Leesbaarheid:

Uw werknemer komt in de WIA

Deze informatie is geplaatst door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Is uw werknemer na 2 jaar voor minstens 35% arbeidsongeschikt? En heeft u volgens UWV genoeg gedaan aan de re-integratie? Dan krijgt uw werknemer een WIA-uitkering via UWV. U hoeft vanaf dat moment geen loon tijdens ziekte meer door te betalen.

Vraag een WIA-uitkering aan als werkhervatting niet mogelijk is

Blijft uw werknemer langdurig ziek en blijkt werkhervatting niet mogelijk? Dan krijgen u en uw werknemer na 1,5 jaar een brief van UWV om de WIA-uitkering aan te vragen.

Voorkom dat u een loonsanctie krijgt van UWV

Als uw werknemer een WIA-uitkering aanvraagt, beoordeelt UWV of u en uw werknemer de eerste 2 ziektejaren genoeg hebben gedaan om hem weer aan het werk te krijgen. Daarom is het belangrijk dat u alle afspraken en inspanningen over zijn re-integratie goed vastlegt. Er zijn 2 mogelijkheden:

1. UWV oordeelt dat u genoeg heeft gedaan

Dan mag u na 2 jaar stoppen met de loondoorbetaling. Alleen als de aanvraag voor de WIA-uitkering te laat door u is ingediend, moet u het loon langer doorbetalen. UWV stuurt u hierover dan een brief.

2. UWV oordeelt dat u niet genoeg heeft gedaan

Dan kan UWV u een loonsanctie opleggen. U moet dan nog eens maximaal 1 jaar het loon doorbetalen. U mag uw werknemer tijdens deze periode niet ontslaan.

Check of u toestemming nodig heeft voor ontslag

Na 2 jaar mag u uw werknemer ontslaan. Als u het beiden eens bent met het ontslag kunt u in overleg het dienstverband beëindigen. Dit heet ontslag met wederzijds goedvinden. U heeft dan geen toestemming nodig van UWV. U moet dit wel schriftelijk vastleggen. Gaat uw werknemer niet akkoord met het ontslag, dan moet u toestemming vragen aan UWV.

Let op: u moet een transitievergoeding betalen aan uw werknemer. Voor de betaalde transitievergoeding kunt u mogelijk compensatie aanvragen bij UWV.

Animatie 'Ziekte en verschillende contractvormen'

Bekijk de animatie ‘Ziekte en verschillende contractvormen' voor de stappen die u moet nemen als uw werknemer ziek wordt in verschillende situaties.

Kijk waar u recht op heeft als uw werknemer in dienst blijft

Krijgt uw werknemer een WIA-uitkering, maar blijft hij wel in dienst? Dan heeft u misschien recht op subsidies of tegemoetkomingen. Bijvoorbeeld voor aanpassingen aan zijn werkplek. U kunt ook een deel van zijn loonkosten vergoed krijgen als hij toch weer ziek wordt. Check met de Regelhulp financieel cv welke loonkostenvoordelen er voor u zijn.

Regelhulp financieel cv

Een Regelhulp vertelt u aan de hand van een aantal vragen welke regels voor u gelden. Zoekt u een nieuwe werknemer? Of zoekt u een nieuwe baan? De Regelhulp financieel cv helpt u hierbij.

Feiten en cijfers: WIA-uitkeringen

De grafiek laat het aantal WIA-uitkeringen zien per jaar. Al jaren stijgt het aantal WIA-uitkeringen.