Leesbaarheid:

Risico-inventarisatie RI&E voor personeel

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) is verplicht als u personeel heeft. Lees meer over RI&E.

Heeft u personeel in dienst (ook uitzendkrachten, stagiaires en/of flexwerkers)? U moet ervoor zorgen dat uw werknemers veilig en gezond kunnen werken. Daarvoor moet u een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) doen. Als u een RI&E doet, weet u welke risico's er zijn. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of u een RI&E heeft.

Wat is een RI&E?

De RI&E is een onderzoek naar de risico’s voor uw personeel. U brengt in kaart:

  • welke arbeidsrisico's er zijn voor uw personeel en uw onderneming
  • welke risico’s het grootst/belangrijkst zijn
  • welke maatregelen u gaat nemen (plan van aanpak)

Daarna moet u het plan van aanpak (PvA) uitvoeren en regelmatig beoordelen. Uw werknemers moeten de RI&E kunnen bekijken. Lees hier hoe u een RI&E opstelt.

RI&E laten controleren

Een preventiemedewerker moet u helpen bij het opstellen en uitvoeren van de RI&E en het plan van aanpak. Een gecertificeerde arbodienst of arbodeskundige moet uw RI&E controleren. Soms hoeft u de RI&E niet te laten controleren. Dat hangt af van de grootte van uw bedrijf en het soort RI&E-instrument dat u gebruikt.

Boete als u geen RI&E heeft

De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of u een RI&E en een plan van aanpak heeft. En of bijvoorbeeld alle risico’s en maatregelen erin staan. Zijn de RI&E of het PvA niet goed? Dan kan de Inspectie u waarschuwen, eisen dat u ze verbetert of zelfs een boete geven. Heeft u helemaal geen RI&E en PvA? Dan kan de Nederlandse Arbeidsinspectie direct een boete geven.

RI&E voor vrijwilligers

Werken er (alleen) vrijwilligers in uw bedrijf? Dan hoeft u niet altijd een RI&E te doen of u hoeft uw RI&E niet te laten controleren.

Wegwijzer RI&E

In de Wegwijzer RI&E krijgt u een aantal vragen. Als u antwoord op deze vragen geeft dan weet u daarna meteen:

  • of u een RI&E moet maken
  • hoe u een RI&E en een plan van aanpak maakt