Leesbaarheid:

Loondoorbetaling bij ziekte

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Als werkgever moet u maximaal 2 jaar het loon van een zieke werknemer doorbetalen. Lees meer over salaris bij ziekte.

Als uw werknemer ziek wordt, moet u maximaal 2 jaar het loon doorbetalen. U bent er verantwoordelijk voor dat uw werknemer weer kan gaan werken (re-integratie).

Voor wie moet u loon doorbetalen?

U moet salaris bij ziekte doorbetalen voor :

  • werknemers met een vast contract
  • werknemers met een tijdelijk contract
  • oproepkrachten met een oproepcontract met voorovereenkomst
  • oproepkrachten met een nulurencontract

Voor sommige werknemers kunt u een Ziektewet-uitkering aanvragen.

Hoeveel loon moet u doorbetalen?

Als uw werknemer ziek is, betaalt u:

  • het eerste jaar 70% van het loon, u moet dit bedrag aanvullen tot het minimumloon als dat in de cao staat of in het arbeidscontract
  • het tweede jaar 70% van het loon, u hoeft dit bedrag niet aan te vullen tot het minimumloon

Als uw werknemer ziek is door orgaandonatie, zwangerschap of bevalling dan moet u 100% van het loon doorbetalen.

Overuren en toelagen doorbetalen

U moet 70% of 100% van alle loonbestanddelen doorbetalen die de werknemer ook zou krijgen als hij niet ziek zou zijn geweest. Bijvoorbeeld een 13e maand, overwerkuren of persoonlijke toelagen. 

Loon doorbetalen voor oproepkracht

Heeft u een oproepkracht met een oproepcontract met voorovereenkomst of een nul-urencontract? En is uw oproepkracht ziek geworden tijdens de afgesproken periode die hij zou moeten werken (de oproepperiode)? Dan moet u minstens 70% van het loon betalen voor de oproepperiode. U moet dat bedrag aanvullen tot het minimumloon.

Arbeidscontract stopt tijdens ziekte

Loopt het contract van uw werknemer af terwijl hij ziek is? Dan hoeft u het loon niet meer door te betalen. Uw werknemer kan dan een Ziektewet-uitkering aanvragen.

Werknemer met AOW-leeftijd

Als uw werknemer de AOW-leeftijd heeft en ziek is, betaalt u minimaal 70% van het loon door voor maximaal 13 weken. Als die 70% minder is dan het minimumloon, dan moet u dit aanvullen tot aan het minimumloon.

Werknemer met arbeidsbeperking (handicap)

Is uw werknemer met een arbeidsbeperking (handicap) ziek? Dan krijgt u looncompensatie (no-riskpolis). U geeft bij de ziekmelding aan dat de no-riskpolis geldt. U krijgt de Ziektewet-uitkering voor uw werknemer en u betaalt het loon door.

Werknemer werkt niet mee

U bent er verantwoordelijk voor dat uw werknemer weer kan gaan werken (re-integratie inspanning). Ook de werknemer moet meewerken aan terugkeer op de werkvloer. Werkt uw werknemer niet goed mee? Dan kunt u binnen de 2 jaar de loondoorbetaling tijdelijk stopzetten. Onvoldoende meewerken kan een reden zijn voor ontslag.

Werknemer kan niet meer werken

Is het duidelijk dat uw werknemer niet meer aan de slag kan? Bijvoorbeeld door een ernstige ziekte of een ongeluk? Uw werknemer kan dan vervroegd WIA aanvragen. U moet dan het loon 2 jaar doorbetalen. U mag de uitkering van het loon aftrekken. U heeft geen verplichtingen meer voor re-integratie.