Leesbaarheid:

Financiering uit eigen bedrijf

Deze informatie is geplaatst door: KVK

Kijk vooral ook eerst naar financiering binnen het bedrijf, voordat u andere financieringsmogelijkheden gaat onderzoeken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verbeteren van de bedrijfsvoering. Of aan het efficiënter maken van het debiteuren-, crediteuren- en voorraadbeheer. Er ligt nog vaak geld voor het oprapen in uw eigen onderneming. Vaak gaat zelf financieren een stuk sneller en is het zelfs goedkoper dan externe financiering.

Ondernemers zijn vaak op zoek naar meer werkkapitaal. Werkkapitaal is geld voor voorraden, debiteuren en onderhanden werk. Kijk eerst eens naar de mogelijkheden binnen uw eigen bedrijf om deze kosten te dekken, voordat u naar externe financiering gaat zoeken om deze kosten te dekken. Denk hierbij aan eigen geld, kostenbesparing of verbeteren van het debiteuren-, crediteuren- en voorraadbeheer. Maak verder vooral ook gebruik van de voor u toepasbare fiscale mogelijkheden.

Kortom, vaak zijn er genoeg manieren om binnen uw eigen bedrijf aan extra geld te komen voor financiering. Deze eigen middelen zijn ook nog eens een stuk sneller én vaak zelfs goedkoper in te zetten dan financiering van buiten. Hieronder vindt u een aantal manieren om geld uit uw eigen bedrijf vrij te maken voor financiering en groei.

Eigen geld of middelen

Heeft u eigen geld of bezit u goederen, bedrijfsmiddelen of een pand? U kunt een deel van dit eigen vermogen gebruiken voor de financiering van uw bedrijf. Daarnaast kunt u bestaande aandeelhouders aanspreken om hun investering uit te breiden.

Geldbronnen in het bedrijf

Er zijn daarnaast nog andere mogelijkheden om financieringsgeld vrij te maken uit uw bedrijf: