Leesbaarheid:

Bedrijfsverzekeringen regelen

Deze informatie is geplaatst door: KVK

Als u een bedrijf start en runt, is het goed om verzekeringen af te sluiten. U dekt zich daarmee in tegen bepaalde bedrijfsrisico’s. Bijvoorbeeld tegen schade aan goederen, juridische conflicten of ziekte van uw personeel. In dit overzicht vindt u de belangrijkste verzekeringen.

Verplichte verzekeringen voor ondernemers

Net als iedere Nederlander moet u verplicht een ziektekostenverzekering afsluiten. Ook volksverzekeringen zijn voor iedereen die in Nederland woont of werkt verplicht. Als zelfstandig ondernemer betaalt u de premie volksverzekeringen via uw inkomstenbelasting.

Verder zijn er geen verzekeringen die voor alle ondernemers verplicht zijn. Wel moet u een verzekering afsluiten als:

Soms is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht

Bij deze beroepen is het wettelijk verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) af te sluiten:

 • Financieel adviseurs
 • Advocaten
 • Accountants
 • Notarissen
 • Architecten

Ook kunnen beroepsorganisaties, opdrachtgevers en bemiddelingsbureaus een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering eisen.

Personeel

Heeft u personeel? Dan betaalt u premies voor werknemersverzekeringen en volksverzekeringen voor iedere werknemer via de loonheffingen. Lees meer over de premies die u voor uw personeel betaalt.

Verzekeren tegen verlies van inkomen (arbeidsongeschiktheid)

Kunt u door ziekte, arbeidsongeschiktheid of andere omstandigheden niet werken? Als zelfstandig ondernemer kunt u uw inkomen op verschillende manieren verzekeren. Bijvoorbeeld met een arbeidsongeschiktheidsverzekering, een broodfonds of een vrijwillige verzekering bij het UWV (alleen voor starters).

Lees meer over verzekeringen tegen inkomensverlies voor zelfstandig ondernemers.

Verzekeren tegen bedrijfsrisico’s

Uw voorraad verwoest door brand, een schadeclaim van een boze opdrachtgever; u moet er niet aan denken. Gelukkig kunt u zich tegen veel risico's verzekeren. Voor als er iets vervelends gebeurt.

Schadeverzekeringen

Met deze schadeverzekeringen dekt u zich in tegen risico’s. Zoals schade aan kantoorapparatuur, goederen, inventaris of uw bedrijfspand.

 • Bedrijfsschadeverzekering

  Met een bedrijfsschadeverzekering bent u verzekerd tegen omzetverlies, wanneer de bedrijfsvoering van uw onderneming stil komt te liggen. Bijvoorbeeld na brand, waterschade, storm, vandalisme of diefstal.

 • Goederenverzekering

  Met een goederenverzekering bent u verzekerd tegen schade aan uw goederen. Dat is uw handelsvoorraad, inclusief de grond- en hulpstoffen die u gebruikt om uw producten te maken. Bijvoorbeeld halffabricaten, eindproducten, reinigingsmiddelen, brandstoffen en verpakkingen.

 • Inventarisverzekering

  Een inventarisverzekering is voor schade door brand of water, inbraak of vandalisme aan bedrijfsmiddelen, meestal inclusief elektronica en computers. U kunt de dekking voor inventaris ook in uw opstalverzekering of goederenverzekering meenemen.

 • Opstalverzekering

  Een opstalverzekering dekt de schade aan uw bedrijfspand. U moet dan wel eigenaar zijn van het pand en geen huurder. Schade kan ontstaan door een groot aantal oorzaken. Een opstalverzekering valt onder de categorie brandverzekeringen. U kunt ook goederen, inventaris en voorraad hierin als opties meeverzekeren.

Aansprakelijkheidsverzekeringen

Met deze verzekeringen bent u verzekerd voor het risico van aansprakelijkheid. Bijvoorbeeld als u iets stuk maakt bij een van uw klanten. Of als u een verkeerd advies geeft, en uw klant daardoor financieel verlies lijdt.

 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

  Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt u de kosten voor fouten of nalatigheid binnen uw beroep of dienst. Bijvoorbeeld als uw klant veel geld verliest, omdat u verkeerd advies gaf. U bent dan aansprakelijk. Vaak heeft u alleen dekking voor zuivere vermogensschade. U kunt de verzekering uitbreiden met personen- en letselschade.

  Laat uw Algemene Voorwaarden goed aansluiten bij uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

 • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

  Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade bij ongelukjes. Als u, of een van uw werknemers bij een klant komt en een vaas omstoot, dan keert een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in zulke gevallen de schade uit aan de tegenpartij. Deze bedrijfsaansprakelijkheid dekt niet de schade die ontstaat door fouten binnen uw beroep of bedrijf. Daar heeft u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor nodig.

 • Rechtsbijstandverzekering

  Met een zakelijke rechtsbijstandverzekering bent u verzekerd voor juridische bijstand bij een conflict met leveranciers, werknemers of klanten.

 • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

  Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt alle bestuurders van uw organisatie, vereniging of stichting tegen schadeclaims na een bestuurlijke fout. Voor schade aan personen of eigendommen heeft u een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering nodig.

Personeelsverzekeringen

Als u personeel in dienst heeft, dan zorgt dat voor extra risico’s voor uw bedrijf. Uw medewerker kan langdurig ziek worden of krijgt een ongeval op het werk. Dat kan u veel geld kosten. Met personeelsverzekeringen dekt u deze risico’s af.

 • Verzuimverzekering

  Met een verzuimverzekering dekt u zich in tegen de kosten wanneer uw medewerkers ziek worden. De verzekering betaalt uw werknemer door en vergoedt ook de kosten van re-integratie en verzuimbegeleiding.

 • Collectieve ongevallenverzekering

  Een collectieve ongevallenverzekering is een financiële vergoeding voor als uw werknemer door een ongeval overlijdt of blijvend invalide raakt. Bijvoorbeeld door een ongeval tijdens het werk of tijdens het woon-werkverkeer. Met een uitgebreid verzekeringspakket dekt u zich in tegen alle ongevallen, 24 uur per dag.

 • Nabestaandenverzekering

  De nabestaandenverzekering compenseert een groot deel van het inkomen van uw medewerker wanneer deze overlijdt. De partner van uw medewerker ontvangt dan een uitkering. Daarmee dekt u voor uw werknemers niet alleen een risico af, u biedt ook een waardevolle secundaire arbeidsvoorwaarde.

Verzekeringen bij internationale handel

Doet u zaken met het buitenland? Met een transportverzekering voorkomt u onenigheid over transportschade.

Overige verzekeringen

 • Kredietverzekering

  Met een kredietverzekering loopt u geen risico dat een klant niet betaalt. Uw facturen worden dan betaald door de verzekeraar.

 • Compagnonverzekering

  Werkt u samen met anderen in een vof of heeft uw bedrijf meerdere eigenaren? Met een compagnonverzekering wordt bij het overlijden van uw compagnon een bedrag uitgekeerd. Daarmee kunt u bijvoorbeeld het aandeel van de overleden compagnon in het bedrijf overnemen.

 • Cyberverzekering

  Een cyberverzekering dekt gedeeltelijk de financiële schade door een virus, hack, datalek, of ander soort cyberaanval.

Doe de KVK Verzekeringscheck

De KVK Verzekeringscheck helpt u bij het kiezen van uw verzekeringen. U beantwoordt 5 vragen over uw bedrijfssituatie. Daarna krijgt u een overzicht van de verzekeringen die verplicht zijn en die handig zijn voor u.

Doe de KVK Verzekeringscheck.

Andere manieren om de risico’s in uw bedrijf te verkleinen

Naast het afsluiten van verzekeringen zijn er ook andere manieren om de risico’s in uw bedrijf te beperken.

Kies de juiste rechtsvorm voor uw bedrijf

Er zijn rechtsvormen met en zonder rechtspersoonlijkheid:

 • Bij een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid bent u persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van uw bedrijf. Voorbeelden van deze rechtsvormen zijn een eenmanszaak en vof.
 • Met een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid houdt u uw vermogen privé en zakelijk gescheiden. Denk hierbij aan een bv of nv.

Ontdek welke rechtsvorm bij uw bedrijf past met de keuzetool Welke rechtsvorm past bij u?

Maak gebruik van algemene voorwaarden

Met algemene voorwaarden legt u vast wat de rechten en plichten zijn van u en uw klant. Hierin staan bijvoorbeeld afspraken over transport, levertijd, garantie en aansprakelijkheid.

Lees hoe u algemene voorwaarden opstelt.

Factoring: uw facturen altijd betaald

Factoring of reverse factoring wordt ook wel debiteurenfinanciering genoemd. Tegen een vergoeding worden uw facturen betaald door een bank of factor. Zij handelen de betaling daarna met uw klant af.

Lees meer over factoring.

Webinar Parttime ondernemen: Beperk uw risico's

Tijdens het webinar Parttime ondernemen werd dieper ingegaan op het beperken van uw risico's. Verzekeren is hiervan een belangrijk onderdeel. Bekijk het fragment - ook relevant voor ondernemers die op een andere manier dan parttime starten - hier terug: