Leesbaarheid:

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten

Deze informatie is geplaatst door: KVK

Als u ziek of arbeidsongeschikt wordt krijgt u niet doorbetaald omdat u niet in loondienst bent. U moet zelf een verzekering afsluiten zodat u toch inkomen heeft als u niet kunt ondernemen. Dit heet een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).

Voor wie is een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)?

Een AOV is voor ondernemers die afhankelijk zijn van het inkomen dat ze zelfstandig verdienen. Zoals zzp’ers en directeuren-grootaandeelhouders.

Is een AOV verplicht?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers is niet verplicht. Maar het is wel verstandig. Iedereen kan ziek worden, of een blessure oplopen waardoor hij (tijdelijk) niet meer kan werken.

Een korte ziekteperiode kunt u financieel soms opvangen met spaargeld of met een ander inkomen. Bijvoorbeeld van uw partner. Maar als u langdurig ziek of arbeidsongeschikt bent, kan dit lastig zijn. Met een AOV verzekert u zich voor een bepaald bedrag waar u van kunt leven. Dit bedrag spreekt u af met uw verzekeraar.

AOV en zzp

Veel zzp’ers zijn niet, of niet voldoende verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Misschien denkt u dat een AOV duur is. Of u verwacht niet dat u ziek zal worden. Toch is het verstandig om te kijken wat er gebeurt als u ziek wordt.

U kunt ook kijken naar andere mogelijkheden. Zoals schenkkringen.

Kosten AOV

De hoogte van de AOV-premie hangt af van een aantal factoren:

  • Uw beroep. Heeft u een grote kans op fysieke klachten? Of bijvoorbeeld op stressklachten?
  • Uw leeftijd. Boven een bepaalde leeftijd kunt u meestal geen AOV meer afsluiten. Of alleen tegen een hogere premie.
  • De eigenrisicoperiode. Dat is de periode waarin u zelf uw inkomstenverlies opvangt als u ziek wordt. Dat heet ook wel wachttijd.
  • De dekking die u kiest. U bepaalt zelf waar u wel en niet voor verzekerd bent. Dit heet de dekking. Hoe uitgebreider de dekking, hoe hoger de premie.

Lees de polisvoorwaarden

Wat onder een verzekering valt en wat niet, hangt af van uw verzekeringsmaatschappij. En van de voorwaarden bij uw verzekering. Lees daarom altijd goed de polisvoorwaarden. U kunt een verzekeringsadviseur om advies vragen.

AOV en belastingen

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert uw persoonlijke inkomen. De premie is daarom geen zakelijke kostenpost en is niet aftrekbaar voor uw onderneming.

Periodieke uitkering

De premie is wel aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting. Geeft de AOV een periodieke uitkering, bijvoorbeeld maandelijks? Dan kunt u de premie voor de AOV in uw aangifte inkomstenbelasting aftrekken als ‘uitgave voor andere inkomensvoorzieningen’.

Over de periodieke uitkeringen die u ontvangt als u (deels) arbeidsongeschikt bent, moet u inkomstenbelasting betalen. In uw aangifte geeft u de uitkeringen op als ‘inkomsten uit vroegere dienstbetrekking’.

Uitkering in één keer

Als de AOV een uitkering in een keer geeft, kunt u de betaalde premie niet aftrekken. De uitkering is dan ook onbelast in de inkomstenbelasting. Het bedrag telt wel mee voor uw vermogen in box 3.

Lees meer over de arbeidsongeschiktheidsverzekering en belastingen op Belastingdienst.nl.

Andere mogelijkheden voor een AOV

Vrijwillig verzekeren via UWV

Als u een eigen bedrijf begint, kunt u een vrijwillige Ziektewet-verzekering en een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten bij UWV. U meldt zich aan bij UWV binnen 13 weken nadat uw verplichte werknemersverzekering via werk of uitkering is gestopt. De aftrekbaarheid van de premie voor de vrijwillige verzekering UWV is hetzelfde als bij een AOV die niet via UWV loopt.

Private vangnetverzekering

Voor een kleine groep ondernemers is het door medische problemen niet mogelijk om een gewone AOV af te sluiten. Verzekeraars wijzen zzp’ers met een ziekte bijvoorbeeld soms af. Daarvoor is de private vangnetverzekering.

Voorwaarde voor deze verzekering is dat u om medische redenen geen gewone AOV kunt afsluiten. En dat u korter dan 15 maanden als zelfstandige werkt. De aftrekbaarheid van de premie voor de private vangnetverzekering is hetzelfde als bij een AOV.

Schenkkringen

Inkomensverlies bij ziekte en arbeidsongeschiktheid kunt u ook met andere ondernemers samen opvangen. In een coöperatieve vereniging vormt u dan samen een schenkkring, zonder dat hierbij het doel is om winst te maken.

De ondernemers in een schenkkring storten ieder maandelijks een bedrag op een eigen rekening bij de schenkkring. Als een deelnemer van de schenkkring ziek wordt, krijgt hij van de rekeningen van de andere deelnemers een schenking. Er kan een wachtperiode van toepassing zijn. In die periode krijgt u niet uitbetaald.

Lees meer over schenkkringen in het KVK Geldboek voor ondernemers (vanaf blz. 45).

Schenkkring in combinatie met AOV

U kunt ook kiezen voor een combinatie van een schenkkring en een AOV. Bijvoorbeeld met een eigenrisicoperiode van 2 jaar. Wordt u langdurig ziek of raakt u arbeidsongeschikt, dan ontvangt u de eerste 2 jaar schenkingen uit de schenkkring. Daarna ontvangt u inkomsten uit de AOV. En door de lange eigenrisicoperiode van uw AOV, is de premie ook lager.

Schenkkring en belastingen

Het spaarbedrag dat u maandelijks inlegt is privévermogen. Het is geen zakelijke kostenpost en is daarom niet aftrekbaar in de onderneming. Uw spaarsaldo in de schenkkring telt wel mee voor uw vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting.

Een schenking uit de schenkkring aan u is samengesteld uit kleinere schenkingen van de andere leden. Van ieder lid mag u per jaar een bepaald schenkbedrag onbelast ontvangen. Daarboven betaalt u schenkingsbelasting. Over de schenking betaalt u geen inkomstenbelasting. Schenkingen die u doet aan andere leden in uw schenkkring zijn ook niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.