Leesbaarheid:

Samenwerkingsovereenkomst en intellectueel eigendom

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Werkt u samen met anderen aan de ontwikkeling van een nieuw product of vernieuwende technologie? Dan is het verstandig om goede afspraken te maken. Bijvoorbeeld over geheimhouding, intellectuele-eigendomsrechten en de verdeling van de winst. Daarvoor kunt u een samenwerkingsovereenkomst afsluiten.

Waarom een samenwerkingsovereenkomst?

Als u een goed idee heeft voor een nieuw product of technologie, wilt u niet dat een ander daarmee vandoor gaat. Ga daarom zorgvuldig te werk bij het zoeken van samenwerkingspartners.

Maar ook tussen betrouwbare partners kunnen misverstanden ontstaan. Bijvoorbeeld over wat u met elkaar deelt, wie de intellectuele-eigendomsrechten (IE) heeft of hoe u de opbrengsten en kosten verdeelt. Met een samenwerkingsovereenkomst voorkomt u die misverstanden.

Wat moet er in een samenwerkingsovereenkomst staan?

Wat er precies in een samenwerkingscontract moet staan, is voor elke situatie anders. Daarom is er geen standaard voorbeeld van een samenwerkingscontract.

Belangrijke onderwerpen zijn:

  • Waar gaat de samenwerking zich op richten en wat zijn de grenzen van het project?
  • Wie brengt welke kennis in en welke kennis ontwikkelt u samen?
  • Wie betaalt welke kosten?
  • Hoe wordt de winst verdeeld?
  • Wie krijgt de intellectuele-eigendomsrechten en wat regelt u met licenties?
  • Hoe gaat u om met vertrouwelijke informatie?

Bekijk de tips voor samenwerkingsovereenkomsten van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). En check ook de algemene regels voor contracten en overeenkomsten.

Bescherm uw idee met een geheimhoudingsverklaring

Als uw uitvinding nieuw is, kunt u die beschermen met intellectuele-eigendomsrechten. Bijvoorbeeld met een octrooi (patent) of met het modelrecht. Dat kan pas als uw idee is uitgewerkt tot een echt product of proces. Maar vaak begint de samenwerking met uw partners al eerder.

Laat uw partners en andere partijen daarom een geheimhoudingsverklaring (non-disclosure agreement, NDA) tekenen. Zo voorkomt u dat zij zonder uw toestemming informatie openbaar maken of delen. En doen zij dat toch, dan kunt u eventueel naar de rechter gaan.

U kunt uw idee ook vastleggen in het i-DEPOT van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP). Uw idee krijgt dan een datumstempel, waarmee u kunt bewijzen dat het op die datum bestond. BOIP biedt ook de mogelijkheid om daar direct een online geheimhoudingsovereenkomst aan te koppelen. Zo staat u sterker bij een eventueel meningsverschil.

Samen verder als bedrijf

Gaat u langere tijd samenwerken, dan kunt u besluiten om samen een bedrijf op te richten. U kiest dan een rechtsvorm die past bij de samenwerking. De meest voorkomende rechtsvormen voor samenwerking zijn:

  • coöperatie
  • besloten vennootschap
  • maatschap
  • vennootschap onder firma

Bekijk het overzicht van alle rechtsvormen.

Alles over samenwerken met een compagnon

Denkt u aan samenwerking, maar u heeft nog geen geschikte partner gevonden? Of u zoekt nog naar de juist samenwerkingsvorm? Bekijk de tips voor het samenwerken met een compagnon op KVK.nl.