Leesbaarheid:

Belasting niet op tijd kunnen betalen

Deze informatie is geplaatst door: Belastingdienst

U kunt uw belasting niet op tijd betalen. Dit kan nadelige financiële gevolgen voor u hebben. Kom daarom meteen in actie. Dan kunt u misschien uitstel van betaling krijgen, of een betalingsregeling of kwijtschelding. Lees aan welke voorwaarden u dan moet voldoen.

Versoepeling betalingsregeling voor schulden vanwege corona

Sinds 1 april 2022 kunt u geen bijzonder uitstel van betaling meer aanvragen vanwege de coronacrisis. Heeft u bijzonder uitstel van betaling gekregen? Dan biedt de Belastingdienst u een betalingsregeling aan. Deze betalingsregeling is versoepeld.

Vraag 4 maanden kort uitstel van betaling aan

Via de BelastingTelefoon 0800 - 0543 kunt u voor maximaal 4 maanden uitstel van betaling aanvragen voor een belastingaanslag of naheffingsaanslag.

De voorwaarden zijn:

 • Uw totale openstaande belastingschuld is minder dan € 20.000. Voor deze grens telt niet mee: een belastingschuld waarvoor u uitstel van betaling heeft gekregen door bezwaar of beroep. 
 • U heeft voor uw openstaande belastingschuld nog geen dwangbevel ontvangen.
 • U heeft altijd op tijd, juist en voledig aangifte gedaan van de belasting(en) waarvoor u uitstel van betaling wilt.
 • U heeft niet eerder voor deze aanslag of voor andere openstaande aanslagen uitstel van betaling gekregen vanwege betalingsproblemen of vanwege de verrekening met een belastingteruggaaf.
 • Het gaat niet om een voorlopige aanslag inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet of vennootschapsbelasting, die u in termijnen mag betalen.

Houd uw burgerservicenummer of het RSIN-nummer van uw onderneming bij de hand. De Belastingdienst kan u dan sneller helpen. U ontvangt binnen 10 dagen een schriftelijke bevestiging van het betalingsuitstel.

Vraag een betalingsregeling aan

Komt u niet in aanmerking voor kort uitstel van betaling, of heeft u langer nodig? Dan kunt u misschien een betalingsregeling voor ondernemers met betalingsproblemen krijgen. De Belastingdienst kan zekerheid eisen. Bijvoorbeeld met:

Een betalingsregeling duurt maximaal 12 maanden. Deze periode geldt vanaf de datum dat de Belastingdienst het uitstel goedkeurde. Dit was eerst de laatste betaaldatum van de belastingaanslag. Het kabinet wil hiermee ondernemers met tijdelijke betalingsproblemen ondersteunen. 

U vraagt een betalingsregeling aan via het formulier Verzoek betalingsregeling en uitstel van betaling van belasting en/of premie voor ondernemingen. U kunt dit formulier op uw computer invullen. Daarna moet u het afdrukken, ondertekenen en versturen.

Betalingsregeling na uitstel mogelijk

Ook na kort uitstel van betaling kunt u een betalingsregeling krijgen als u nog steeds moeite heeft met betalen. Heeft u 4 maanden uitstel gekregen? Dan kunt u nog voor 8 maanden een betalingsregeling krijgen.

Uitstel van betaling door bijzondere omstandigheden

Heeft u tijdelijke betalingsproblemen door bijzondere omstandigheden? Dan kunt u in bepaalde gevallen uitstel van betaling krijgen voor een periode langer dan 12 maanden, of zonder dat u voor de hele belastingschuld zekerheid hoeft te geven.

U moet dan een derde deskundige vragen om te bewijzen dat uw onderneming levensvatbaar is. Een derde deskundige is bijvoorbeeld: een accountant, consultant of brancheorganisatie.

Verder verklaart de derde deskundige dat:

 • uw onderneming bestaande betalingsproblemen heeft
 • de betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn
 • de betalingsproblemen voor een bepaald tijdstip opgelost worden

U stuurt uw verzoek naar: Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC Heerlen

Geen verklaring nodig bij schuld onder € 20.000

Is uw belastingschuld lager dan € 20.000? Dan heeft u geen verklaring van een derde deskundige nodig. Het kabinet wil hiermee de drempel verlagen om uitstel van betaling bij bijzondere omstandigheden aan te vragen. Wel moet u voldoen aan de voorwaarden voor het aanvragen van uitstel van betaling.

Bijzondere omstandigheden zijn bijvoorbeeld:

 • het faillissement van 1 van uw grote klanten
 • u bent ernstig ziek
 • uw onderneming is getroffen door een dierziekte, waardoor veel dieren preventief geruimd moeten worden

Vraag kwijtschelding aan

Kunt u helemaal niet betalen? Dan doet u een verzoek om gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van betaling. U doet de aanvraag via het formulier Verzoek kwijtschelding van belasting en/of premie voor ondernemingen.

Bekijk de voorwaarden voor kwijtschelding op Belastingdienst.nl.

Teruggaaf btw verrekenen met aangifte loonheffingen

Moet u een aangifte loonheffingen betalen en krijgt u btw terug over dezelfde periode? Dan kunt u de Belastingdienst vragen om de aangifte loonheffingen te verrekenen met de btw-teruggaaf. Hiervoor gebruikt u het formulier Verzoek Loonheffingen Verrekening met teruggaaf btw. Als uw verzoek wordt goedgekeurd, krijgt u automatisch uitstel van betaling voor de loonheffingen.

Nadelen van later of niet betalen

Als u uw belasting niet of te laat betaalt, betaalt u altijd meer. U betaalt dan namelijk ook invorderingsrente en eventuele bijkomende kosten.

Als u niet op tijd betaalt, neemt de Belastingdienst maatregelen om de schuld bij u te innen. Eerst krijgt u een betalingsherinnering. Doet u niets, dan volgt er een aanmaning en daarna een dwangbevel. De kosten voor deze maatregelen zijn voor uw rekening. Als laatste middel kan de Belastingdienst beslag leggen op uw eigendommen of banktegoeden.

Voorkom een boete

Voorkom extra kosten bovenop uw schuld, zoals een boete voor te laat betalen (verzuimboete). Kom meteen in actie als u niet op tijd kunt betalen. Bel de BelastingTelefoon 0800 - 0543 om uw situatie te bespreken.