Leesbaarheid:

Voor het eerst personeel aannemen

Deze informatie is geplaatst door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

U neemt voor het eerst een werknemer in dienst. Meld u dan direct aan als werkgever bij de Belastingdienst. U moet dit ook doorgeven aan KVK. Maak afspraken over de arbeidsvoorwaarden en leg deze schriftelijk vast in een arbeidsovereenkomst of in de cao.

Personeel aannemen

Uw bedrijf groeit en u hebt meer werk dan u aankunt. Personeel aannemen is een grote stap, maar biedt u ook de kans om te groeien. Als u personeel aanneemt krijgt u te maken met regels en risico’s. Lees op deze pagina welke regels er gelden op de arbeidsmarkt. En bekijk in de animatie de belangrijkste stappen als u voor het eerst personeel aanneemt.

Groeien met personeel

Neemt u personeel aan? Dan verandert uw rol als ondernemer. Leidinggeven vraagt vaak om nieuwe kwaliteiten. Lees de tips en adviezen voor beter groeien met personeel op KVK.nl.

Meld u aan als werkgever

Als u voor het eerst een werknemer aanneemt, dan moet u zich als werkgever registreren bij de Belastingdienst en bij KVK. Dit doet u zo:

  • Meld u aan als werkgever bij de Belastingdienst. U ontvangt dan een loonheffingennummer. Dit heeft u nodig omdat u loonheffingen moet inhouden op het salaris van uw werknemer en aangifte moet doen.
  • Geef via het wijzigingsformulier aan KVK door dat u personeel in dienst neemt. U moet veranderingen in uw personeelsbezetting trouwens altijd doorgeven aan KVK.

Personeel aannemen met een eenmanszaak

Heeft u een eenmanszaak? Ook dan kunt u personeel aannemen. Eenmanszaak zegt iets over de rechtsvorm en niet over het aantal werknemers. U hoeft uw rechtsvorm niet te wijzigen wanneer u met een eenmanszaak personeel aan wilt nemen.

Controleer de identiteit van uw werknemer

U moet de identiteit van uw werknemer controleren, voordat het werk begint. U bewaart een goed leesbare kopie van het geldige identiteitsbewijs in uw loonadministratie. Op de kopie van het identiteitsbewijs moeten alle persoonsgegevens staan zoals op het origineel. Het burgerservicenummer (BSN) moet goed zichtbaar zijn op de kopie.

Lees meer bij 'Loonadministratie aanleggen' in het Handboek Loonheffingen.

Leg de arbeidsvoorwaarden schriftelijk vast

Maak afspraken over arbeidsvoorwaarden. U kunt mondeling afspraken maken, maar het is beter om de afspraken schriftelijk vast te leggen. Dit doet u in een arbeidsovereenkomst. Vaak zijn de arbeidsvoorwaarden al vastgesteld in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). U kunt aanvullende afspraken maken over de voorwaarden. Deze mogen niet tegen de wet of de cao ingaan. De meest voorkomende arbeidsvoorwaarden gaan over:

U moet uw werknemer duidelijk informeren over meest belangrijke arbeidsvoorwaarden zodat het werk vooraf transparanter en beter voorspelbaar is.

Werken zonder contract

Als u een werknemer zonder een schriftelijk contract voor u laat werken, dan heeft u automatisch een mondelinge arbeidsovereenkomst. U bent wettelijk verplicht 1 maand nadat uw werknemer is begonnen een aantal zaken schriftelijk vast te leggen. Bedenk dat sommige afspraken alleen geldig zijn als ze schriftelijk zijn bevestigd. Daarom geven de meeste werkgevers de voorkeur aan een contract.

Houd u aan het wettelijk minimumloon

U moet uw werknemer minstens het wettelijk minimumloon of minimumjeugdloon betalen. Het minimumloon geldt voor werknemers vanaf 21 jaar. Voor werknemers tussen de 15 en 21 jaar geldt het minimumjeugdloon. Ieder half jaar worden de lonen aangepast. Dat gebeurt op 1 januari en 1 juli.

Pas uw administratie aan

Zorg dat u alle verplichte gegevens in uw administratie verwerkt voordat uw werknemer begint. Dat geldt vooral voor de gegevens van de loonheffingen, een kopie van de identiteit van de werknemer en de loonstaat. Voor het maken van een loonstaat kunt u een voorbeeld downloaden van Belastingdienst.nl. Als u zelf een loonstaat maakt, moeten daarop dezelfde gegevens staan als op het voorbeeld.

Regel het pensioen voor uw personeel

U bent verplicht uw werknemer een pensioenregeling aan te bieden als er een bedrijfstakpensioenfonds is voor uw sector. Is er geen bedrijfstakpensioenfonds, dan kiest u zelf of u uw werknemers een pensioenregeling biedt. Vraag een onafhankelijk adviseur om advies.

Checklist personeel aannemen

Er komt veel kijken bij het aannemen van personeel. Gebruik de checklist om niks te vergeten.