Leesbaarheid:

Verlof- en vakantierechten

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Een werknemer heeft recht op vakantie. Bekijk hier hoeveel vakantiedagen uw werknemer heeft en welke feestdagen er zijn.

Een werknemer heeft recht op vakantiedagen met behoud van loon. Dat betekent dat u tijdens die vakantiedagen loon doorbetaalt aan uw werknemer.

Hoeveel vakantiedagen krijgt een werknemer?

Uw werknemer heeft per jaar recht op 4 keer het aantal uren dat hij per week werkt. Dit zijn wettelijke vakantiedagen. Werkt hij 40 uur per week? Dan heeft hij recht op 4x40=160 vakantie-uren.

Uw werknemer heeft bovenwettelijke vakantiedagen, als uw werknemer meer vakantiedagen opbouwt dan de wettelijke vakantiedagen.

Vakantiedagen opnemen

Uw werknemer moet elk jaar zijn wettelijke vakantiedagen kunnen opnemen. De wettelijke vakantiedagen blijven na het jaar waarin uw werknemer de vakantiedagen opbouwt, nog 6 maanden geldig. Daarna vervallen de vakantiedagen. U mag in overleg met uw werknemer afspreken dat de wettelijke vakantie-uren langer geldig zijn (maximaal 5 jaar).

Vrij op feestdagen

Uw werknemer heeft geen wettelijk recht op een vrije dag op officiële feestdagen. In de cao of in de arbeidsovereenkomst staat of uw werknemer vrij is op feestdagen.

Algemeen erkende (christelijke) feestdagenin Nederland:

Niet-erkende feestdagen

Niet-erkende feestdagen zijn bijvoorbeeld het Suikerfeest aan het einde van de ramadan of Chanoeka. In de cao staan de vakantierechten en verlofrechten van uw werknemer. Er kan staan dat uw werknemer een christelijke feestdag mag inleveren voor een niet-erkende feestdag.

Bevrijdingsdag

Op Bevrijdingsdag, de nationale feestdag op 5 mei, zijn uw werknemers niet automatisch vrij. Veel cao's bepalen dat werknemers 1x per 5 jaar (het lustrumjaar) recht hebben op een betaalde vrije dag op 5 mei. Lustrumjaren zijn 2025 en 2030. Zijn er in de cao geen afspraken gemaakt of heeft uw bedrijfstak geen cao? Dan beslist u zelf of uw werknemers vrij zijn.