Leesbaarheid:

Huurcontract overnemen met indeplaatsstelling

Deze informatie is geplaatst door: KVK

Verkoopt u uw bedrijf, of wilt u het bedrijf van een ander overnemen? Soms kan de nieuwe eigenaar van het bedrijf de bestaande huurovereenkomst van de bedrijfsruimte overnemen. De nieuwe eigenaar huurt dan tegen dezelfde prijs en voorwaarden. Lees hoe indeplaatsstelling werkt.

Wat is indeplaatsstelling?

Indeplaatsstelling betekent dat bij bedrijfsovername de nieuwe eigenaar de plaats van de oude eigenaar mag innemen in de huurovereenkomst. De huurovereenkomst loopt door met dezelfde voorwaarden en afspraken. Bijvoorbeeld afspraken over de huurprijs en de huurtermijn.

Indeplaatsstelling is vastgelegd in de wetten en regels voor (ver)huren van bedrijfspanden.

Alleen geldig bij middenstandsbedrijfsruimte

Indeplaatsstelling geldt alleen als u een bedrijf met een middenstandsbedrijfsruimte koopt of verkoopt. Een middenstandsbedrijfsruimte is publiek toegankelijk. U levert uw product of dienst direct aan uw klant. Bijvoorbeeld een winkel, garage of kapper. Voor middenstandsbedrijfsruimtes gelden speciale huurregels.

Bij middenstandsbedrijfsruimte zit een deel van de waarde van het bedrijf in de locatie. De verkoper heeft geïnvesteerd in de ruimte, maar ook in de naamsbekendheid. Indeplaatsstelling zorgt ervoor dat die waarde behouden blijft. En de koper weet van tevoren waar hij aan toe is.

Overige bedrijfsruimtes

Heeft u geen middenstandsbedrijfsruimte? Dan kunt u geen gebruik maken van indeplaatsstelling. De verhuurder bepaalt of hij een nieuw contract maakt of het bestaande contract voortzet.

Wanneer kunt u indeplaatsstelling gebruiken?

Om indeplaatsstelling te gebruiken, moet u aan 3 voorwaarden voldoen:

  • Het moet gaan om een bedrijfsovername. De nieuwe eigenaar moet een soortgelijke activiteit in het pand voortzetten. Als de nieuwe eigenaar een ander soort bedrijf in het pand wil beginnen, kan er geen gebruik gemaakt worden van indeplaatsstelling.
  • De nieuwe eigenaar moet kunnen aantonen dat hij het huurcontract kan nakomen. Bijvoorbeeld met een bankgarantie. Ook moet hij laten zien dat hij een goede bedrijfsvoering heeft.
  • De oude eigenaar moet een goede reden (zwaarwichtig belang) hebben om het bedrijf te verkopen. Omdat hij bijvoorbeeld met pensioen gaat of een uitzonderlijk goede verkoopprijs kan krijgen.

Vraag indeplaatsstelling op tijd aan

Wilt u gebruikmaken van indeplaatsstelling? Regel dit dan tijdens de bedrijfsovername. De verkoper (huurder) moet dit aanvragen bij de verhuurder. Zorg dat u het bedrijf pas koopt of verkoopt als ook de overname van het huurcontract is geregeld. Het is achteraf vaak niet meer mogelijk om indeplaatsstelling te regelen.

Verhuurder wil niet meewerken

Als de verhuurder niet mee wil werken, kan de huurder indeplaatsstelling via de rechter aanvragen. De rechter zal kijken of u aan de voorwaarden voldoet. Zo krijgt u tijdens het verkoopproces al duidelijkheid over de overname van het huurcontract.

Huurbescherming en indeplaatsstelling

Als u een middenstandsbedrijfsruimte huurt, heeft u normaal gesproken recht op 10 jaar huurbescherming. Daarnaast heeft u recht op huurprijsbescherming. Kiest u voor indeplaatsstelling dan loopt het huurcontract van de vorige eigenaar door. U heeft dan geen recht op de volledige termijn huurbescherming. Houd hier rekening mee bij het maken van uw keuze.