Leesbaarheid:

Corona-steunpakket voor ondernemers

Deze informatie is geplaatst door: KVK

Heeft uw bedrijf financiële problemen door de coronamaatregelen? Veel steunregelingen zijn gesloten, maar in sommige gevallen kunt u nog steun aanvragen. Zoals gratis coaching, hulp bij omscholing of een betaalpauze voor uw belastingschuld. Lees ook wat u moet weten over coronasteun terugbetalen.

Coronasteun terugbetalen

De regelingen TVL, TOGS, Tozo, Tonk en NOW zijn gesloten. Heeft u gebruikgemaakt van deze regelingen en moet u terugbetalen? Lees meer over coronasteun terugbetalen.

Belastingschuld afbetalen na uitstel van betaling 

Het bijzonder uitstel van betaling duurde tot en met 31 maart 2022. De verlaagde invorderingsrente van 0,01% gold tot 1 juli 2022 en gaat stap voor stap terug naar het oude niveau. Tot 4% op 1 januari 2024.

Lees meer over uw belastingschuld afbetalen.

Versoepeling betalingsregeling

De betalingsregeling is versoepeld. Onder voorwaarden mag u dan bijvoorbeeld een betaalpauze van maximaal 6 maanden nemen. Of in 7 jaar uw belastingschuld afbetalen in plaats van 5 jaar.

Lees meer over de voorwaarden per versoepeling op Belastingdienst.nl.  

Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

Bent u zelfstandig ondernemer en heeft u financiële problemen? Dan kunt u via uw gemeente Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) aanvragen. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is gesloten.

Check of u recht heeft op Bbz op Krijgikbbz.nl.

Hulp bij omscholen

De overheid biedt verschillende regelingen en subsidies aan voor om- of bijscholing. Lees meer over omscholen voor ondernemers en medewerkers.

Gratis coaching

Bent u een mkb-ondernemer en heeft u problemen door de coronacrisis? Dan kunt u gratis professionele coaching aanvragen bij Stichting Ondernemersklankbord (OKB).

Tijdelijke ondersteuning voor behoud zorgmedewerkers

Sommige zorgmedewerkers blijven lang ziek na een besmetting met corona. Na 2 jaar stopt de doorbetaling van loon en krijgen ze een uitkering. Met de nieuwe subsidieregeling wil de overheid zorgwerkgevers stimuleren deze medewerkers langer in dienst te houden.

Lees meer over de subsidieregeling behoud langdurig zieke zorgwerknemers.

Culturele instellingen

Heeft uw culturele onderneming verlies geleden door de coronapandemie? En zoekt u een lening om door te gaan met uw bedrijf of eenmanszaak in de cultuursector? Dan kunt u de Cultuur Vermogen Lening aanvragen.

Zoekt u financiering voor nieuwe producties, programma’s, projecten of producten? Dan kunt u mogelijk de Cultuur Opstart Lening aanvragen.

Ook kunt u mogelijk subsidie aanvragen bij het Fonds Podiumkunsten. Of kijk of u in aanmerking komt voor een cultuurlening.

Subsidie voor topsportevenementen

Organiseert u topsportevenementen? En miste u omzet doordat er minder publiek mocht komen kijken? Dan kunt u onder voorwaarden subsidie aanvragen voor (een deel van) de kosten.

Lees meer over de subsidieregeling Topsportwedstrijden en topsportevenementen inkomstenderving kaartverkoop COVID-19 (STIK).

Kredieten en leningen

Bent u op zoek naar een krediet of lening? Kijk of u in aanmerking komt voor bijvoorbeeld:

Vanwege de coronacrisis waren er tijdelijke kredietleningen. Ook waren bestaande kredietregelingen tijdelijk verruimd. Moet u een krediet of lening terugbetalen? Lees meer over het aflossen van deze kredieten en leningen.