Leesbaarheid:

Financier uw bedrijf in zwaar weer

Deze informatie is geplaatst door: KVK

Het gaat niet zo goed met uw bedrijf. U komt in zwaar weer terecht en kunt geen rekeningen meer betalen of investeringen doen. Een tijdige aanpak kan erger voorkomen. Lees hoe u zich voorbereidt op de aanpak van financiële problemen in uw bedrijf en hoe u dit financiert.

Voorbereiding op de aanpak van uw bedrijf in zwaar weer

Bereid u eerst voor hoe u het bedrijf echt gaat aanpakken. Weet waar u staat.

 • Zorg dat het uitgangspunt duidelijk is. U voelt misschien zelf ook wel aan hoe het met uw bedrijf gaat. Maar meten is weten, en alleen harde cijfers laten de echte stand van zaken zien. Een bijgewerkte administratie is daarom belangrijk. Misschien heeft u ook al een jaarschatting gemaakt over omzet en afzet. Daarmee krijgt u snel en duidelijk inzicht in de situatie.
 • Wat zijn de ‘unique selling points’ van uw product of onderneming? Met andere woorden, waarin bent u beter en unieker dan uw concurrentie? En weet u eigenlijk - uit onderzoek - wat uw klant van u verwacht?
 • Vraag hulp van buitenaf. Een extern adviseur kijkt anders en zonder vooroordeel naar uw bedrijf. Dat kan even slikken zijn, maar maakt ook veel duidelijk. U kunt dan open en eerlijk onderzoeken of uw bedrijf levensvatbaar is. Bij zo'n onderzoek komen ook de kwaliteiten van de ondernemer en het management aan bod.

Hoe financiert u de aanpak van uw onderneming in zwaar weer

Niet alles is in geld uit te drukken en ook zeker niet alles is financierbaar. Soms is geld lenen of krediet ook niet de oplossing. Een extern adviseur kan u helpen met het beoordelen van de marktmogelijkheden van uw product. En verder nog helpen met de beoordeling van uw financiële structuur en de levensvatbaarheid van uw onderneming. Misschien zijn de marktmogelijkheden onvoldoende. Dan is nadenken over uw productaanbod echt belangrijk. Zijn er voldoende mogelijkheden voor uw producten. Dan kan een gerichte marketingcampagne helpen om het weer onder de aandacht te brengen. Een doorstart moet natuurlijk wel financieel haalbaar zijn. Soms zijn de benodigde middelen uit het eigen bedrijf vrij te maken.

Is er geld van buiten het bedrijf nodig, dan is herfinanciering van bestaande kredieten een van de mogelijkheden. Dit kan via een bank of via een van de alternatieve financieringsbronnen. En misschien kunt u gebruik maken van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen. Maar soms is de bestaande schuldenlast gewoon te groot. Ondanks een in de kern gezonde bedrijfsvoering is de rente en aflossing dan niet op te brengen. Een sanering van schulden zou dan in het belang kunnen zijn van iedereen die bij de onderneming betrokken is, ook de schuldeisers! Voor natuurlijke personen is een schuldsanering vaak een betere oplossing dan een faillissement. Kijk in het Stroomschema Schulden voor een overzicht van de schuldenregelingen.

Wie kan u helpen?

Wilt u met iemand over uw situatie praten? De adviseurs van de Financieringsdesk van de Kamer van Koophandel denken met u mee. Ze wijzen waar nodig de weg naar andere organisaties, zoals bijvoorbeeld:

 • Ondernemersklankbord (OKB), een landelijk netwerk van ervaren oud-ondernemers en –specialisten die u helpen om kritisch naar bedrijf en bedrijfsvoering te kijken. De adviseurs werken op vrijwillige basis en vragen u donateur te worden van de stichting Ondernemersklankbord. 
 • MKB Doorgaan, een landelijke organisatie die hulp biedt aan mkb-ondernemers en zzp’ers met een in de kern levensvatbaar bedrijf. Ze helpen het bedrijf gezond te houden. Het eerste informatiegesprek is kosteloos.
 • De gemeenten voeren het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) uit. Deze regeling kan u ondersteuning bieden via een lening of een aanvulling op het inkomen tot bijstandsniveau.
 • Ook uw accountant of boekhouder kan met u meedenken over de opties, omdat deze al bekend is met uw bedrijf. 

Stappenplan Pak schulden aan

Heeft u schulden en zit u in de problemen? Praat erover en kom zo snel mogelijk in actie. Bekijk het stappenplan schulden op KVK.nl.

Tips

 • Probeer uw boekhouding altijd bijgewerkt en overzichtelijk te houden. Dit geeft u inzicht in de prestaties van het product en uw bedrijf.
 • Kijk goed naar uw debiteurenbeheer. Verbeter de processen, bijvoorbeeld door een ontvangstbevestiging te vragen. Ga ook de status van de verwerking/goedkeuring van facturen na te gaan vóórdat de betalingstermijn is verstreken. Zo krijgt u uw geld vaak sneller binnen.
 • Tijdverlies is uw grootste vijand. Wacht dus niet totdat de bank uw krediet opeist of er beslag gelegd wordt door een leverancier. Schakel hulp in en blijf baas over uw bedrijf.
 • Kunt u het loon van uw medewerkers niet betalen? Meld de betalingsonmacht bij UWV.
 • Doe belastingaangiften altijd op tijd. Als u niet kunt betalen, meld dan uw betalingsonmacht voor belastingen en premies. Daarmee voorkomt u dat de belastingdienst een aanslag stuurt met daarin een schatting van een te betalen belastingbedrag plus een boete.
 • Doorloop de KVK Zwaar Weer Routewijzer. Beantwoord een paar korte vragen. Zo komt u snel uit bij een stappenplan dat past bij uw situatie.

Meldpunt Achterstallige Betalingen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM)

Bent u een mkb-ondernemer of zzp’er die diensten levert of producten aan grote bedrijven en krijgt u niet binnen de afgesproken betaaltermijn betaald? Dan kunt u dit anoniem melden bij het tijdelijk Meldpunt Achterstallige Betalingen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De overheid wil zo zicht krijgen op hoe vaak grootbedrijven de afgesproken betaaltermijnen aan het mkb niet naleven.

Feiten en cijfers: hoeveel ondernemers ervaren financiële belemmeringen?

De grafiek toont het percentage ondernemers per bedrijfstak dat aangeeft dat hun bedrijfsactiviteiten belemmerd worden door financiële oorzaken.