Leesbaarheid:

Faillissement aanvragen

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Wilt u faillissement aanvragen voor uzelf of een ander? Heeft een schuldeiser faillissement aangevraagd? Dit zijn de eisen.

Heeft u schulden en bent u gestopt met betalen? Als u geen uitstel van betaling of schuldsanering kunt aanvragen, dan vraagt u faillissement aan.

U vraagt uw eigen faillissement aan

Als u zelf faillissement wilt aanvragen voor uw bedrijf, dan kan dat als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • u heeft 2 of meer schulden, waarvan 1 opeisbaar (de betalingstermijn is voorbij) en,
 • u heeft die schulden bij 2 of meer schuldeisers (personen of bedrijven die nog geld moeten krijgen) en,
 • u bent gestopt met betalen

Hoe vraagt u faillissement aan?

U vraagt uw faillissement aan bij de rechtbank van uw woonplaats. Hiervoor vult u het formulier Eigen aangifte faillissement in. U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen als u faillissement aanvraagt voor uw bedrijf. U moet wel op de zitting (behandeling van uw rechtszaak) zijn.

Partner moet handtekening zetten

Wilt u het faillissement van uw eenmanszaak of vof aanvragen en bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan moet uw partner de aanvraag ook ondertekenen.

Aandeelhouders moeten akkoord gaan

Bent u bestuurder van een bedrijf met rechtspersoon (bijvoorbeeld een bv of nv) met aandeelhouders? Dan mag u pas een faillissement aanvragen als de aandeelhouders het ermee eens zijn.

Bekijk wat er na uw aanvraag gebeurt op de pagina Verloop faillissement.

Een ander vraagt uw faillissement aan

Een ander kan uw faillissement aanvragen bij de rechtbank.

Dat kan als:

 • u 2 of meer schulden heeft, waarvan 1 opeisbaar (de betalingstermijn is voorbij) en,
 • u 2 of meer schuldeisers heeft en,
 • u bent gestopt met betalen

Wie kan uw faillissement aanvragen?

Deze partijen kunnen uw faillissement aanvragen:

 • uw schuldeisers
 • het Openbaar Ministerie, bijvoorbeeld als er veel personen zijn waar u nog aan moet betalen
 • de rechtbank, als u in de schuldsanering zit en u houdt zich niet aan de afspraken
 • uw aandeelhouders

U hoeft niet naar de zitting (behandeling van een rechtszaak) te komen. De rechter beslist tijdens de zitting of u wel of niet failliet bent. Bekijk wat er gebeurt nadat u failliet bent verklaard.

U bent het niet eens met de faillissementsaanvraag

U kunt de rechtbank laten weten dat u het niet eens bent met de aanvraag van uw faillissement. U moet dan bewijzen dat u uw schulden kunt betalen. Dat kunt u tijdens de zitting aan de rechter vertellen. U kunt het ook met een brief laten weten.

U bent schuldeiser en vraagt faillissement aan

Betaalt een klant u niet? Ook al heeft u herinneringen gestuurd voor de betaling van de rekening. U kunt faillissement aanvragen van een klant die niet betaalt. U bent de schuldeiser, diegene die nog geld moet krijgen. Uw klant is de schuldenaar, diegene die geld moet betalen.

U kunt faillissement aanvragen voor uw schuldenaar als hij:

 • hij 2 of meer schulden heeft, waarvan 1 opeisbaar (de betalingstermijn is voorbij) en,
 • hij 2 of meer schuldeisers heeft en,
 • is gestopt met betalen

Een advocaat moet voor u aan de rechtbank vragen om uw schuldenaar failliet te verklaren. Uw advocaat dient een faillissementsverzoek in. U moet als schuldeiser bij de zitting (behandeling van een rechtszaak) zijn. Tijdens de zitting beslist de rechter of uw klant wel of niet failliet is.