Leesbaarheid:

Werknemersverzekeringen en volksverzekeringen

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Wat zijn werknemersverzekeringen en volksverzekeringen en wat moet u als werkgever met de premies doen? Lees hier meer.

Als ondernemer kunt u te maken krijgen met ziekte, arbeidsongeschiktheid of andere omstandigheden waardoor uw medewerkers niet kunnen werken. In Nederland zijn er verplichte verzekeringen om deze risico’s voor uw personeel op te vangen. 

Werknemersverzekeringen

Werknemersverzekeringen verzekeren uw personeel als ze werkloos, arbeidsongeschikt of ziek worden. Zo houden ze een tijdelijk inkomen als ze niet kunnen werken. Werknemersverzekeringen zijn voor iedere werknemer verplicht. Het gaat om de volgende verzekeringen:

Premie werknemersverzekeringen betalen

Als werkgever betaalt u de premies voor de werknemersverzekeringen aan de Belastingdienst. UWV zorgt voor de uitkering aan de werknemer. Welke premies u moet betalen, leest u in het Handboek Loonheffingen (hoofdstuk 7.1). U vindt daar ook de hoogte van de verschillende premies.

U mag de premies niet inhouden op het loon van uw werknemer. Er is wel een uitzondering. U mag namelijk tot 50% van de gedifferentieerde premie Werkhervattingkas (Whk) inhouden op het nettoloon van uw medewerkers. U vermeldt dat op de loonstrook als premie Whk of gedifferentieerde premie Whk.

Eigenrisicodrager voor ziektewet of WGA

U kunt eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet of de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). U betaalt dan minder premie voor de werknemersverzekeringen. Als uw werknemer ziek of arbeidsongeschikt wordt, dan betaalt niet UWV maar u de uitkering.

Verzekeringen voor ondernemer zonder personeel

Bent u ondernemer zonder personeel? Dan zorgt u voor uw eigen verzekeringen voor werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en ziekte. 

Volksverzekeringen

Iedereen die in Nederland inkomen uit werk en woning heeft, betaalt premie voor de volksverzekeringen. Met de volksverzekeringen hebben mensen:

  • een inkomen als ze de AOW-leeftijd hebben bereikt (Algemene Ouderdomswet (AOW))
  • een inkomen nadat de partner is overleden en de overblijvende partner bijvoorbeeld jonge kinderen verzorgt (Algemene nabestaandenwet (Anw)) 
  • (intensieve) zorg bij bijvoorbeeld chronisch ziekte, een ernstige verstandelijke of lichamelijke beperking (Wet langdurige zorg (Wlz))

Premie volksverzekeringen inhouden op loon

Als werkgever houdt u iedere maand de premie volksverzekeringen in op het loon van uw medewerkers. Het ingehouden bedrag betaalt u aan de Belastingdienst. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt de uitkering aan uw medewerkers uit.

De hoogte van de premies Volksverzekeringen vindt u op de website van de Belastingdienst.

Premie Volksverzekeringen betalen als ondernemers zonder personeel

Bent u ondernemer zonder personeel? Dan betaalt u uw premie Volksverzekeringen via uw inkomstenbelasting.