Leesbaarheid:

Eigenrisicodrager worden bij ziekte en arbeidsongeschiktheid

Deze informatie is geplaatst door: UWV

U kunt als werkgever eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet of de WGA. U betaalt dan minder premie voor de werknemersverzekeringen. Als uw werknemer ziek of arbeidsongeschikt wordt, dan betaalt niet UWV maar u de uitkering. Lees hier wat uw mogelijkheden zijn.

U moet uw werknemers in loondienst verplicht verzekeren voor als zij ziek of arbeidsongeschikt worden. U betaalt de premie voor deze werknemersverzekeringen aan de Belastingdienst. Als u eigenrisicodrager bent, betaalt u minder premie. Als een werknemer dan ziek of arbeidsongeschikt wordt, betaalt niet UWV maar u de uitkering. U draagt zo meer eigen risico.

U kunt eigenrisicodrager worden voor:

  • de Ziektewet (ZW)
  • WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten, onderdeel van de WIA)

U kunt bepalen of het handig is om eigenrisicodrager te worden door de extra kosten (voor bijvoorbeeld verzuimbeleid, en extra arbodienstverlening) te vergelijken met de premies en de risico’s op ziekte en arbeidsongeschiktheid in uw sector.

Eigenrisicodrager bij ziekte

Als uw werknemer ziek wordt, betaalt u de eerste 2 jaar het loon door (loondoorbetalingsverplichting). Soms kunt u voor uw zieke werknemer een Ziektewet-uitkering aanvragen. UWV betaalt dan deze uitkering. Als u eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet, betaalt u zelf de Ziektewet-uitkering voor uw zieke werknemers die daar recht op hebben. Voor deze werknemers kunt u eigenrisicodrager (ERD) voor de ziektewet worden.

Lees meer over uw verantwoordelijkheden en verplichtingen als u ERD bent voor de Ziektewet.

Lagere premie

Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet betaalt u een lagere premie. U betaalt de basispremie en een de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) zonder het deel ZW-flex. Bereken uw premie op UWV.nl.

Eigenrisicodrager bij arbeidsongeschiktheid (WGA)

Is uw werknemer langer dan 2 jaar ziek? Dan kan uw werknemer een WIA-uitkering aanvragen. Kan uw werknemer voor een deel wel werken (gedeeltelijk arbeidsongeschikt)? Dan krijgt hij een WGA-uitkering.

U kunt eigenrisicodrager worden voor werknemers met een vast dienstverband en werknemers met een flexibel contract die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn en onder de WGA vallen. Als u eigenrisicodrager voor de WGA bent dan betaalt niet UWV, maar u zelf de WGA-uitkering.

De checklist eigen risico dragen kan u helpen bij uw keuze als u erover denkt om eigenrisicodrager te worden voor de WGA. Lees hier meer over uw verantwoordelijkheden en verplichtingen als u ERD bent voor de WGA.

Lagere premie

Als eigenrisicodrager voor de WGA betaalt u een lagere premie. U betaalt de basispremie en een de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) zonder de premie WGA. Bereken uw premie op UWV.nl.

Eigenrisicodragerschap aanvragen

U kunt bij de Belastingdienst het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet aanvragen en het eigenrisicodragerschap voor de WGA aanvragen. U bent niet automatisch eigenrisicodrager voor de Ziektewet als u dat ook bent voor de WGA en andersom.

U kunt het eigenrisicodragerschap op 1 januari of op 1 juli laten beginnen. Uw aanvraag moet uiterlijk 13 weken voor deze data (dus voor 2 oktober of voor 1 april) binnen zijn.

Bent u een startende werkgever? Dan kunt u eigenrisicodrager worden op het moment dat u werkgever wordt.

Verzekeren

U kunt als eigenrisicodrager een WGA- of Ziektewetverzekering afsluiten bij een particuliere schadeverzekeraar. Zij geven meestal ook ondersteuning bij het re-integratietraject. Bij het Verbond van Verzekeraars vindt u een compleet overzicht van alle schadeverzekeraars in Nederland.