Leesbaarheid:

Aftrekken bedrijfskosten

Deze informatie is geplaatst door: Belastingdienst

Bedrijfskosten zijn kosten die u maakt om omzet te maken. Sommige bedrijfskosten kunt u gedeeltelijk of volledig aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. U betaalt zo minder belasting.

U mag alleen kosten aftrekken die u maakt voor uw onderneming. Zoals de huur van een bedrijfspand en kosten voor een internetabonnement. Deze kosten heten ook wel de bedrijfskosten of zakelijke kosten.

Bij de start van uw bedrijf heeft u ook kosten. Die opstartkosten mag u soms aftrekken. Bijvoorbeeld kosten voor uw inschrijving in het Handelsregister van KVK.

U moet bedrijfskosten in één keer aftrekken of gespreid over meerdere jaren (afschrijven):

In 1 jaar aftrekken

Kosten die u in 1 jaar maakt, mag u volledig aftrekken in hetzelfde jaar dat u de kosten maakt. Bijvoorbeeld huurkosten. Lees meer over kosten die u in 1 jaar mag aftrekken op Belastingdienst.nl.

Spreiden over paar jaar

Soms moet u bedrijfskosten spreiden over een paar jaar, bijvoorbeeld de aanschafkosten van een auto. Dan moet u op uw investering afschrijven. U verdeelt dan de kosten over de jaren waarin u het bedrijfsmiddel gebruikt.

Lees meer over bedrijfskosten of zakelijke kosten.

Zakelijk én privé

Koopt u iets voor zowel zakelijk als privé gebruik? Dan mag u alleen het zakelijke deel van deze kosten aftrekken.

Btw over bedrijfskosten

Vaak kunt u de btw die u betaalt over uw bedrijfskosten aftrekken in uw btw-aangifte. Dit heet aftrek van voorbelasting.

Bedrijfsruimte

Heeft u voor uw onderneming een bedrijfsruimte? Zoals een kantoor, fabriek, winkelpand of werkplaats. Bekijk welke kosten u kunt aftrekken voor uw bedrijfsruimte.

Kantoor of werkruimte aan huis aftrekbaar?

Zakelijke kosten voor uw kantoor of werkruimte in uw woning kunt u meestal niet aftrekken. Gebruik de rekenhulp Werkruimte om te checken of u kosten voor uw werkruimte mag aftrekken.

Studiekosten

Zakelijke studiekosten mag u aftrekken. Maar alleen als u kosten maakt om bestaande vakkennis uit te breiden. Studiekosten die u maakt om nieuwe kennis op te doen, mag u niet aftrekken als bedrijfskosten.

STAP-budget voor privé studiekosten

Sinds 1 januari 2022 kunt u de aftrek voor privé studiekosten niet meer gebruiken. Deze aftrekpost is vervangen door een subsidieregeling: het STAP-budget.

Premies verzekeringen en pensioen

Verzekeringen die u afsluit voor uw onderneming zijn zakelijke kosten. Bijvoorbeeld een bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De premies mag u aftrekken van uw winst. Dit geldt ook voor pensioenpremies.

Promotie- en representatiekosten

Maakt u kosten om uw bedrijf te promoten of representeren? Bijvoorbeeld met een website, visitekaartjes, relatiegeschenken of een zakelijke lunch. Deze kosten mag u beperkt aftrekken.