Leesbaarheid:

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Investeert u in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Bekijk of u de Milieu-investeringsaftrek (MIA) kunt aanvragen.

Investeert u in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan kunt u gebruikmaken van de milieu-investeringsaftrek (MIA). U kunt met de MIA een percentage van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Dit is aanvullend op de standaard afschrijving. U betaalt hierdoor minder belasting.

De aftrek geldt voor:

  • aanschafkosten
  • voortbrengkosten (de kosten die u maakt wanneer uw bedrijf het bedrijfsmiddel zelf maakt)
  • aanpassingskosten
  • aankoop van nieuwe onderdelen
  • kosten voor milieuadviezen (alleen voor mkb-bedrijven)

Hoe hoog is de MIA-aftrek?

Op de Milieulijst staat welk percentage geldt voor welk bedrijfsmiddel.

Wanneer komt u in aanmerking?

U kunt de MIA gebruiken als u voldoet aan onder meer de volgende voorwaarden:

  • u bent ondernemer in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint-Eusatius of Saba
  • u betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting
  • het bedrijfsmiddel staat op de Milieulijst
  • het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt
  • uw investering kost minimaal € 2.500

Bekijk alle voorwaarden voor de MIA.

Desinvesteringsbijtelling

Verkoopt of schenkt u de bedrijfsmiddelen binnen 5 jaar nadat u ze heeft geïnvesteerd? Afhankelijk van de waarde moet u misschien een deel van de aftrek terugbetalen via de desinvesteringsbijtelling.

Hoe maakt u gebruik van de regeling?

U moet uw investering melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, binnen 3 maanden na aankoop van het bedrijfsmiddel. Na uw melding kunt u de MIA verwerken in uw belastingaangifte. U kunt de milieu-investeringsaftrek gebruiken naast de Vamil-regeling.