Leesbaarheid:

Bedrijfspand huren of verhuren

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Welke regels gelden er voor het huren of verhuren van een bedrijfspand? Lees de regels bij een huurovereenkomst.

Wilt u een bedrijfsruimte huren of verhuren? De regels verschillen per soort bedrijfspand:

  • middenstandsbedrijfsruimten (bijvoorbeeld winkels en horeca)
  • overige bedrijfsruimten (bijvoorbeeld kantoren, fabrieken en pakhuizen)

Regels voor een middenstandsbedrijfsruimte

Een middenstandsbedrijfsruimte is een bedrijfspand dat voor het publiek toegankelijk is. Bijvoorbeeld winkels en horecagelegenheden, stomerijen, garages, campings en hotels. U levert hier direct uw producten of diensten.

Huurbescherming

Huurt u een middenstandsbedrijfsruimte? Dan heeft u recht op huurbescherming (termijnbescherming). De eerste huurperiode voor een middenstandsbedrijfsruimte is 5 jaar. Daarna kunt u de periode met nog eens 5 jaar verlengen. Tijdens deze huurperiode kan de verhuurder of u (de huurder) het huurcontract niet opzeggen.U kunt ook een periode van 2 jaar of korter afspreken. Met een huurcontract van 2 jaar of korter, heeft u geen recht op huurbescherming. Blijft u de ruimte na deze periode huren? Dan wordt het huurcontract automatisch een contract van 5 jaar.

Huurovereenkomst opzeggen

Als u de huurovereenkomst (huurcontract) wilt opzeggen, dan moet u dat in een aangetekende brief doen. Of u stuurt het bericht via een deurwaarder.   De opzegtermijn is minimaal 1 jaar.

Huurprijsbescherming

Als huurder van een middenstandsbedrijfsruimte heeft u recht op huurprijsbescherming. De verhuurder mag de huur in de tussentijd niet verhogen. Behalve als u dat samen in het huurcontract heeft afgesproken. Na 5 jaar kunt u met de verhuurder een nieuwe huurprijs afspreken. U kunt daarvoor bijvoorbeeld periodieke huurverhogingen afspreken op basis van de consumentenprijsindexcijfers van het CBS. Voor de verhoging van de huurprijs is geen wettelijk maximum.

Regels voor overige bedrijfsruimten

Overige bedrijfsruimten zijn andere bedrijfspanden dan middenstandsbedrijfsruimten. Zoals kantoren, fabrieken en pakhuizen.

Geen huurbescherming en huurprijsbescherming

Bij overige bedrijfsruimten heeft u als huurder geen recht op huurbescherming en huurprijsbescherming. U spreekt de huurprijs en huurprijsverhogingen samen met de verhuurder af in de huurovereenkomst. Er geldt geen jaarlijkse huurprijsverhoging.

Ontruimingsbescherming

Zegt de verhuurder de huurovereenkomst op en zegt ontruiming aan? U heeft als huurder recht op ontruimingsbescherming. U hoeft de bedrijfsruimte niet te ontruimen en op te leveren op de dag dat de huurovereenkomst eindigt. U mag het bedrijfspand nog 2 maanden langer gebruiken. Heeft u meer tijd nodig om uit het pand te gaan? Dan moet u binnen die 2 maanden een verzoek sturen naar de rechter.  

Opzegtermijn

Uw betalingstermijn is ook uw opzegtermijn. Als u iedere maand huur betaalt, dan moet u ook minimaal een maand van tevoren de huur opzeggen. In het huurcontract kunt u een andere opzegtermijn afspreken.

Belastingen en bedrijfspand

Als u een bedrijfsruimte huurt, kunt u de kosten aftrekken van de opbrengsten van uw onderneming. De aftrekkosten zijn bijvoorbeeld:

  • energiekosten
  • schoonmaakkosten
  • inrichtingskosten

Over de huurprijs hoeft u geen btw te betalen. Dit geldt voor middenstandsbedrijfsruimten en voor overige bedrijfsruimten. U mag de verhuurder wel btw in rekening laten brengen. U moet dan aan bepaalde voorwaarden voldoen.