Leesbaarheid:

P3NL-prijs

Welke professional heeft zich bijzonder ingezet voor het vak?

Op 14 oktober 2022 werd voor de vierde keer de P3NL-prijs worden uitgereikt. Dit jaar is de prijs gewonnen door prof. dr. Anita Jansen. Ze is een toponderzoeker met veel impact: ze werkt samen met de klinische praktijk en heeft disseminatie van kennis hoog in het vaandel staan. Lees de motivatie van de jury hier.

Criteria

P3NL wil met deze prijs de leden van de aangesloten verenigingen maar ook vakmensen buiten onze eigen kring belonen én aanmoedigen het eigen vakgebied op een betrokken, positieve, innovatieve en kwalitatief hoogstaande manier te promoten. Naast personen, is het ook mogelijk om een (vak- of onderzoeks-)groep, afdeling of organisatie te nomineren.

P3NL zoekt kandidaten die:

  • actief aandacht weten te vestigen op de maatschappelijke betekenis van psychologische en pedagogische professionals en het bieden van effectieve, doelmatige en cliëntgerichte zorg.
  • actief bijdragen aan de mogelijkheden voor psychologische en pedagogische professionals om transparantie over de kwaliteit en effectiviteit van hun professionele beroepsuitoefening te kunnen laten zien.
  • bijdragen aan het pleidooi voor gepast gebruik van psychologische en pedagogische zorg.
  • bijdragen aan het pleidooi voor evidence based werken in de psychologische en pedagogische zorg.

De prijs bestaat uit een fraai beeldje en een bescheiden geldbedrag. De winnaar wordt uitgenodigd een voordracht geven op de jaarlijkse P3NL-middag, dit jaar op 14 oktober.

Eerdere winnaars

De prijs werd in 2019 voor het eerst uitgereikt aan prof. dr. Mark van der Gaag. Hij kreeg de prijs voor zijn grote verdienste binnen de klinische psychologie op met name het terrein van de cognitieve gedragstherapie bij psychotische stoornissen. In 2020 ontving dr. Iva Bicanic de prijs, voor haar uitzonderlijke inzet voor goede psychologische hulp voor slachtoffers van seksueel geweld. In 2021 won Kitlyn Tjin A Djie de prijs, voor haar inzet voor 'Beschermjassen’ een model dat ruimte schept voor diversiteit en interculturele dialoog. In 2022 won Anita Jansen, voor haar werk als toponderzoeker, haar samenwerking met klinische praktijk en haar inzet voor disseminatie van kennis.

Juryrapport Mark van der Gaag

Juryrapport Iva Bicanic

Juryrapport Kitlyn Tjin A Djie

Juryrapport Anita Jansen

Jury

De kandidaten worden door een vakkundige jury beoordeeld. De jury bestaat drie leden: twee leden uit de Algemene Vergadering en een bestuurslid van P3NL. De jury toetst de kandidaten aan de criteria en besluit gemotiveerd wie de P3NL-prijs wint. In 2022 bestaat de jury uit Mieke van Herk (NBTP), Welmoed Visser-Korevaar (NVVS) en Marleen Rijkeboer, bestuurslid P3NL.