Leesbaarheid:

Zieke werknemer ontslaan

Deze informatie is geplaatst door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

U mag een zieke werknemer vaak niet zomaar ontslaan. Maar er zijn ook situaties waarin dit wel mag. Bijvoorbeeld als uw werknemer al 2 jaar ziek is. Of als uw bedrijf failliet gaat. Een zieke werknemer met een tijdelijk contract moet u doorbetalen tot de einddatum van het contract.

Controleer of u mag ontslaan

Een werknemer die lange tijd ziek of arbeidsongeschikt is, mag u pas ontslaan na 2 jaar ziekte. In die 2 jaar moet u er samen met uw werknemer alles aan doen om hem weer aan het werk te helpen. Deze inzet voor re-integratie moet u ook kunnen bewijzen.

Is uw werknemer na 2 jaar nog ziek of arbeidsongeschikt? En heeft u niet genoeg gedaan voor re-integratie? Dan kan UWV u een loonsanctie opleggen. U mag de werknemer dan niet ontslaan en u moet nog maximaal een jaar loon doorbetalen.

Ontslag na 2 jaar ziekte

Heeft u samen met uw werknemer 2 jaar lang genoeg gedaan voor re-integratie, maar is uw werknemer nog steeds ziek of arbeidsongeschikt? Dan mag u uw werknemer ontslaan.

Ontslag met wederzijds goedvinden

U kunt het contract in overleg met uw werknemer beëindigen. Dit heet ook wel ontslag met wederzijds goedvinden. U moet dit vastleggen in een vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst). In deze situatie hoeft u geen toestemming voor ontslag aan te vragen bij UWV.

Lees meer over ontslag met wederzijds goedvinden bij UWV.

Uw werknemer is het niet eens met ontslag (ontslagvergunning UWV)

Komt u er samen met uw werknemer niet uit? Dan kunt u ook een ontslagvergunning aanvragen bij UWV. U moet dan kunnen bewijzen dat de werknemer langdurig arbeidsongeschikt is. UWV beoordeelt de aanvraag op basis van een aantal eisen. De werknemer moet bijvoorbeeld niet binnen 26 weken het werk weer kunnen oppakken of in aangepaste vorm kunnen doen.

Lees meer over een ontslagvergunning aanvragen bij UWV.

Transitievergoeding betalen

Als u uw werknemer ontslaat, moet u een transitievergoeding betalen. U betaalt uw werknemer transitievergoeding voor de hele periode dat hij in dienst was. Ook over de periode van ziekte.

U kunt mogelijk een vergoeding (compensatie) aanvragen bij UWV voor het betalen van de transitievergoeding.

Lees meer over transitievergoeding betalen.

Ontslag vóór 2 jaar ziekte

In sommige situaties mag u een zieke werknemer eerder ontslaan. Bijvoorbeeld als:

Zieke werknemer met tijdelijk contract

Heeft uw zieke werknemer een tijdelijk contract? Dan betaalt u het loon door tot de einddatum van het contract. Daarna neemt de Ziektewet het over. U hoeft dan geen loon meer te betalen.

Lees meer over zieke werknemers met een tijdelijk contract bij UWV.

Eigenrisicodrager voor de Ziektewet

Bent u eigenrisicodrager voor de Ziektewet? Dan betaalt u soms ook na de einddatum van het contract de Ziektewetpremie.

Lees meer over eigenrisico dragen voor de Ziektewet.

Feiten en cijfers: wat is het ziekteverzuim in Nederland?

Gemiddeld is het ziekteverzuim zo'n 4,5 procent. Dit betekent dat werknemers zich gemiddeld per 100 werkdagen 4,5 dagen ziek melden. Het ziekteverzuim is over het algemeen het hoogst in het eerste kwartaal en het laagst in het derde kwartaal van het jaar.