Leesbaarheid:

Rechtspersoonlijkheid

Deze informatie is geplaatst door: KVK

Als u een bedrijf start kiest u een rechtsvorm. Sommige rechtsvormen hebben rechtspersoonlijkheid. Dit bepaalt bijvoorbeeld of u met uw eigen geld aansprakelijk bent of niet. En welke belastingen u moet betalen. Lees hier wat rechtspersoonlijkheid is.

Wat is een rechtspersoon?

Natuurlijke personen hebben rechten en plichten. Zoals belasting betalen en u aan de wet houden. In de wet is geregeld dat ook bedrijven en organisaties rechten en plichten kunnen hebben. Dat kan als het bedrijf een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid heeft. Het bedrijf is dan een rechtspersoon.

U richt een rechtspersoon op via een akte bij een notaris. Met een bedrijf met rechtspersoonlijkheid kunt u voorkomen dat u met uw eigen geld aansprakelijk bent voor bijvoorbeeld schulden of schadeclaims.

Rechten en plichten

Als uw bedrijf een rechtspersoon is, is het handelingsbekwaam. Dat betekent dat uw bedrijf besluiten mag nemen, schulden kan hebben en overeenkomsten kan sluiten. Ook kan uw bedrijf eigenaar zijn van (on)roerende goederen. Denk bijvoorbeeld aan bedrijfsmiddelen zoals computers, een bestelbusje en apparaten. Ook schulden en geld op uw bedrijfsrekening tellen mee.

Een rechtspersoon is zo bijna gelijk aan een mens. Zo kan een rechtspersoon erven, aangeklaagd worden en failliet gaan. Toch heeft een rechtspersoon minder rechten en plichten dan een natuurlijk persoon. Een rechtspersoon kan bijvoorbeeld wel erven, maar niet trouwen of een gevangenisstraf krijgen.

Vertegenwoordiging rechtspersoon

Een rechtspersoon heeft zelf geen mond of handen. Daarom heeft het bedrijf een bestuur: een voorzitter, secretaris, directeur of een algemeen bestuurslid. Deze personen handelen voor en namens de rechtspersoon. Dat betekent dat zij bindende afspraken kunnen maken namens de rechtspersoon. Een andere rechtspersoon kan ook bestuurder zijn.

Aansprakelijkheid

Is uw bedrijf een rechtspersoon, dan zijn de bestuurders alleen in uitzonderlijke gevallen privé-aansprakelijk. Aandeelhouders van een bv lopen alleen risico met de waarde van de aandelen.

De aansprakelijkheid van rechtspersonen is geregeld in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Lees meer over de aansprakelijkheid van bestuurders.

Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid

Wat is een natuurlijk persoon?

Een natuurlijk persoon heeft rechten en plichten. Iedereen in Nederland mag bijvoorbeeld overeenkomsten sluiten, eigenaar zijn van goederen, trouwen, erven, schulden hebben of een testament opstellen. En geld verdienen met werk.

Wilt u in eigen persoon een bedrijf starten? Bijvoorbeeld als kapper, fotograaf of accountant. Kies dan voor een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid.

Een eenmanszaak is in bezit van een natuurlijk persoon. Er is geen scheiding tussen privé- en bedrijfsvermogen. Een vof of maatschap bestaat meestal ook uit natuurlijke personen. Bij een eenmanszaak of vennootschap zijn de personen zelf privé aansprakelijk voor het handelen.

Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid