Leesbaarheid:

Fris je kennis rond PTSS en psychose op!

Dossier Zinnige Zorg

P3NL is betrokken bij de Zinnige Zorg-trajecten PTSS en psychose. We werken samen met andere beroeps- en brancheorganisaties, MIND en ZN mee aan het plan van aanpak voor meer CGT bij psychose (CGTp) en meer evidence based traumagerichte behandeling bij PTSS.

Ook zijn we betrokken bij de verbeteractie 'meer somatische screening bij psychose'. Hiervoor heeft Phrenos in samenwerking met Zorginstituut Nederland een digitaal overzicht met voorbeelden en tips ontwikkeld.

Kennis en vaardigheden CGTp en traumagerichte behandeling

Om de acties te laten slagen, is het belangrijk dat professionals hun kennis en vaardigheden bij CGTp en traumagerichte behandeling bij PTSS bijhouden. Op veel plekken is hiervoor materiaal te vinden. In dit dossier zetten we het op een rijtje. Mis je informatie, geef het dan door, via info@p3nl.nl.

Evidence based traumagerichte behandeling bij PTSS

Plan van aanpak implementatie meer traumagerichte behandeling bij PTSS

Bevorderende en belemmerende factoren bij de implementatie van deze verbeterafspraak.

 

De zorgstandaard psychotrauma- en stressogerelateerde stoornissen

Webinar Psychotrauma - en stressorgerelateerde stoornissen van Akwa GGZ.

Podcast van Akwa GGZ bij de Zorgstandaard psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornissen.

Aanvullende informatie bij de zorgstandaard, o.a. een samenvatting en keuzehulp

De keuzehulp is ook beschikbaar in de app GGZ-standaarden van Akwa GGZ

 

Webinars, video's, podcasts

Podcast EMDR van de VGCt, met Ad de Jongh en Suzy Matthijssen

 

Artikelen

factsheet CGT bij PTSS van de VGCt

Artikel over therapie-effectonderzoek naar tegelijkertijd of na elkaar behandelen van verslaving en PTSS, in jubileummagazine van de VGCt, pagina 10-12.

 

Websites

Kennisnet thema trauma en ptss van de VGCt.

 

Informatie voor patiënten

Hey het is oké-campagne, informatie over trauma- en stressgerelateerde klachten, met ervaringsverhalen.

informatie over PTSS op www.thuisarts.nl

Informatie van MIND, voor patënten en naasten: https://wijzijnmind.nl/psychische-klachten/psychipedia/ptss 

ADF-stichting: patiënten- en familieorganisatie voor iedereen die te maken heeft met angst- en dwangklachten.

informatie over cognitieve gedragstherapie bij trauma.

CGT bij psychose

Plan van aanpak implementatie meer CGT bij psychose

Bevorderende en belemmerende factoren bij de implementatie van deze verbeterafspraak.

 

De zorgstandaard psychose

Aanvullende informatie bij de zorgstandaard, o.a. een samenvatting en keuzehulp

De keuzehulp is ook beschikbaar in de app GGZ-standaarden van Akwa GGZ

Video over zorgstandaard psychose: Willeke Brinkman (Directeur bij Nederlandse Vereniging voor de Gezondheidspyschologie en haar specialismen) in gesprek met Henk Mathijssen (voorzitter plusminus)

Traject 'zorgstandaarden in de praktijk' van Akwa GGZ: ga met je team aan de slag met de zorgstandaard psychose (https://akwaggz.nl/praktijk/)

 

Webinars, video's, podcasts

Symposium shared decision making bij psychose, door NVGzP en MIND.

Podcast van de VGCt over psychose, met Tonnie Staring

 

Artikelen

Antipsychotica en cognitieve gedragstherapie bij psychose, hoe zet je ze zinnig in? Artikel op gedachtenuitpluizen.nl, door Tonnie Staring en Peter Moleman

 

Websites

Kennisnet thema stemmen, achterdocht en andere bijzondere belevingen van de VGCt

www.gedachtenuitpluizen.nl, een netwerk en website met als doel om de kennis over psychose en de cognitieve behandeling daarvan te vergroten onder professionals.

 

Informatie voor patiënten en naasten

Hey het is oké-campagne, informatie over psychosegevoeligheid

thuisarts.nl: ik voel me raar, hoor stemmen of zie dingen die anderen niet zien.

Anoiksis, vereniging voor en door psychosegevoelige mensen.

Ypsilon: verenigign voor familieleden en naasten van mensen met psychosegevoeligheid.

MIND Young bijzondere ervaringen: informatie voor jongeren over bijzondere ervaringen: deel je verhaal en test of je bijzondere ervaringen reden zijn tot zorg.