Leesbaarheid:

Waarde bepalen

Deze informatie is geplaatst door: KVK

Hoeveel is uw bedrijf eigenlijk waard? Een belangrijke vraag als u uw bedrijf wilt verkopen. Hoe bepaalt u de waarde?

Wat is de waarde van uw bedrijf?

Er zijn verschillende rekenmethodes waarmee u de waarde van uw bedrijf kunt bepalen. Deze methodes gaan uit van de financiële gegevens van uw bedrijf, maar ook andere zaken bepalen de waarde van uw bedrijf, zoals goodwill.

De waarde is niet hetzelfde als de prijs

De waarde die u berekent is niet hetzelfde als de prijs die u afspreekt. De uiteindelijke prijs is het resultaat van onderhandelingen tussen 2 partijen en onder andere afhankelijk van:

  • koop- en verkoopmotieven;
  • onderhandelingstactiek en -vaardigheden;
  • alternatieven voor koper en verkoper;
  • mogelijke voordelen door synergie;
  • betalingswijze van de transactiesom.

Probeer u tijdens de onderhandelingen in te leven in de potentiële koper: welk voordeel ziet hij en welke prijs wil hij voor uw bedrijf betalen. U heeft vaak ook nog invloed op een aantal zaken die de prijs bepalen, zogenaamde schaduw-prijsbepalers.

Advies bij de waardebepaling

Een adviseur kan u helpen bij de waardebepaling en vertellen wat de voor- en nadelen van de berekeningsmethoden zijn.