Leesbaarheid:

Uitschrijven bij KVK

Deze informatie is geplaatst door: KVK

Hoe u uw bedrijf uitschrijft bij KVK, verschilt per rechtsvorm. Lees per rechtsvorm wat u moet doen om uw bedrijf uit te schrijven.

Uw eenmanszaak uitschrijven

Uw eenmanszaak kunt u online uitschrijven. Zoek en selecteer het bedrijf dat u wilt uitschrijven en volg de stappen.

In het formulier vraagt KVK vanaf welke datum u uw bedrijf wilt stoppen. Dit kan ook een datum in het verleden zijn als u al gestopt bent en u sindsdien geen wijzigingen meer heeft doorgegeven. U verstuurt uw gegevens digitaal met DigiD. Ook maakt u € 0,01 over zodat KVK uw persoonsgegevens kan controleren.

Uw eenmanszaak per post uitschrijven

U kunt uw eenmanszaak ook per post uitschrijven. Gebruik hiervoor het formulier Wijziging ondernemings- en vestigingsgegevens (pdf) en stuur het samen met een kopie van uw legitimatiebewijs naar uw KVK-regiokantoor. De verwerkingstijd voor wijzigingen per post is ongeveer 10 werkdagen.

Let op: gevolgen bij uitschrijven

Als u uw eenmanszaak uitschrijft, kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw bankrekening, verzekeringen, pensioenfonds en gemeentevergunningen. Kijk op de website van deze organisaties welke stappen u moet volgen als u uw bedrijf gaat uitschrijven. Lees ook het stappenplan Stoppen met uw eenmanszaak om te weten wat u moet regelen voordat u gaat uitschrijven.  

Uw vof, cv of maatschap uitschrijven

Om een vennootschap onder firma (vof), een commanditaire vennootschap (cv) of maatschap uit te schrijven moet u deze ontbinden. Dat doet u per post door het formulier ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap op KVK.nl uit te printen en op te sturen. Ontbinden en uitschrijven kan niet online.

Geef op het formulier aan op welke datum u het bedrijf wilt stopzetten. Dit kan ook een datum in het verleden zijn als u al gestopt bent en u geen wijzigingen meer heeft doorgegeven. U en alle andere (beherend) vennoten of maten moeten het formulier voor akkoord tekenen bij punt 5.1.

Stuur het formulier vervolgens naar uw KVK-regiokantoor met een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de ondertekenaar van het formulier. De uitschrijving is kosteloos.

Let op: gevolgen bij uitschrijven

Als u uw onderneming of organisatie uitschrijft, kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw bankrekening, verzekeringen, pensioenfonds en gemeentevergunningen. Kijk op de website van deze organisaties welke stappen u moet volgen als u uw bedrijf gaat uitschrijven. Lees ook het stappenplan voor uw rechtsvorm om te weten wat u moet regelen voordat u gaat uitschrijven:

Uw bv, nv, stichting, vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij uitschrijven

Een bv, nv, stichting, vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij zijn een rechtspersoon. Om uw rechtspersoon uit te schrijven, volgt u deze stappen:

Stap 1: Uw rechtspersoon ontbinden

U moet uw rechtspersoon eerst ontbinden. Hiervoor is een formeel besluit nodig. Wie dat besluit neemt, hangt af van de rechtsvorm:

 • Bij een nv of bv neemt de algemene aandeelhoudersvergadering het besluit.
 • Bij een vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij neemt de ledenvergadering het besluit.
 • Bij een stichting neemt het bestuur het besluit.

De ontbinding van een rechtspersoon gaat in op het moment dat u dit besluit neemt, of op een toekomstig tijdstip. Lees meer over uw het ontbinden van uw rechtspersoon.

Stap 2: Geef de ontbinding door aan KVK

 • Uw rechtspersoon heeft geen schulden en geen vermogen

  Dan kunt u de rechtspersoon direct bij KVK uitschrijven. Geef de ontbinding door aan KVK via het formulier ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap. Op het formulier geeft u aan dat er geen bezittingen en schulden zijn (u kruist aan dat er geen baten zijn).

  Print het formulier uit, onderteken het en stuur het naar uw KVK-regiokantoor met een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de ondertekenaar van het formulier.

  Na verwerking van uw formulier is uw rechtspersoon uitgeschreven. Uitschrijven is gratis en kan alleen per post.

 • Uw rechtspersoon heeft meer vermogen dan schulden

  Geef de ontbinding door aan KVK via het formulier ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap. Op het formulier geeft u aan dat er bezittingen zijn (u kruist aan dat er baten zijn).

  Print het formulier uit, onderteken het en stuur het naar uw KVK-regiokantoor met een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de ondertekenaar van het formulier.

  Uw rechtspersoon is nu ‘in liquidatie’ en nog niet uitgeschreven. Volg daarvoor stap 3 en 4.

 • Uw rechtspersoon heeft meer schulden dan vermogen

  Dan doet u aangifte tot faillietverklaring. Hierna gelden de regels en procedures van een faillissement.

  Vinden uw schuldeisers het goed om de schulden te regelen zonder faillissement? Volg dan dezelfde stappen als wanneer uw rechtspersoon meer vermogen dan schulden heeft.

Stap 3: Betaal uw schulden en verdeel het vermogen

U betaalt uw schulden en uitkeringen of verdeelt uw vermogen. Dit heet vereffening. Voor deze vereffening gelden regels die u moet volgen. Pas als het bedrijf of de organisatie geen schulden en vermogen meer heeft, houdt het op te bestaan.

Lees meer over wat u moet doen als u gaat vereffenen.

Stap 4: Schrijf uw rechtspersoon uit bij KVK

Nadat uw schulden zijn betaald of uw vermogen is verdeeld, kunt u de rechtspersoon met het formulier einde rechtspersoon uitschrijven.

Print het formulier uit, onderteken het en stuur het naar uw KVK-regiokantoor met een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de ondertekenaar van het formulier.

Na verwerking van uw formulier is uw rechtspersoon uitgeschreven. De uitschrijving is gratis en kan alleen per post.

Let op: gevolgen bij uitschrijven

Als u uw onderneming of organisatie uitschrijft, kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw bankrekening, verzekeringen, pensioenfonds en gemeentevergunningen. Kijk op de website van deze organisaties welke stappen u moet volgen als u uw bedrijf gaat uitschrijven.

Lees ook het stappenplan Bedrijf stoppen in 10 stappen om te weten wat er allemaal komt kijken bij het stoppen met uw onderneming.

Bewijs van uitschrijving

U ontvangt altijd een bevestiging van uw uitschrijving per post. Ook kunt u een uittreksel aanvragen als bewijs. Wilt u checken of een ander bedrijf of een andere organisatie is uitgeschreven? Een uitgeschreven bedrijf is nog steeds te vinden via het Handelsregister (uitgebreid zoeken). Bij de onderneming staat dat deze is uitgeschreven uit het Handelsregister.

Uitschrijven van een vestiging of functionaris

Wilt u niet uw onderneming uitschrijven, maar alleen een vestiging of functionaris? Volg dan de stappen in de online formulieren op KVK.nl:

Wilt u andere uitschrijvingen doen, zoals het uitschrijven van een gevolmachtigde of uiteindelijke begunstigde (UBO)? Ga naar het wijzigingsformulierop KVK.nl.