verdienste binnen de klinische psychologie op met name het terrein van de cognitieve gedragstherapie bij psychotische stoornissen. In 2020 ontving dr. Iva Bicanic de prijs, voor haar uitzonderlijke inzet voor goede psychologische hulp voor slachtoffers van seksueel geweld. In 2021 won Kitlyn Tjin A Djie de prijs, voor haar inzet voor 'Beschermjassen’ een model dat ruimte schept voor diversiteit en interculturele dialoog. In 2022 won Anita Jansen, voor haar werk als toponderzoeker, haar samenwerking met klinische praktijk en haar inzet voor disseminatie van kennis. In 2023 won het team medisch psychologen van het Kennis- en Zorgcentrum Genderdysforie van het Amsterdam-UMC, als waardering en aanmoediging van het belangrijke werk van psychologen in de transgenderzorg.

Juryrapport Mark van der Gaag

Juryrapport Iva Bicanic

Juryrapport Kitlyn Tjin A Djie

Juryrapport Anita Jansen

Juryrapport medisch psychologen KZCG