Leesbaarheid:

Arboregels voor specifieke werknemers

Deze informatie is geplaatst door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

In bepaalde gevallen gelden er voor uw werknemers speciale regels. Bijvoorbeeld in onderstaande gevallen.

Zieke werknemers

Meestal gaan zieke werknemers weer snel aan de slag. Maar wat als het ziekteverzuim veel langer duurt dan verwacht? Na 2 jaar ziekte komt uw werknemer in de WIA. Met financiële gevolgen voor u allebei. Uw werknemer krijgt een veel lager inkomen. En u kunt nog wel 10 jaar verantwoordelijk blijven voor aanvulling van dat inkomen. Samen met uw werknemer moet u er zoveel mogelijk aan doen om dit te voorkomen. De Wet verbetering Poortwachter kan u hierbij helpen.

Rechten en plichten: de Wet verbetering Poortwachter

In de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) staat wat u en uw werknemer moeten doen om uw werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. De belangrijkste regeling: de 'regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar'. Hierin staat wat u en uw zieke werknemer in de 1e twee ziektejaren moeten doen.

Zwangere werknemers en vrouwen die borstvoeding geven

Heeft u een zwangere werknemer ? Dan moet u ervoor zorgen dat er op de werkplek geen gevaar is voor haar en het ongeboren kind. Als uw werknemer u vertelt dat ze zwanger is, moet u haar binnen 2 weken informeren over een aantal zaken. Bijvoorbeeld: de mogelijke gevaren van het werk voor haar en het ongeboren kind. En wat u samen kunt doen om deze gevaren te voorkomen. Als het kind geboren is, en uw werknemer geeft borstvoeding, dan moet u zorgen voor een afsluitbare ruimte waar zij borstvoeding kan geven. Dat kan ook in de vorm van kolven.

Voorlichting geven zorgt voor minder verzuim

Duidelijke voorlichting over zwangerschap en werk zorgt voor minder ziekteverzuim tijdens en na de zwangerschap.

Beperking risico's

Vooral als uw zwangere werknemer werkt met gevaarlijke stoffen of veel moet tillen en dragen, moet u haar werkzaamheden aanpassen. Hiervoor zijn wettelijke verplichtingen.

4 verboden

Er zijn 4 verboden voor zwangere werknemers en werknemers die borstvoeding geven. Zij mogen niet:

  • worden blootgesteld aan lood en loodverbindingen
  • worden blootgesteld aan toxoplasma en rodehond (het rubellavirus)
  • werken onder overdruk zoals duiken en caissonarbeid (werken in een hogedrukruimte)
  • werken in de ondergrondse winningsindustrie zoals mijnen.

Toolkit Kinderwens, zwangerschap en werk

De toolkit Kinderwens, zwangerschap en werk ondersteunt u bij het voorlichten van werknemers met een kinderwens, zwangere werknemers en werknemers die borstvoeding geven. In de toolkit zit onder meer informatie over giftige stoffen.

Oudere werknemers

U moet bij alle werknemers rekening houden met wat de werknemer kan. Bij de oudere werknemer is dit nog belangrijker. U moet extra opletten als uw oudere werknemer te maken heeft met:

  • hoge tijdsdruk
  • zware fysieke belasting
  • technologie die zich snel ontwikkelt
  • onregelmatige werktijden en ploegendiensten

U moet dan op tijd zoeken naar alternatieve taken en functies. Ook moet u de oudere werknemer voorbereiden op eventueel ander werk.

Uitzendkrachten

Als u uitzendkrachten inhuurt, is het uitzendbureau natuurlijk ook verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van uw uitzendkracht. Maar omdat de uitzendkracht werkt in uw bedrijf, ligt de hoofdverantwoordelijkheid bij u. U moet dus zorgen voor een veilige werkplek en goede arbeidsomstandigheden.

Werknemer met beperkingen

Vaak kunt u een werknemer met een beperking gewoon in dienst houden of nemen, Bijvoorbeeld: door passend werk te vinden of door de werkplek aan te passen. De overheid stimuleert dit en het UWV biedt verschillende voorzieningen om een arbeidsgehandicapte in dienst te nemen.