Leesbaarheid:

NOW-noodmaatregel terugbetalen

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Gebruikt u de NOW? In sommige situaties moet u een deel terugbetalen. Lees hier wanneer.

Heeft u de NOW-regeling gebruikt En was uw omzet beter dan u had verwacht? Of is uw loonsom gedaald? Dan kan het zijn dat u (een deel) van de NOW moet terugbetalen.

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) is bedoeld om personeel door te betalen als u minder omzet heeft door corona.

Moet u terugbetalen?

U moet (een deel van) de NOW terugbetalen als u te veel geld heeft gekregen. Dat is bijvoorbeeld wanneer uw omzet beter is dan u had verwacht toen u de NOW aanvroeg. Of wanneer uw loonsom is gedaald. Bijvoorbeeld als een contract van een werknemer niet is verlengd.

Voor iedere aanvraagperiode moet u zelf een definitieve berekening van de NOW aanvragen bij UWV. Bekijk bij UWV wanneer u de definitieve berekening kunt aanvragen. Daarna berekent UWV uw definitieve tegemoetkoming. U krijgt dan een brief van UWV waarin staat:

  • of u nog geld krijgt (nabetaling)
  • of u geld moet terugbetalen en hoeveel geld dat is

Als u moet terugbetalen krijgt u nog een aparte brief met de betaalgegevens.

Hoeveel moet u terugbetalen?

U betaalt terug wat u te veel heeft gekregen. Hoeveel dat is, hangt af van uw omzetverlies of de daling van uw loonsom. UWV berekent en bepaalt het definitieve bedrag.

Betalingsregeling aanvragen

Kunt u het bedrag niet in 1 keer terugbetalen? U kunt dan online een betalingsregeling aanvragen. U betaalt geen rente over het bedrag dat u moet terugbetalen. Ook niet als u een betalingsregeling aanvraagt.

U kunt telefonisch (via 088 - 898 20 04) of digitaal een betalingsregeling met UWV afspreken. Dat doet u per aanvraagperiode. U kunt niet 1 betalingsregeling voor meerdere periodes tegelijk afspreken. UWV kan ook niet de terugbetaling voor verschillende aanvraagperiodes met elkaar verrekenen.

Aan wie moet u terugbetalen?

U betaalt terug aan UWV. U heeft de NOW ook van UWV gekregen.

Heeft u nog vragen?

Voor meer informatie over de NOW-noodmaatregel en de betalingsregelingen kunt u contact opnemen met UWV.