Leesbaarheid:

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) opstellen voor uw bedrijf

Deze informatie is geplaatst door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Uw werknemers moeten veilig en gezond hun werk kunnen doen. Dat betekent dat u verplicht bent te (laten) onderzoeken welke risico’s er zijn op de werkvloer. Dit onderzoek heet een RI&E. Ook het risico op besmetting hoort hierbij. Bijvoorbeeld besmetting door het coronavirus COVID-19. Lees hoe u een RI&E opstelt en gebruikt.

Wat is een RI&E?

De RI&E (risico-inventarisatie & -evaluatie) is een verplichte evaluatie van de risico’s voor uw personeel. U brengt in kaart wat de risico’s zijn en maakt een plan van aanpak (pva). Daarin staat wat u gaat doen om uw personeel veilig en gezond te laten werken.

Een RI&E opstellen

U kunt zelf een RI&E maken of gebruikmaken van een RI&E-hulpmiddel (RI&E-instrument van het Steunpunt RI&E). U moet een RI&E samen met of door een preventiemedewerker laten maken.

Benoem de risico’s in uw bedrijf

U onderzoekt of er risico’s zijn in uw bedrijf. Denk aan lichamelijke risico’s, zoals tillen, trillingen die gehoorschade kunnen veroorzaken en veel beeldschermwerk. En risico’s op werkstress door onregelmatige werktijden. Of veiligheidsrisico’s, bijvoorbeeld als er warmte of straling vrijkomt bij de werkzaamheden.

Bepaal welke risico’s het grootst zijn

Als u de risico’s kent dan kunt u ze evalueren. Denk na over hoeveel werknemers gevaar lopen. Wat de gevolgen kunnen zijn. En hoe vaak het risico voorkomt. U maakt een lijst van de risico’s, vergelijkt ze en zet ze in de goede volgorde. De belangrijkste risico’s zet u bovenaan. Dit is de basis voor het plan van aanpak (pva).

Route naar RI&E

Met de online applicatie Route naar RI&E kunt u een RI&E voor uw bedrijf maken, op de manier die u zelf kiest. Via een paar vragen ontdekt u welke routes mogelijk zijn en kunt u direct aan de slag.

Stel een plan van aanpak (pva) op

Een plan van aanpak (pva) is een verplicht onderdeel van de RI&E. Maak een plan van aanpak waarin u noemt welke maatregelen u gaat nemen om de risico’s te beheersen. Wie doet wat, en wanneer?

Toetsen van uw RI&E

U moet in de meeste gevallen uw RI&E (inclusief plan van aanpak) door een gecertificeerde arbodienst of arbodeskundige laten toetsen. Dat hangt af van de grootte van uw onderneming. Bekijk met de wegwijzer RI&E of u de RI&E en het plan van aanpak moet laten toetsen.

Bespreek de RI&E binnen uw bedrijf

Uw ondernemingsraad (OR) of de Personeelsvertegenwoordiging (PVT) heeft instemmingsrecht als het gaat om arbeidsomstandigheden. Zorg ervoor dat uw medewerkers weten dat de RI&E er is.

Evalueer de RI&E en pas deze regelmatig aan

U moet uw RI&E regelmatig evalueren en aanpassen als dat nodig is. Verandert u werkprocessen of werkplekken, dan heeft dit soms invloed op de RI&E en het plan van aanpak (pva). Ook kunnen de werkomstandigheden veranderen. En soms ontstaan er nieuwe risico's. Bijvoorbeeld door het coronavirus.

Corona-protocol opnemen in RI&E

Het coronavirus is een risico voor de gezondheid van uw personeel. U moet het risico op besmetting met het coronavirus op de werkvloer en hoe u dit risico tegengaat, opnemen in de RI&E. Is er een corona-protocol voor uw branche? Dan kunt u deze informatie gebruiken. Let wel, het corona-protocol moet worden opgenomen in de RI&E.

Thuiswerken: opnemen in uw RI&E

Als uw werknemers (meer) thuiswerken dan moet u dit meenemen in uw RI&E. Op Steunpunt RI&E leest u de regels voor thuiswerkers.