Leesbaarheid:

Werkgever en corona

Deze informatie is geplaatst door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De meeste coronamaatregelen zijn niet meer nodig. Houd u wel aan de regels voor bescherming van medische gegevens van uw werknemers. U mag bijvoorbeeld vanwege de privacywet niet registreren of werknemers gevaccineerd zijn.

Uw werknemer wordt ziek

Als uw werknemer zich ziek meldt mag u niet vragen naar de reden. Dus ook niet of uw werknemer coronaklachten heeft. De medewerker mag zelf beslissen of hij dat aan u vertelt. Alleen de arbodienst of bedrijfsarts mag om medische gegevens vragen als hier een goede reden voor is. De bedrijfsarts mag deze informatie niet met u delen.

Uw werknemer gaat in quarantaine of isolatie

Heeft uw werknemer coronaklachten? Dan doet hij of zij een zelftest en blijft thuis. Bij een positieve uitslag gaat de werknemer in isolatie. Hij blijft dan thuis op een eigen kamer, om besmetting van huisgenoten te voorkomen.

Doe de quarantainecheck op Rijksoverheid.nl om te weten of u of uw werknemer in quarantaine moet.

Geen quarantaine na contact met een besmet persoon

Sinds 19 april hoeven uw werknemers niet meer in quarantaine nadat zij in de buurt waren van iemand met corona. Blijf wel voorzichtig en let op coronaklachten. Krijgt een werknemer zelf ook klachten? Dat blijft hij thuis en doet hij een zelftest.

Loon doorbetalen bij quarantaine of isolatie

Moet uw werknemer in quarantaine of isolatie blijven, maar kan hij niet thuiswerken? Dan moet u het loon doorbetalen. U mag hiervoor geen verlofuren inhouden, behalve als u dat samen afspreekt.

Uw personeel niet verplicht testen

U mag uw personeel niet verplichten om een zelftest te doen. Om de werkplek veilig te houden, mag u het wel aan uw werknemers vragen.

Medische gegevens zijn privé. U mag de uitslag van een test daarom niet zomaar verwerken of registreren.

Verplichte vaccinatie voor uw personeel verboden

U mag uw werknemers niet verplichten om zich te laten vaccineren. U mag ook niet vragen om een vaccinatiebewijs vanwege de privacy van uw werknemer.

Vragen of uw werknemer gevaccineerd is

U mag aan uw werknemer vragen of hij gevaccineerd is. U moet hier wel een goede reden voor hebben. Bijvoorbeeld omdat de werknemer werkt met kwetsbare mensen. Ook moet u een plan hebben voor hoe u omgaat met een werknemer die niet gevaccineerd is. Of met een werknemer die deze informatie niet wil delen.

Vaccinatiestatus is privé

Uw werknemer hoeft geen antwoord te geven op uw vraag naar vaccinatie. Ook mag u vanwege de privacy niet vastleggen of een werknemer gevaccineerd is. Lees meer over de regels voor vaccinatie en werk op Rijksoverheid.nl.

Werknemer gaat op vakantie naar het buitenland

U kunt uw werknemer niet verbieden op vakantie of op reis te gaan naar het buitenland vanwege het coronavirus. Uw werknemer moet ervoor zorgen dat hij op tijd terug is.

Moet uw werknemer verplicht in quarantaine en kan hij thuiswerken? Dan moet u het loon doorbetalen. Kan uw werknemer tijdens de quarantaine niet thuiswerken, dan hoeft u vaak geen loon door te betalen. Wijs uw werknemer hierop. U kunt in overleg wel afspreken dat uw werknemer vakantiedagen opneemt voor de quarantaineperiode.

Vakantiedagen niet verplichten

U mag uw werknemer niet verplichten vakantiedagen op te nemen. Ook niet wanneer hij in quarantaine moet. U mag het werknemers wel vragen. Het is aan de werknemer zelf om verlofdagen op te nemen.

Vakantiegeld inhouden of uitstellen

U mag niet zomaar het vakantiegeld van uw werknemer inhouden. Ook mag u vakantiegeld niet later uitbetalen. U kunt hier wel afspraken over maken met uw werknemers. U moet deze afspraken dan schriftelijk vastleggen. Bijvoorbeeld in een plan voor het voortbestaan van uw bedrijf.

Vakantiedagen stopzetten vanwege aangepast reisadvies

Moet uw werknemer eerder dan gepland naar huis door corona? En moet hij hierdoor in (thuis)quarantaine? Uw werknemer mag dan niet zomaar de vakantiedagen stopzetten. Daarvoor moet u toestemming geven. U mag eisen dat uw werknemer de vastgestelde vakantiedagen toch opneemt. Kan uw werknemer wel thuiswerken, dan kunt u samen afspreken om de vakantiedagen stop te zetten.

NOW-regeling terugbetalen

Heeft u de NOW-regeling gebruikt? Dan kan het zijn dat u (een deel) moet terugbetalen. Bijvoorbeeld wanneer uw omzet beter is dan u had verwacht toen u de NOW aanvroeg. Of wanneer uw loonsom is gedaald.

Lees meer over het terugbetalen van de NOW.

Contract van uw werknemer niet verlengen

Het kan zijn dat u contracten van uw werknemers niet kunt of wil verlengen. Bijvoorbeeld omdat het een tijdelijk contract is of omdat uw werknemer langdurig ziek is. Een tijdelijk contract hoeft u niet te verlengen. Ook niet als de werknemer ziek is. Een tijdelijk contract loopt af op de afgesproken datum. Bij vaste contracten hangt het af van de situatie en duur van het contract.

Check goed of u uw werknemer mag ontslaan tijdens ziekte.

Thuiswerken

Het kabinet roept werkgevers op om thuiswerken mogelijk te blijven maken. Ook nu het thuiswerkadvies niet meer geldt. Maak daarom bijvoorbeeld afspraken over hybride werken.

U bent verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden, ook als uw werknemers thuiswerken. U kunt bijvoorbeeld een bureaustoel of beeldscherm uit uw eigen kantoor uitlenen.

Lees meer over de regels en verplichtingen bij thuiswerken.

Thuiswerkvergoeding voor uw werknemers

Er is een gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten. Hiermee kunt u thuiswerkkosten onbelast vergoeden aan uw werknemers. Lees meer over de thuiswerkvergoeding.

Zorg voor goede ventilatie

Maak afspraken over goede ventilatie wanneer uw werknemers op locatie werken. Zonder ventilatie verspreidt het coronavirus zich makkelijker. Zorg daarom voor goed onderhoud en de juiste afstelling van ventilatiesystemen. Zet ramen op een kiertje en zorg dat er een beperkt aantal mensen in de ruimte is.

Lees meer over de ventilatie van gebouwen in de handreiking basistips voor ventileren van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).