Leesbaarheid:

Productaansprakelijkheid bij gebreken

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Productaansprakelijkheid: als producent bent u aansprakelijk voor schade die ontstaat door een gebrek aan uw product.

Bent u producent? Dan bent u aansprakelijk voor schade die ontstaat door een gebrek aan uw product. Dat heet productaansprakelijkheid. Producten moeten veilig en bruikbaar zijn voor ze op de markt komen in de Europese Unie. Ze mogen de gezondheid of veiligheid van consumenten niet in gevaar brengen.

Wat is een gebrek aan een product?

Een gebrek aan een product is bijvoorbeeld:

 • geen uitleg over veilig omgaan met het product
 • een slechte gebruiksaanwijzing
 • geen waarschuwingen op het product

Wanneer bent u niet aansprakelijk?

Productaansprakelijkheid geldt bijvoorbeeld niet als:

 • het product nog veilig was toen het op de markt kwam, maar later niet meer (bijvoorbeeld door bederf)
 • het product oorspronkelijk niet bedoeld was voor commerciële doelen
 • het technisch onmogelijk was om het gebrek te ontdekken voordat u het product op de markt bracht

De productaansprakelijkheid vervalt na 10 jaar. Deze gaat in op de dag dat het product op de markt komt. Productaansprakelijkheid geldt niet voor gebouwen en diensten.

Productaansprakelijkheid bij import

Importeert u producten van buiten de EU? Dan ziet de wet u als de producent en bent u aansprakelijk. Productaansprakelijkheid geldt alleen voor importeurs, niet voor handelsagenten.

Schadevergoeding bij productaansprakelijkheid

Heeft iemand schade door een onveilig product? Dan kan hij een schadevergoeding eisen. Daarvoor heeft hij 3 jaar de tijd. Hij moet dan bewijzen:

 • dat er schade is
 • dat er een gebrek is
 • dat de schade het gevolg is van het gebrek

Wie moet de schadevergoeding betalen?

De hoogte van de schade bepaalt wie de schade moet betalen:

 • Bij een schade van € 500 of meer moet de producent of importeur betalen.
 • Bij een schade van minder dan € 500 moet de verkoper betalen.