Leesbaarheid:

Vakantiegeld

Deze informatie is geplaatst door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Uw werknemer heeft wettelijk recht op minimaal 8% vakantiegeld. De wettelijke term is vakantiebijslag, maar de meeste mensen noemen het vakantiegeld of vakantietoeslag.

Wat is de hoogte van het vakantiegeld?

Uw werknemer heeft recht op minimaal 8% vakantiegeld over het bruto jaarsalaris. Dit is inclusief overwerk, prestatietoeslagen, provisies, onregelmatigheidstoeslagen en uitbetaalde vakantiedagen. Onkostenvergoedingen en winstuitkering tellen niet mee.

Wanneer geen of minder vakantiegeld?

Er kan in een cao staan dat er geen recht is op vakantiegeld. Maar dan moet u uw werknemer wel minstens 108% van het minimumloon betalen. Als u alleen het minimumloon betaalt, heeft uw werknemer toch recht op 8% vakantiegeld over het loon.

Verdient uw werknemer meer dan 3 keer het wettelijk minimumloon? Dan kunt u schriftelijk afspreken dat u geen of een lager bedrag aan vakantiegeld betaalt.

Moet u vakantiegeld betalen als een werknemer ziek is?

Ook een zieke werknemer bouwt gewoon vakantiegeld op. En wordt uw werknemer ziek tijdens de vakantie? Dan kost uw werknemer dat geen vakantiedagen.

Wanneer moet u het vakantiegeld betalen?

De meeste werkgevers betalen het vakantiegeld in één keer, in mei of juni. Wilt u het vakantiegeld op een ander moment betalen? Of liever in termijnen? Dan heeft u daarvoor schriftelijk toestemming nodig van uw werknemer. De afspraken over de uitbetaling staan in de cao of in het arbeidscontract.