Leesbaarheid:

Surseance van betaling aanvragen

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Kunt u tijdelijk uw schulden niet betalen? U kunt de rechtbank vragen om uitstel van betaling (surseance). Lees hier hoe u dat doet.

Kunt u tijdelijk uw schulden niet betalen? En wilt u een faillissement voorkomen? U kunt de rechtbank vragen om surseance van betaling. Dit betekent dat u uitstel van betaling aanvraagt. Het uitstel geldt voor 1,5 jaar.

Wanneer kunt u surseance van betaling aanvragen?

U vraagt surseance van betaling aan als u tijdelijke financiële problemen heeft. U kunt die problemen binnen korte tijd oplossen. De bedoeling van surseance van betaling is dat u een faillissement voorkomt.

Hoe vraagt u surseance van betaling aan?

U vraagt surseance van betaling aan voor uw eigen bedrijf. Dit doet u bij de rechtbank. U moet hiervoor een advocaat hebben. Uw advocaat stelt voor u een verzoekschrift op.

Voorlopige surseance van betaling

Is uw verzoekschrift compleet en voldoet het aan alle eisen? Dan krijgt u van de rechtbank een voorlopige surseance van betaling. Dit gebeurt zonder zitting. De rechter benoemt ook een bewindvoerder.

Definitieve surseance van betaling

Binnen 2 tot 4 maanden na de voorlopige surseance van betaling is er een zitting. Hierin bepaalt de rechter de definitieve surseance van betaling. Tijdens die zitting mogen u en uw schuldeisers (personen of bedrijven die nog geld van u krijgen) uitleg geven. Hierna mogen uw schuldeisers stemmen over het uitstel van betaling. Bij te weinig stemmen vóór krijgt u geen uitstel van betaling.

U krijgt surseance van betaling

Krijgt u uitstel van betaling? Tijdens deze periode kunnen schuldeisers hun schulden niet opeisen. U krijgt een bewindvoerder van de rechter. De bewindvoerder:

  • geeft u advies
  • helpt u bij de onderhandelingen met schuldeisers
  • beheert samen met u uw vermogen
  • beslist, bijvoorbeeld als u geld wilt uitgeven

Geen surseance van betaling

Als de rechtbank een definitieve surseance van betaling weigert, kunt u gebruik maken van een schuldenregeling. De rechter kan u ook meteen failliet verklaren. Als u het hier niet mee eens bent, kunt u in hoger beroep gaan.

Register van surseances van betalingen

In het Centraal Insolventieregister staan alle surseances van betalingen, faillissementen en schuldsaneringen van natuurlijke personen. Definitieve surseances van betalingen staan ook in het Handelsregister.

Einde surseance van betaling

De surseance van betaling stopt als:

  • de bewindvoerder of 1 van de schuldeisers een verzoek tot intrekking van de surseance van betaling doet (daarna volgt meestal een faillissement)
  • u weer uw betalingen kunt doen en zelf vraagt om intrekking van de surseance van betaling
  • u een definitief akkoord heeft met de schuldeisers