Leesbaarheid:

Faillissement en hoe u dit voorkomt

Deze informatie is geplaatst door: KVK

Uw bedrijf heeft financiële problemen. Als u uw schulden niet meer kunt betalen, gaat u failliet. U kunt dit voorkomen door uitstel van betaling te vragen via de rechter. Lees wat u moet weten als u bijna failliet gaat. En wat u kunt doen om uw bedrijf te redden.

Wat is faillissement?

Uw bedrijf heeft financiële problemen. Er komt te weinig geld binnen, uw bank leent u geen geld meer en u kunt uw rekeningen niet meer betalen. Als u zelf geen betalingsafspraken meer kunt maken met schuldeisers dan kan de rechtbank u failliet verklaren. De rechter benoemt een curator die alle beslissingen en uw geldzaken van u overneemt.

Lees meer over faillissement aanvragen.

In dit overzicht (pdf) van KVK ziet u welke organisaties er zijn om u te helpen.

Surseance van betaling aanvragen

Kunt u tijdelijk uw schulden niet betalen? U kunt de rechtbank vragen om surseance van betaling. U vraagt hiermee uitstel van betaling aan voor 1,5 jaar. Zo kunt u een faillissement voorkomen.

Schuldsanering aanvragen

Kunt u uw schulden niet meer betalen? Dan kunt u zich aanmelden voor schuldsanering. Met een schuldhulpverlener maakt u een plan om uw schulden op te lossen.

Maak een afspraak met de schuldeisers

Is uw bedrijf in principe winstgevend, maar kunt u uw schulden niet meer betalen? Dan wilt u een faillissement voorkomen en liever gecontroleerd stoppen of een doorstart maken. U kunt gebruikmaken van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). U maakt afspraken met uw schuldeisers over een schuldenregeling. Die afspraken zet u in een conceptakkoord. Daarna vraagt u de rechter om dit akkoord goed te keuren. Hiervoor hoeven niet alle schuldeisers akkoord te gaan met de schuldenregeling.

Lees meer over hoe u een faillissement voorkomt met de WHOA.

Stappenplan schulden aanpakken

Heeft u problematische schulden? Praat erover en kom zo snel mogelijk in actie. Bekijk het stappenplan schulden op KVK.nl of meld u aan voor de webinarserie Grip op schulden die 21 juni van start gaat. In de webinars vertellen ondernemers en experts hoe u schulden kunt aanpakken en kunt u anoniem vragen stellen aan KVK-adviseurs.

Faillissement aanvragen

Als u geen betalingsafspraken meer kunt maken met schuldeisers dan kunt u een faillissement aanvragen bij de rechtbank. Of een klant waarbij u schulden heeft, kan dit doen. Alleen de rechter kan u failliet verklaren. Wordt u failliet verklaard dan benoemt de rechter een curator. De curator neemt alle beslissingen van u over. Hij zorgt voor de belangen van de schuldeisers en beheert al uw geldzaken.

 Aansprakelijkheid voor schulden

Uw aansprakelijkheid voor schulden hangt af van de rechtsvorm van uw bedrijf. Is uw bedrijf een rechtspersoon, bijvoorbeeld een bv of nv, dan hoeft u schuldeisers niet met eigen geld te betalen. Tenzij u op persoonlijke titel heeft meegetekend voor een schuld. Heeft uw bedrijf geen rechtspersoonlijkheid? Bijvoorbeeld omdat u een eenmanszaak of maatschap heeft, dan bent u privé verantwoordelijk. U moet met eigen geld de schulden betalen.

Verloop faillissement

Een faillissement bestaat uit een aantal stappen. Als uw faillissement is aangevraagd kunt u niets meer doen. De rechtbank en curator nemen alle beslissingen. De curator controleert de administratie en al uw bezittingen. In een verificatievergadering bekijkt de curator uw schulden en doet een voorstel aan de schuldeisers. Er zijn 2 mogelijkheden:

  • De schuldeisers gaan akkoord. De rechtbank moet dan de schuldregeling goedkeuren. Uw faillissement eindigt. U betaalt uw schulden zoals de curator dit heeft afgesproken.
  • De schuldeisers of de rechtbank gaan niet akkoord. De rechter spreekt dan insolventie uit. Uw bezittingen worden verkocht om uw schuldeisers te betalen. Of dit ook een persoonlijk faillissement betekent, hangt af van de rechtsvorm van uw bedrijf.

Doorstarten na faillissement

Een faillissement hoeft niet het einde te zijn van uw bedrijf. Soms is een doorstart van uw bedrijf mogelijk. U kunt deze mogelijkheid al onderzoeken voordat de rechter u failliet verklaart. Zo kunt u een snelle doorstart maken.

Schulden blijven bestaan

Tijdens een faillissement betaalt de curator zoveel mogelijk schulden af. Is er niet genoeg geld om alle schulden af te betalen, dan blijven deze schulden bestaan. Schuldeisers kunnen zich in de toekomst alsnog melden om geld op te eisen. Eindigt het faillissement met een akkoord van de schuldeisers of de rechter (homologatie)? Dan kunnen schuldeisers daarna geen geld meer opeisen.