Leesbaarheid:

Zorgverzekering afsluiten

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Als ondernemer bent u, net als iedereen, op grond van de Zorgverzekeringswet verplicht een ziektekostenverzekering af te sluiten.

Iedereen die in Nederland woont of werkt, moet een zorgverzekering hebben. Als ondernemer moet u ook een zorgverzekering afsluiten. Er zijn 2 soorten zorgverzekeringen:

  • een basisverzekering (deze is verplicht)
  • een aanvullende verzekering (daar mag u zelf voor kiezen)

Het verplichte basispakket van de zorgverzekering vergoedt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis, psychiater of apotheek.

Eigen risico

Voor de zorgverzekering heeft u een verplicht eigen risico. U betaalt zelf het eerste deel van de zorg die u ontvangt. De overheid bepaalt ieder jaar de hoogte van het eigen risico.

Zorgtoeslag voor ondernemers

Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten om de zorgverzekering te betalen. Voor ondernemers gelden geen andere regels dan voor mensen in loondienst. Uw verzamelinkomen bepaalt of u recht heeft op zorgtoeslag. U kunt bij de Belastingdienst kijken of u zorgtoeslag kunt krijgen en u kunt daar ook zorgtoeslag aanvragen.

Zorgverzekering voor personeel

Uw werknemer moet een Nederlandse zorgverzekering hebben. Is een werknemer niet verzekerd, of betaalt hij de premie niet? Het CAK zal dan een zorgverzekering afsluiten voor uw werknemer. U moet voor deze zorgverzekering de zorgpremie inhouden van het loon. U maakt de premie over aan het CAK.