Leesbaarheid:

Transitievergoeding (ontslagvergoeding)

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Ontslaat u een werknemer of verlengt u het contract niet? Dan moet u een transitievergoeding betalen. Lees hoe het zit.

Ontslaat u een werknemer of verlengt u het contract niet? Dan moet u een transitievergoeding betalen. Een transitievergoeding is een wettelijk verplichte ontslagvergoeding. Dit hoeft niet als uw werknemer het eens is met het ontslag (ontslag met wederzijds goedvinden).

Wanneer betaalt u een transitievergoeding?

U betaalt een transitievergoeding aan uw werknemer als:

  • u een werknemer ontslaat met een geldige reden
  • u het (tijdelijke) contract van een werknemer niet verlengt
  • uw werknemer ontslag neemt omdat u ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nalatig bent geweest (bijvoorbeeld discriminatie)

Uw werknemer heeft recht op een transitievergoeding vanaf de eerste dag van het arbeidscontract.

In een aantal gevallen hoeft u geen transitievergoeding te betalen bij ontslag. Ook kunt u soms compensatie aanvragen bij UWV. Lees meer over het betalen van de transitievergoeding.

Wat is de hoogte van de transitievergoeding?

De hoogte van de transitievergoeding hangt af van het maandsalaris en het aantal jaren dat uw werknemer voor u heeft gewerkt. Lees hoe u de transitievergoeding berekent.