Leesbaarheid:

Loonheffingen inhouden en betalen

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Heeft u personeel? Dan moet u loonheffingen op het salaris inhouden en betalen. Lees over aangifte loonheffingen doen.

Heeft u personeel in dienst? Dan moet u loonheffingen op het salaris inhouden. U moet deze loonheffingen afdragen aan de Belastingdienst. De loonheffingen zijn:

Aanmelden als werkgever

Om loonheffingen af te dragen, moet u zich aanmelden als werkgever bij de Belastingdienst. U krijgt dan:

  • een loonheffingennummer
  • de aangiftebrief
  • eventueel een sectoraansluiting en de beschikking of mededeling met het gedifferentieerde premiepercentage Werkhervattingskas (Whk) als u premies werknemersverzekeringen moet betalen voor uw werknemer(s)

U gebruikt uw loonheffingennummer als u aangifte loonheffingen doet en bij ander contact met de Belastingdienst.

Afdrachtvermindering loonbelasting en premie volksverzekeringen

Soms hoeft u niet het volledige bedrag van de ingehouden loonheffing voor sommige van uw werknemers af te dragen. Bijvoorbeeld omdat ze ontwikkelings- en onderzoekswerk (R&D) doen. Deze regeling staat bekend als afdrachtverminderingen. Lees hier meer over in hoofdstuk 26 van het Handboek Loonheffingen.

Controleer de identiteit van uw werknemer

Als een werknemer bij u gaat werken, vraagt u een verklaring met handtekening, datum en persoonsgegevens zoals naam, adres, geboortedatum en burgerservicenummer. U controleert de identiteit van uw werknemer en legt deze vast. Als u een buitenlandse arbeidskracht aanneemt, controleert u of hij in Nederland mag werken.

U moet alle gegevens van uw werknemer hebben en zijn identiteit vaststellen, voordat deze bij u aan het werk gaat. Kunt u de identiteit van uw werknemer niet goed vaststellen? Dan moet u het anoniementarief toepassen. Lees meer over het anoniementarief in hoofdstuk 2 van het Handboek Loonheffingen.

Loonadministratie aanleggen

Als u personeel in dienst neemt, moet u een loonadministratie opzetten en bijhouden. U leest hier meer over in hoofdstuk 3 van het Handboek Loonheffingen. U bewaart de loonadministratie waar uw bedrijf kantoor houdt of gevestigd is. U bepaalt ook wat het loon is. U berekent de premies en belastingen en u draagt deze op tijd af.

Teruggaaf btw verrekenen

Wilt u een teruggaaf btw verrekenen met een aangifte loonheffingen? Dat kan onder voorwaarden. U gebruikt daarvoor het formulier Verzoek Loonheffingen Verrekening met teruggaaf btw.

Werkkostenregeling: onbelaste vergoedingen voor uw personeel

Via de werkkostenregeling mag u bepaalde zaken onbelast vergoeden. Zoals reiskosten of een computer.

Loonheffingen bij inhuur of onderaanneming

Huurt u personeel in via een intermediair? Of besteedt u werk uit aan personeel van een (onder)aannemer? Dan moet de intermediair of (onder)aannemer de loonheffingen voor dit personeel betalen. Doet hij dat niet, dan kan de Belastingdienst u hiervoor aansprakelijk stellen.

Uitbetaalde bedragen aan derden (UBD)

Huurt u weleens een gastspreker in, of betaalt u bijvoorbeeld iemand contant om losse klussen voor uw bedrijf te doen? En is die persoon geen ondernemer of bij u in (fictieve) dienstbetrekkin?. Dan moet u uitbetaalde bedragen aan derden (UBD) opgeven bij de Belastingdienst.