Leesbaarheid:

Juridische zaken bij verkoop bedrijf

Deze informatie is geplaatst door: KVK

De verkoop van uw bedrijf brengt verplichtingen met zich mee. Het verkeerd of niet volgen van deze verplichtingen kan er voor zorgen dat de verkoop niet doorgaat of tegen een lagere prijs. Als u bijvoorbeeld aan een boekenonderzoek moet meewerken (due diligence, zie hieronder) en deze valt slecht uit, moet u misschien opnieuw onderhandelen over de verkoopprijs. Daarom kunt u voor juridische zaken het best een adviseur inschakelen. Hieronder vindt u enkele zaken om rekening mee te houden.

Due diligence: onderzoek naar uw cijfers, prognoses en aannames

Voordat beide partijen het koopcontract definitief tekenen, kan de koper om een boekenonderzoek vragen, een 'due diligence'. Zo’n onderzoek is bedoeld om te controleren of uw cijfers, prognoses en aannames kloppen. De koper krijgt zo meer inzicht in bijvoorbeeld klanten en contracten. U bent verplicht om bij een due diligence voldoende en juiste informatie te geven.

Notaris inschakelen of zelf regelen?

De verkoop is pas definitief rond als u en de koper het koopcontract tekenen. Of u daarbij een notaris moet inschakelen hangt af van de rechtsvorm.

  • Bij de verkoop van de aandelen van een bv of nv moet u een notaris inschakelen, de levering van aandelen vindt namelijk plaats via een notariële akte.
  • Bij een eenmanszaak of vof (of de verkoop van activiteiten uit een bv zonder aandelenoverdracht) hoeft de overdracht niet via een notaris te verlopen. U mag in zo'n situatie zelf een (ver)koopovereenkomst maken, maar het is wel verstandig om hier juridisch advies bij in te schakelen. Let op: als u ook onroerend goed overdraagt, moet u daarvoor wel een notaris inschakelen.

Intellectueel eigendom bij verkoop

Beschikt uw bedrijf over intellectueel eigendom, zoals merken of octrooien? Wie hiervan eigenaar wordt na de overdracht, hangt af van het soort transactie.

  • Bij een aandelentransactie gaan alle zaken die eigendom zijn van de bv automatisch mee over, dus ook het intellectueel eigendom.
  • Bij een activa/passiva-transactie (transactie van bezittingen en schulden) moet u over elk aspect van de onderneming, dus ook over het intellectueel eigendom, afspreken of dit mee overgaat. Vanwege de ingewikkelde regelgeving kunt u het best een jurist inschakelen.

Huurcontract bedrijfsruimte overnemen met indeplaatsstelling

Verkoopt u uw bedrijf, of wilt u het bedrijf van een ander overnemen? Soms kan de nieuwe eigenaar van het bedrijf het bestaande huurcontract van de bedrijfsruimte overnemen. De nieuwe eigenaar huurt dan tegen dezelfde prijs en voorwaarden. Lees hoe indeplaatsstelling werkt.

Kamer van Koophandel informeren

U moet de wijzigingen doorgeven aan de Kamer van Koophandel.

Fiscale zaken bij bedrijfsoverdracht

Meer informatie over fiscale zaken bij verkoop.