Leesbaarheid:

WBSO: fiscale regeling voor Research & Development

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Doet uw bedrijf aan research en development? Dan kunt u WBSO aanvragen. De WBSO vergoedt een deel van de kosten. Lees hier meer.

Heeft u een bedrijf dat ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten uitvoert? Dan kunt u uw kosten voor Research & Development (R&D) of speur- en ontwikkelingswerk (S&O) misschien verlagen via de WBSO.

Wat is de WBSO?

De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een fiscale regeling om innovatie aan te moedigen. De WBSO vergoedt via uw belastingaangifte een deel van de kosten en uitgaven van uw R&D-project/S&O-project.

Heeft u personeel? Dan vergoedt de WBSO een deel van de loonkosten en uitgaven via de Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk in de loonheffingen. Bent u zzp’er? Dan krijgt u een vaste aftrek: de Aftrek speur- en ontwikkelingswerk via uw aangifte inkomstenbelasting. De regeling biedt extra fiscaal voordeel voor start-ups.

Wanneer komt u in aanmerking voor WBSO?

Als u WBSO wilt aanvragen voor uw R&D-project/S&O-project dan moeten uw bedrijf en uw project aan bepaalde eisen voldoen. De WBSO-regeling geldt voor:

  • ondernemers die onder de inkomstenbelasting vallen en die aan het urencriterium van de Belastingdienst voldoen. Zij moeten zelf minimaal 500 uur per kalenderjaar aan speur- en ontwikkelingswerk besteden
  • ondernemers die onder de inkomstenbelasting vallen en werknemers in dienst hebben die speur- en ontwikkelingswerk doen
  • bedrijven die onder de vennootschapsbelasting vallen (zoals een bv of een nv) met werknemers die speur- en ontwikkelingswerk doen

De WBSO geldt niet voor publieke kennisinstellingen.

Voorwaarden voor S&O-project

Uw S&O-project moet aan verschillende voorwaarden voldoen om WBSO te krijgen. Bijvoorbeeld:

  • U ontwikkelt zelf een product, productieproces, programmatuur of doet technisch-wetenschappelijk onderzoek (TWO).
  • Bij een ontwikkelingsproject geldt dat u iets ontwikkelt wat technisch nieuw is.
  • Uw onderzoek of innovatie gebeurt binnen de EU.
  • U lost zelf technische problemen op of zoekt zelf een verklaring voor een verschijnsel als u technisch wetenschappelijk onderzoek doet.

Lees meer over de voorwaarden en beoordelingscriteria voor de WBSO.

Hoe kunt u WBSO aanvragen?

U kunt de WBSO aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). U vraagt WBSO vooraf aan, voor werkzaamheden in de toekomst. Als u aan alle eisen voldoet, krijgt u een S&O-verklaring van RVO die u aan de Belastingdienst moet geven.

Berichtenbox voor bedrijven

Met de berichtenbox kunt u post over uw WBSO-aanvraag (WBSO-beschikkingen) ontvangen. De berichtenbox voor bedrijven is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Regelhulp WBSO

Een Regelhulp vertelt u aan de hand van een aantal vragen welke regels voor u gelden. Met de Regelhulp WBSO ziet u of u gebruik kunt maken van de fiscale aftrek via de WBSO. Ook berekent u meteen welk financieel voordeel de WBSO u oplevert.