Leesbaarheid:

Stappenplan starten door bedrijfsovername

Deze informatie is geplaatst door: KVK

Starten met een bedrijf overnemen, heeft voordelen ten opzichte van het starten van een nieuw bedrijf. Zo bent u vaak gelijk verzekerd van vaste klanten, naamsbekendheid en een bedrijfspand. Lees in dit stappenplan waar u rekening mee moet houden.

1. Maak een zoekprofiel

Heeft u nog geen bedrijf gevonden? Maak voor uzelf een zoekprofiel. In een zoekprofiel beschrijft u wat voor soort bedrijf u wilt overnemen. Door criteria op te stellen, krijgt u focus. Waar bent u bijvoorbeeld goed in? Welke uitdagingen wilt u aangaan? Welke regio denkt u aan? En hoeveel geld heeft u beschikbaar voor de overname van een bedrijf?

2. Vraag om advies bij bedrijfsovername

Een bedrijf overnemen is een ingewikkeld proces. U moet bijvoorbeeld een verkoopcontract tekenen en de waarde van het bedrijf moet uitgerekend worden. Begeleiding bij de overname van een bedrijf is daarom verstandig. KVK geeft u advies over bedrijfsovername.

3. Zoek naar bedrijfsovername aanbod

Zoek een bedrijf dat bij u past aan de hand van uw zoekprofiel en benader de eigenaren. KVK geeft u tips voor het vinden en kopen van een bedrijf.

4. Vraag het verkoopmemorandum op

Met een verkoopmemorandum krijgt u inzicht in het bedrijf en de waarde ervan. In het verkoopmemorandum leest u onder meer over de geschiedenis van het bedrijf, de organisatiestructuur en de financiële situatie.

5. Geheimhoudingsverklaring tekenen

De verkoper moet u vertrouwelijke informatie geven over zijn bedrijf. Omdat deze informatie alleen voor u bedoeld is, zal hij u vragen een geheimhoudingsverklaring te tekenen. Zo’n verklaring wordt ook wel een Non Disclosure Agreement (NDA) genoemd.

6. Bereken de waarde van het bedrijf

De waarde van een bedrijf wordt berekend op basis van tastbare bezittingen. Maar ook de meerwaarde heeft invloed op de waarde van een bedrijf. Er zijn verschillende manieren om de waardebepaling te doen. U kunt uitgaan van de balans, de huidige winst of de goodwill. Maar wat de vraagprijs ook is, de uiteindelijke prijs bepaalt u altijd in overleg.

7. Leg afspraken vast in een intentieverklaring

Leg afspraken die u maakt tijdens de onderhandelingen over de bedrijfsovername vast in een intentieverklaring. Houd er rekening mee dat de afspraken in een intentieverklaring bindend zijn. Voor zowel u als de verkoper.

8. Doe boekenonderzoek

U heeft de plicht om goed na te gaan of de informatie die u van de verkoper krijgt, klopt. Een veelgebruikte manier is boekenonderzoek doen (due diligence). Een adviseur of accountant kan u hierbij helpen.

9. Wat neemt u wel en niet over?

De volgende onderwerpen moet u over praten tijdens de onderhandelingen:

U moet het personeel overnemen

Een bedrijf overnemen betekent automatisch dat u ook alle werknemers overneemt. U mag niets veranderen aan hun rechten en plichten. En u moet bij de Belastingdienst melden dat u het personeel overneemt. De vorige eigenaar blijft nog 1 jaar medeverantwoordelijk voor het naleven van de arbeidsovereenkomst.

Lees meer over de regels voor personeel bij bedrijfsovername.

10. Stel een overnamecontract op

Is de koop bijna rond? Dan kunt u samen met de verkoper een overnamecontract opstellen. De intentieverklaring (stap 7) gebruikt u hierbij als basis. In het overnamecontract kunt u bijvoorbeeld een ontbindingsclausule opnemen.

11. Een nieuwe eigenaar, een nieuw KVK-nummer

Bij de verkoop van een eenmanszaak of vof, krijgt de onderneming een nieuw KVK-nummer. Maak hiervoor een afspraak bij KVK om uw nieuwe onderneming in te schrijven in het Handelsregister. KVK geeft uw gegevens door aan de Belastingdienst. U hoeft uw onderneming niet apart bij de Belastingdienst aan te melden. Als de Belastingdienst u als btw-ondernemer opneemt in de administratie, krijgt u uw omzetbelastingnummer en uw btw-identificatienummer (btw-id).

Hoe neemt u een bv over?

Een bv kunt u op twee manieren overnemen:

Overname aandelen

Het kapitaal van een bv is verdeeld in aandelen. Neemt u een bv over? Dan worden de aandelen aan u overgedragen. Hiervoor heeft u een notariële akte nodig. Alles wat de onderneming heeft, gaat dan over op u.

Activa-passiva transactie

Hiermee kunt u samen met de verkoper bepalen wat u overneemt. U neemt dan geen aandelen over, maar kiest zelf hoe u de onderneming voortzet. Dit is vergelijkbaar met het overnemen van een eenmanszaak of vof.

12. Uw bedrijfsovername financieren

Als u een bedrijf overneemt, kunt u eigen geld gebruiken. U kunt de bedrijfsovername financiering ook met veel voorkomende mogelijkheden financieren. Zoals achtergestelde lening door de verkoper of huurkoop. Bij deze vormen van financiering blijft de verkoper vaak voor een bepaalde tijd betrokken bij de onderneming. Leg afspraken over financiering van bedrijfsovername goed vast om achteraf problemen te voorkomen.

13. Betaal geen btw over de verkoopprijs

Alle btw-regelingen die voor de onderneming gelden, gaan over op u. Ze zijn dus niet persoonlijk, maar bedrijfsafhankelijk. Daarom mag de verkoper geen btw berekenen over de verkoopprijs. Wel blijft hij zelf aansprakelijk voor eventuele btw-schulden tot de overdracht van de onderneming.

Uitzonderingen bij overname familiebedrijf of bedrijf van werkgever

De overname van een familiebedrijf of het bedrijf van uw werkgever gaat hetzelfde als de overname van ieder ander bedrijf. Maar krijgt u het bedrijf door bijvoorbeeld een schenking of erfenis? Dan moet u hierover belasting betalen en de Belastingdienst informeren.

Neemt u de onderneming over van uw mede-eigenaar of werkgever? Dan zijn er regelingen voor de inkomstenbelasting en de overdrachtsbelasting.

Feiten en cijfers: hoeveel fusies en overnames zijn er?

De grafiek toont het aantal fusies en overnames per kwartaal.