Leesbaarheid:

Aftrekposten en fiscale regelingen

Deze informatie is geplaatst door: Belastingdienst

U kunt gebruikmaken van aftrekposten en fiscale regelingen. Daardoor betaalt u minder belasting. U trekt bij uw aangifte een bedrag af van de winst. Lees op deze pagina welke aftrekposten er zijn om belastingvoordeel mee te krijgen.

Ondernemersaftrek

De ondernemersaftrek is een bedrag dat u aftrekt van uw winst. Hierdoor betaalt u minder belasting. De ondernemersaftrek bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Zelfstandigenaftrek

  Voldoet u aan de voorwaarden voor de zelfstandigenaftrek? Dan mag u een bedrag van uw winst aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. De zelfstandigenaftrek is een belangrijke aftrekpost voor ondernemers.

 • Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO)

  Besteedt u zelf tijd en geld aan speur- en ontwikkelingswerk? Dan kunt u misschien de kosten verlagen met de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). U krijgt dan de Aftrek speur- en ontwikkelingswerk via uw aangifte inkomstenbelasting. Heeft u personeel? Dan vergoedt de WBSO een deel van de loonkosten en uitgaven via de Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk in de loonheffingen.

 • Meewerkaftrek

  Werkt uw fiscale partner 525 uur per jaar of meer mee in uw bedrijf? En betaalt u hem of haar hiervoor minder dan € 5.000 of helemaal niets? Dan heeft u misschien recht op meewerkaftrek.

 • Stakingsaftrek en stakingslijfrenteaftrek

  Stopt u met uw bedrijf? En levert dat u voordeel (stakingswinst) op? Dan komt u misschien in aanmerking voor stakingsaftrek. U betaalt dan minder belasting over uw stakingswinst. Soms kunt u een deel van de stakingswinst gebruiken voor het betalen van lijfrentepremies. U krijgt dan een lijfrentepremieaftrek.

Mkb-winstvrijstelling

De mkb-winstvrijstelling verlaagt uw winst. Daardoor betaalt u minder belasting. Als uw onderneming verlies lijdt, verkleint de mkb-winstvrijstelling uw fiscale verlies. Dan is de mkb-winstvrijstelling dus nadelig voor u.

Bedrijfskosten aftrekken en bedrijfsmiddelen afschrijven

Sommige bedrijfskosten kunt u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. En sommige bedrijfsmiddelen kunt u afschrijven. Uw winst wordt dan lager: u betaalt minder belasting.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Investeert u in bedrijfsmiddelen? Zoals een computer of kantoormeubilair. Dan komt u misschien in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Het bedrag dat u mag aftrekken, hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar. Bekijk de KIA-tabel met percentages op Belastingdienst.nl.

Startersregelingen

Voor startende ondernemers zijn er verschillende startersregelingen:

 • Startersaftrek

  De startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek. Bent u een startende ondernemer en voldoet u aan de voorwaarden? Dan mag u een extra bedrag aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Ook is er een 'Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid'.

 • Willekeurige afschrijving voor startende ondernemers

  Als starter kunt u onder voorwaarden zelf bepalen hoe en wanneer u bedrijfsmiddelen afschrijft: willekeurige afschrijving. Zo kunt u de belasting in uw eerste ondernemersjaren laag houden.

 • WBSO: extra fiscaal voordeel voor starters

  De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) kent extra fiscaal voordeel voor start-ups. Met de regeling betaalt u minder loonbelasting.

Milieu-investeringsregelingen

Investeert u in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan kunt u misschien de volgende regelingen gebruiken:

 • Energie-investeringsaftrek (EIA)

  Als u investeert in energiebesparende technieken of bedrijfsmiddelen, kunt u misschien de Energie-investeringsaftrek gebruiken.

 • Milieu-investeringsaftrek (MIA)

  Investeert u in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan kunt u in aanmerking komen voor milieu-investeringsaftrek.

 • Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

  Investeert u in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan kunt u misschien gebruikmaken van de Vamil (willekeurige afschrijving voor milieu-investeringen). Zo kunt u de belasting die u betaalt in een bepaald jaar laag houden.

Fiscale reserves

Fiscale reserves zijn bedragen die u opzij legt (reserveert). U mag deze aftrekken van uw winst. Zo stelt u het betalen van belasting over die bedragen uit tot een later moment. Er zijn 3 belangrijke fiscale reserves:

 • Herinvesteringsreserve

  Als u een bedrijfsmiddel verkoopt, mag u de boekwinst toevoegen aan een herinvesteringsreserve. U gebruikt de gereserveerde winst voor het kopen van een nieuw bedrijfsmiddel.

 • Egalisatiereserve

  Met de egalisatiereserve zet u bedragen opzij voor hoge kosten die u in de komende jaren verwacht in uw bedrijf. Het gaat dan bijvoorbeeld om groot onderhoud aan uw bedrijfspanden.

 • Oudedagsreserve

  U kunt een oudedagsreserve opbouwen. Over dat bedrag hoeft u op dat moment geen belasting te betalen. Dat doet u later, als u misschien in een lagere belastingschijf valt.