Leesbaarheid:

Uw werknemers willen thuiswerken

Deze informatie is geplaatst door: KVK

Als uw werknemers (deels) thuiswerken, komen daar verschillende regels en verplichtingen bij kijken. Zo geldt de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) ook voor de thuiswerkplek. En mag u uw werknemers niet zomaar controleren. Zij hebben recht op privacy.

Wat is thuiswerken en hybride werken?

Werknemers die thuiswerken doen thuis het werk dat zij normaal op kantoor of een gezamenlijke werkplek zouden doen. Werknemers die hybride werken, doen hun werk deels thuis en deels op kantoor.

Inzetten op hybride werken

Tijdens de coronapandemie werkten veel werknemers thuis. Nu de meeste coronamaatregelen niet meer nodig zijn, moedigt de Rijksoverheid hybride werken aan. Thuiswerken heeft namelijk ook voordelen. Zoals minder reistijd en -kosten. Overleg met uw werknemers waar zij behoefte aan hebben bij hybride werken. En maak hier duidelijke afspraken over.

Hebben werknemers recht op thuiswerken?

Thuiswerken is geen wettelijk recht. Maar volgens de Wet Flexibel Werken mogen uw werknemers wel een schriftelijk verzoek doen om (deels) thuis te werken. Bijvoorbeeld omdat zij zich zorgen maken over hun gezondheid. U moet een goede reden hebben om zo’n verzoek te weigeren.

Voorbeelden van goede redenen zijn:

  • Thuiswerken zorgt voor problemen met het werkrooster.
  • Het werk kan niet op een andere plek worden gedaan.
  • De thuiswerkplek is niet veilig of geschikt voor het werk.

Ook zijn er voorwaarden voor werknemers die thuis willen werken:

  • Er moeten minimaal 10 werknemers bij het bedrijf werken.
  • De werknemer moet minimaal een half jaar in dienst zijn.
  • De werknemer moet uiterlijk 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum een schriftelijk verzoek doen.

Lees meer over wanneer werknemers thuis mogen werken op Rijksoverheid.nl.

Arbowet bij thuiswerken

Ook thuis moeten werknemers hun werk veilig en goed kunnen doen. Daarom gelden er arboregels bij thuiswerken. U moet bijvoorbeeld zorgen voor een goede thuiswerkplek, voor zover dat redelijk is. En voorlichting geven over hoe werknemers veilig en gezond kunnen werken.

Lees meer over de Arbowet bij thuiswerken.

Thuiswerkvergoeding

Wanneer werknemers thuiswerken, hebben zij extra kosten die zij op kantoor niet hebben. Denk aan meer kosten voor verwarming, water, elektriciteit, maar ook thee, koffie en toiletpapier. U kunt deze kosten onbelast vergoeden met een thuiswerkvergoeding van € 2,15 per dag.

Geen thuiswerkvergoeding en reiskostenvergoeding op dezelfde dag

U mag niet op dezelfde dag thuiswerkvergoeding én reiskostenvergoeding geven. U kunt daarom vaste afspraken maken met uw werknemer over het aantal dagen dat zij thuiswerken. Zo kunt u een vaste vergoeding betalen voor zowel thuiswerken als reiskosten. En hoeft de werknemer niet per dag bij te houden waar hij werkt.

Mag u werknemers controleren bij thuiswerken?

Er bestaan verschillende mogelijkheden om werknemers te controleren. Bijvoorbeeld volgprogramma’s om bij te houden wat werknemers op hun computer doen. Het is niet altijd verboden om uw werknemers te controleren, maar u mag dit niet zomaar doen. Werknemers hebben namelijk recht op privacy.

U moet zich daarom altijd houden aan de privacywet. Ook moet u goed kunnen uitleggen waarom de controle noodzakelijk is. En waarom het belang van het bedrijf zwaarder weegt dan de privacy van uw werknemers. Dit kan per geval verschillen.

Lees meer over de controle van werknemers bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Denk aan informatiebeveiliging

Als uw werknemers thuiswerken, brengt dat andere risico’s met zich mee voor de informatiebeveiliging dan op werk of kantoor. Pas bijvoorbeeld op voor lekken. Het National Cyber Security Centrum (NCSC) raadt aan om extra voorzorgsmaatregelen te nemen. Zoals een beveiligde internetverbinding. Informeer werknemers ook goed over veilig thuiswerken.

Lees meer over beveiliging bij thuiswerken op NCSC.nl.

Feiten en cijfers: thuiswerken

De grafiek toont het aantal personen dat (weleens) thuiswerkt vergeleken met de totale beroepsbevolking. Het aantal thuiswerkers is in de afgelopen jaren licht gestegen.