Leesbaarheid:

Re-integratie van uw werknemer

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Wordt uw werknemer ziek? Dan moet u er samen voor zorgen dat uw werknemer snel en verantwoord weer aan het werk gaat. Lees meer.

Wordt een van uw werknemers ziek en is het onduidelijk hoe lang dat gaat duren? Dan moet u er samen voor zorgen dat uw werknemer snel en verantwoord weer aan het werk gaat (re-integreren).

Wat is re-integratie?

Re-integratie betekent dat uw werknemer opnieuw aan het werk gaat. Bijvoorbeeld als een werknemer ziek is, als iemand is ontslagen of een uitkering heeft. Als uw werknemer ziek is, dan is re-integratie wettelijk verplicht.

U moet er als werkgever alles aan doen om ervoor te zorgen dat uw werknemer weer kan werken. Dat kan op 2 manieren:

Uw werknemer moet meewerken aan zijn re-integratie. Dit betekent bijvoorbeeld dat hij tijdelijk ander werk binnen uw bedrijf moet accepteren en zich aan de afspraken moet houden.

Re-integratietraject

Het re-integreren of het re-integratietraject begint wanneer uw werknemer zich ziekmeldt. Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het verloop van het re-integratietraject. U moet binnen een bepaalde periode een aantal stappen nemen. Dat moet al in de eerste week na de ziekmelding. Met het Stappenplan van UWVkunt u precies zien wat u moet doen nadat uw werknemer zich heeft ziekgemeld.

Het re-integratietraject heeft een aantal belangrijke onderdelen. U moet de voortgang van het re-integratietraject vastleggen in het re-integratieverslag. U moet een bedrijfsarts of arbodienst inschakelen bij de re-integratie.

Hoe lang duurt re-integratie?

Een re-integratietraject duurt maximaal 2 jaar. Daarna bekijkt UWV of uw werknemer gedeeltelijk of helemaal arbeidsongeschikt is en of de werknemer een uitkering krijgt (WIA, WGA of IVA). Zolang de werknemer bij u in dienst is, moet u uw werknemer helpen om passend werk te vinden.

Het re-integratietraject van een zieke werknemer stopt als:

  • de werknemer weer helemaal hersteld is
  • de arbeidsovereenkomst eindigt
  • u de werknemer ontslaat

Ontslag tijdens re-integratie

Heeft u samen met uw werknemer 2 jaar lang genoeg gedaan voor re-integratie, maar is uw werknemer nog steeds ziek of arbeidsongeschikt? U mag in deze situatie uw zieke medewerker ontslaan. U moet eerst een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV.

Heeft u niet genoeg gedaan om uw werknemer weer aan het werk te krijgen? Dan moet u het loon van uw werknemer na 2 jaar ziekte maximaal nog 1 jaar doorbetalen.